Valdžią – į opoziciją!

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė perskaitė metinį pranešimą. Gana atvirai buvo pasakyta, kad Vyriausybė dirbo, kaip čia švelniau pasakius, na, patys suprantate – š... Valdančiosios partijos pasipiktino ir net padarė pareiškimą, švelniai išdėstydamos, kad Prezidentės pranešimas yra š., kitaip tariant, šmeižtas, nes visos valdžios partijos ir jų deleguoti ministrai dirbo tiesiog puikiai. O jeigu jau Prezidentė norėjo ką nors pakritikuoti, tai reikėjo visų pirma liberalus, kurie kažką ėmė ar davė. Eurais, žinoma.

Skaityti plačiau

Kai pritrūksta pinigų rogutėms

Sekmadienį Lietuva atšventė Tėvo dieną. Beje, kadaise Tėvo diena buvo minima žiemą. Taip vadindavo dieną, kai tėvus rogutėmis išveždavo į mišką. Bet čia tik tarp kitko. Prezidentė Dalia Grybauskaitė irgi paragino pasveikinti tėvus. Šiaip jau man atrodo, kad mūsų prezidentė tėvus, kitaip tariant, vyresniuosius, žodžiais labai myli.

Skaityti plačiau

Pagyrimas psichologams

„Ant Lietuvos“ tomis dienomis, kai politinėje padangėje niekas nevyksta, kitaip tariant, joks politikas nei liberastas nepagaunamas apsivogęs ar paėmęs kyšį, visi staiga pradeda kalbėti apie patyčias. Tiesa, yra dar viena tema: kaip prisėsti ir kartu nenutukti, arba jau nutukus numesti svorio. Sutikime, kad tai irgi labai aktuali tema, net gal pati aktualiausia, nes per visas televizijas ja bene daugiausiai šnekama.

Skaityti plačiau

Nemoki – nevok

Liberalų apsidirbimo (iki ausų ir net šiek tiek aukščiau) istorija dar nesibaigė. Dabar nebesvarstoma, ar jau buvęs jų vedlys Eligijus Masiulis ėmė kyšį, ar ne. Dabar svarstoma, kam jis tą kyšį ėmė – partijai ar sau, nes nuo to, girdi, priklausys liberalų reitingai ir likimas būsimuose Seimo rinkimuose.

Skaityti plačiau

Viskas parduodama

Ne, apie „Euroviziją“ nerašysiu. Vos ne visą mėnesį apie tai kiekvieną dieną buvo pliurpiama. Tai veikiau panašėjo į reklamą: ar pavyks užkariauti Europą? Turbūt mažai buvo kvailių, tikėjusių, kad Lietuva gali užimti pirmą vietą. Ne iškovoti pirmą vietą, o būtent užimti. Nes vietos ten iškovojamos įvairiais būdais, kurių Lietuva nepajėgi imtis.

Skaityti plačiau

Rinkime į Seimą kopūstus!

Praėjusią savaitę vis ką nors minėjome. Gegužės 7-ąją minėjome Spaudos dieną. Laisvių gynėjai ta proga dar kartą padūsavo, kad Lietuvoje visiškos spaudos laisvės nėra: už šmeižtą žurnalistai dar gali būti teisiami. Štai kai žurnalistai galės dergti ant visų iš eilės be jokios baimės – tada turėsime visiškai laisvą spaudą.

Skaityti plačiau

Apie futbolą valdžios koridoriuose

Lietuvoje, girdi, kilo kalafiorų revoliucija. Tiesą sakant, apie revoliuciją tik žurnaliūgos pliurpia, jokios revoliucijos nebus. Tiesiog internete buvo paskelbta, kad kilogramas kalafiorų kainuoja tris su puse eurų, tai visi iš karto pakėlė triukšmą: kaip čia kažkoks kopūstas gali tiek kainuoti? Girdi, žmonių pasipiktinimas toks, kad tai jau revoliucija.

Skaityti plačiau

Tegul kvailiai kankinasi, tik šunų gaila

Nelabai seniai vieną gana žinomą šeimą ištiko skaudi netektis: ėmė ir padvėsė jų šunelis, vardu Lordas. Ir jokia liga nesirgo, ir žvalus buvo, bet nyko, nyko, kol galop jo gyvybė užgeso, kaip kad užgesta baigusios degti žvakės liepsna. Turbūt esate matę: prieš užgesdama dar pliūpteli, ir viskas... Taip ir šunelis: prieš galą dar pakėlė galvą, dar pažiūrėjo prie jo guolio susirinkusiems šeimininkams į akis, tarsi norėdamas kažką pasakyti, bet, patys suprantate, šuo kalbėti nemoka...

Skaityti plačiau

Visus pensininkus – į kalėjimą!

Lietuva amžinai kam nors neįtinka. Nei Rytai mūsų negiria, nei Vakarai. Štai ir vėl Vašingtonas rado dėl ko mus pabarti. Savo kasmetinėje ataskaitoje apie žmogaus teisių situaciją pasaulyje amerikonai pareiškė, kad didžiausios problemos Lietuvoje susijusios su teisingumo sistema, vaikų gerove ir netolerancija mažumoms.

Skaityti plačiau

Varduvininkai:


-oji metų savaitė, metų diena.

Reklama ir skelbimai svetainėje