Skip to content

Žemdirbiai su ministru derėjosi Perlojos respublikoje

Jonas BALTAKIS

Eltos nuotr.

Prieš savaitę Perlojoje (Varėnos r.) įvyko Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos valdybos išplėstinis posėdis, kuriame dalyvavo žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, Kaimo plėtros departamento kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja Jolanta Žutautienė, Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vedėja Rovena Grikienė, Nacionalinės žemės tarnybos direktorius Vitas Lopinys, Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininkas Andriejus Stančikas ir kiti. Diskusijose taip pat dalyvavo Seimo nariai Danutė Bekintienė ir Algis Kašėta, taip pat Varėnos r. meras Elvinas Jankevičius.

Nederlingų žemių naudotojų asociacijos pirmininkas Juozas Baublys valdybos nariams (atvykusiems iš Jonavos, Ignalinos, Švenčioniu, Ukmergės, Trakų, Druskininkų ir kitų rajonų) pristatė žemės ūkio ministrą K. Starkevičių ir kitus žemdirbiškų institucijų atstovus. Pasidžiaugė, kad Žemės ūkio ministerijai rūpi nederlingų žemių ūkininkų problemos. Ir paprašė nemažinti paramos ir neskriausti ūkininkų. „Jau baigiasi metai, o mes, ūkininkaujantieji nederlingose žemėse, nežinome, kokią paramą gausime šiais metais už nenašias žemes“, – sakė J. Baublys. Iki šiol už mažo nepalankumo ūkininkauti žemes kompensacinė išmoka siekė 195 Lt už ha, didelio nepalankumo – 260 Lt. Derlius 3–4 kartus mažesnis, nei gaunamas derlingose žemėse. J. Baublys atkreipė dėmesį į tai, kad gaunamos išmokos ir taip nepadengdavo nė pusės tonos grūdų vertės. Bet ūkininkai, tikėdamiesi išmokų, planavo savo finansinius srautus, investicijas, sudarydami kredito sutartis, investavo į žemės ūkio techniką ir kitas priemones. J. Baublys priminė, jog nenašių žemių šeimininkai, jeigu nelaiko gyvulių, jau negauna išmokų už pievas ir ganyklas, dar blogai, kad juridiniams ir fiziniams asmenims taikomos skirtingos sąlygos. Neturi gyvulių, o „uabai“ minėtas išmokas gauna. Vėliau ir ŽŪR atstovai, kalbėdami, atkreipė dėmesį, kad ūkininkams nutraukus išmokas už pievas ir ganyklas, sutaupoma lėšų, bet juos pasiima juridiniai asmenys (įsteigtos UAB). Šie net paskaičiavo, kad ta ūkininkų sąskaita sutaupyta suma – apie 12 mln. litų – atitenka UAB, kurios tebegauna priemokas už pievas ir ganyklas.

Ministras K. Starkevičius sutiko su ūkininkų pastabomis, kad išimčių UAB steigėjams nereikia. Ministras patikino susirinkusius, jog rado tokį ankstesnės valdžios palikimą, lėšų išmokoms už nederlingas žemes programoje nebuvo numatyta. K. Starkevičius patikino, kad ūkininkai šiemet gaus išmoką, tik mažesnę – už „mažo nepalankumo“ žemes bus mokama 131 Lt už ha, o „didelio nepalankumo“ – 174 Lt. Ramindamas ūkininkus, jis informavo, kad lenkai gauna dar mažesnes išmokas nei lietuviai. Ir siūlė auginti nederlingų žemių ūkininkams gyvulius. Jo žiniomis, už žindenę karvę rinkoje jau mokama 800 Lt (anksčiau buvo 650 Lt). Pasak jo, bus skatinami pieninės ir mėsinės gyvulininkystės puoselėtojai, programa bus ilgalaikė. Pažadėjo, kad rinkų jau yra ir dar bus jų surasta, o tuo pasirūpins pats ministras ir ministerijos atstovai.

ŽŪR pirmininkas A. Stančikas samprotavo: „Jeigu būtų tinkama kontrolė, gal pinigų būtų užtekę iki 2013-ųjų metų“. Pasak jo, „košė suvalgyta, ir bandom ieškot su šaukštu, kas liko… Jeigu nėra stabilumo, galima užsiimti tuo ir anuo…“ Priminė, kad tikėdamiesi pelno, prisisodino ūkininkai svarainių, o jų nėra kur dėti… A. Stančikas įsitikinęs, kad UAB sukurtos tik pinigams (išmokoms) pasiimti, o paramą turėtų gauti, be abejo, žemę dirbantis ūkininkas.

Seimo narys A. Kašėta apgailestavo, kad ūkininkų viltys dėl buvusių išmokų už nederlingas žemes žlunga, nes kai kurie, matyt, „bandė neskaidriai atsiriekti pyrago dalį iš valstybės“. Jis išsakė politinį pasiūlymą: neaišku, kokios partijos ateis į valdžią ir kokia strategija bus dėl žemės ūkio programų (kad nebūtų blaškymosi ir netikėtumų ateityje), gal partijos turėtų susitarti dėl žemdirbystės ateities, pasirašyti nacionalinį susitarimą dėl žemės ūkio perspektyvų?

Varėnos meras E. Jankevičius sakė, kad gal, suradus lėšų, kitąmet būtų galima kompensuoti ūkininkams nepriemokas už nederlingas žemes, nes ūkininkams turėtų būti garantijos, kad jie jaustųsi stabiliai. Kalbėjo ir atvykusieji kelių rajonų asociacijos nariai, tarp jų – Ignalinos r. ūkininkas Rimantas Gaidelis (dar iš mūsų rajono dalyvavo ūkininkas Darius Lukoševičius ir kt.). Kalbėję rajonų atstovai atkreipė dėmesį į kitas programas, iš kurių galima būtų sutaupyti lėšas išmokoms už nederlingas žemes. Pasak kai kurių, yra „naivi kraštovaizdžio programa, neaišku, pagal ką ir už ką ten gaunamos išmokos.

Ministras K. Starkevičius keletą kartų pakartojo, kad jis pažadų nedalina ir žiūri realiai į situaciją, o lėšos jau ir taip surastos. Tačiau J. Baublys, vildamasis, kad nederlingų žemių ūkininkams ne taip drastiškai bus mažinamos išmokos, priminė ministrui, kad buvo kalbėta apie išmokų mažinimą 10 proc., o dabar jau mažinama apie 33 proc. „Norim, kad nebūtų didelio atotrūkio tarp derlingų ir nederlingų žemių“, – sakė jis ir pasidomėjo, kas nederlingų žemių naudotojų laukia po 2014-ųjų, kokios ateities perspektyvos? Kaimo plėtros departamento kompensacijų ir investicijų skyriaus vedėja J. Žutautienė informavo, kad yra peržiūrimos nederlingų žemių teritorijos, įvedami nauji kriterijai, bus vertinamas dirvos rūgštingumas ir pan. Žodžiu, vyksta derybos su ES komisija ir jos dar bus tęsiamos.

Vėliau, apibendrindamas derybas su ministerija, J. Baublys, kalbėdamas su žurnalistais, sukonkretino aptartus rezultatus. Dar prieš metus buvo kalbama apie nederlingų žemių išmokas (šiems ir ateinantiems metams). Tuomet, ministro teigimu, buvo likę 227 mln. Lt. Dabar, po ryžtingos Nederlingų žemių naudotojų asociacijos veiklos, jau žadama daugiau nei buvo įvardintas likutis. Šiemet nederlingų žemių išmokoms skirta 140 mln. Lt, o kitąmet – 150 mln. Lt, vadinasi, sudėjus – jau apie 290 mln. Bemaž  50 mln. Lt asociacija jau atsikovojo. Be to, jos dėka, išmokų mokėjimas pratęstas 2012–2013 m., nors jau buvo teigta, kad šiemet išmokos bus mokamos paskutinius metus. Asociacija nenuleis rankų ir kovos, kad išmokos nederlingų žemių ūkininkams būtų mokamos ir vėliau, galbūt iki 2020 m.

Po Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos išplėstinio valdybos posėdžio Perlojos bendruomenės namų salėje, asociacijos pirmininkas J. Baublys svečius pakvietė į kultūros namų salę, kur laukė apie 100 atvykusių įvairių rajonų žemdirbių. Visi susėdo prie valgiais nukrautų stalų, o žemdirbiai buvo patikinti, kad maistas yra tikrai ekologiškas, nes paruoštas šeimininkių iš ūkininkų užaugintų produktų.

Ministras K. Starkevičius už pažangų ūkininkavimą ir aktyvią visuomeninę veiklą Padėkos raštais apdovanojo nederlingų žemių naudotojų asociacijos valdybos narius. Tarp apdovanotųjų – ir mūsiškis R. Gaidelis. Tą vakarą buvo ir daugiau įvairiausių apdovanojimų.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here