Skip to content

Dar kartą primename, kaip apsisaugoti nuo vagysčių

MI informacija

Ignalinos policija šiemet per 10 mėnesių užregistravo 308 pranešimus apie nusikalstamas veikas –17,6 proc. arba 46 nusikalstamomis veikomis daugiau, nei per praėjusių metų tą patį laikotarpį. Iš gautų pranešimų didžiausią dalį (49 proc.) sudaro pranešimai apie vagystes. Per šių metų 10 mėnesių rajone užregistruotas 151 vagystės atvejis. Palyginti su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu, vagysčių skaičius išaugo 22,8 proc.

Policijos pareigūnai įvykdytų vagysčių atskleidė 49,7 proc. ir šis rodiklis yra aukštesnis nei šalies (25,7 proc.) ir Utenos apskrities (35,7 proc.) vidurkiai, tačiau šie skaičiai kelią nerimą. Per 10 mėnesių 34,4 proc. padaugėjo privačios nuosavybės vagysčių. Didelį nerimą kelią išaugęs vagysčių, įsibraunant į gyvenamąsias patalpas, skaičius. Jis išaugo net 70,6 proc. – nuo 17 iki 29 vagysčių. Kaimyniniuose rajonuose (Visagine ir Zarasuose) tokių vagysčių, įsibraunant į gyvenamąsias patalpas, užregistruota kur kas daugiau – po 42.

Tiriant šias nusikalstamas veikas pastebima, kad žmonės nepakankamai saugoja savo turtą: sodybose ant langų nėra langinių, nesutvirtintos durys, netinkamos spynos, užraktai, neįrengtos signalizacijos ar kitos apsisaugojimo priemonės, nepakankamai bendraujama su kaimynais dėl saugios kaimynystės grupių kūrimo ir pan.

Šio lapkričio 10 d. gautas ignalinietės pareiškimas, kad pas ją į butą užėjo dvi nepažįstamos moteriškės, kurios apgaulės būdu, davusios kailinius, netikrą 100 dolerių kupiūrą ir pareikalavusios duoti grąžos, išviliojo 200 litų, o kitą dieną ta pati ignalinietė pranešė, kad po moteriškių apsilankymo ji dar pasigedo ir piniginėje buvusių 10 000 litų. Nukentėjusiajai padaryta 10 200 litų žala.

Tai tik viena vagystė iš daugelio. Gyventojai dažnai elgiasi pernelyg lengvabūdiškai ir nepateisinamai patikliai – į gyvenamąsias patalpas įsileidžiama neva skaitiklių rodmenis patikrinti ar kokius remonto darbus atlikti. Vagys ir plėšikai apsimeta komunalinių tarnybų darbuotojais ar pareigūnais, socialiniais darbuotojais.

Dar kartą primename, kad įeiti į privačias patalpas be savininko sutikimo draudžiama. Žmonės neprivalo įsileisti jokių tarnybų darbuotojų. Jei nusprendėte atidaryti duris, būkite atsargūs. Kiekvienos tarnybos darbuotojai, eidami pas žmones, privalo vilkėti uniformą arba turėti darbo pažymėjimą. Jei abejojate, paskambinkite į atitinkamą instituciją ir įsitikinkite, ar toks žmogus tikrai dirba jų darbovietėje, ar šiuo metu tikrai yra išvykęs tikrinti prietaisų. Nepilnamečiams patariame nieko neįsileisti. Jei gyvenate vieni, pasikvieskite kaimyną, giminaitį.

Kaip apsisaugoti nuo vagių?

Budrumas. Neįsileiskite nepažįstamų žmonių. Neatidarykite durų apsimetėliams tikrintojams.

Durys. Tinkamai sutvirtinkite buto duris, įdėkite patikimas spynas, įsirenkite akutę, durų sklendę. Visada rakinkite duris, tai daryti paraginkite ir kaimynus.

Šviesa. Išvažiuodami iš namų, sandariai uždarykite langus, balkono duris. Esant galimybei, palikite bute įjungtą šviesą, radiją.

Signalizacija. Įsirenkite saugos sistemą ir Jūsų namai bus saugūs 24 valandas per parą.

Draudimas. Vagių padarytus nuostolius atlygins draudimo bendrovė, tačiau tik tada, jei būsite apsidraudę.

Jei sugrįžę namo pastebėjote, kad bute jau lankėsi vagys (atvertos durys, išdaužtas langas ir pan.), neikite į butą, nes gal nusikaltėliai dar neišėjo. Nieko nelieskite rankomis, nepalikite bereikalingų savo ir nepanaikinkite nusikaltėlių pėdsakų. Iškvieskite policiją.

Jeigu jus apvogė ar apgavo, nedelsiant kreipkitės į policiją. Skubiai pranešus ir tiksliai apibūdinus įtariamus asmenis bei jų automobilius, bus galima greičiau sulaikyti nusikaltėlius ir apsaugoti nuo nelaimių kitus žmones.

Jeigu kyla nors mažiausias įtarimas dėl vagysčių – nedelsdami skambinkite į policiją trumpuoju numeriu 112.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here