Skip to content

Gruodžio 8-9 ir 12-16 dienomis „Snoro“ banko indėlininkus Ignalinoje aplankys mobilioji SEB komanda

Gruodžio 8-9 ir 12-16 dienomis Ignalinoje lankysis SEB mobilioji komanda, kuri priims gyventojų, laikiusių lėšas banke „Snoras“, prašymus pervesti indėlių draudimo išmokas j pasirinktas bankų sąskaitas. SEB banko darbuotojai dirbs Lietuvos pašto skyriuje (Laisvės g. 64) nuo 9.30 iki 16.30 valandos. Ban­kas atkreipia dėmesį, kad mobiliosios komandos nepriims prašymų išmokėti indėlių draudimo išmokas grynaisiais pinigais ir neatliks jokių grynųjų pinigų operacijų. Gyventojai, pageidaujantys išmokas gauti grynaisiais pinigais, turės atvykti j artimiausią banko skyrių tuomet, kai jau bus viešai paskelbta apie išmokų mokėjimo pradžią.

Prašymų priėmimas

SEB bankas draudimo išmokas gyventojams, laikiusiems lėšas banke „Snoras”, išmo­kės remdamasis „Indėlių ir investicijų draudimo“ pateiktais sąrašais ir duomenimis, kokia išmoka turi būti sumokėta gyventojui. Banko „Snoras” indėlininkai SEB bankui turi pateikti banko nustatytos formos prašymą, kuriame reikia nurodyti, j kokią sąskaitą SEB bankas turėtų pervesti indėlių draudimo išmoką.

Lietuvos pašto patalpose dirbsiantys SEB banko darbuotojai priims indėlininkų prašymus lėšas pervesti j SEB banko ar kito banko, veikiančio Lietuvoje, sąskaitas, neturintiems banko sąskaitos – padės atsidaryti SEB banko sąskaitą, užsisakyti banko mokėjimo kortelę. Prašymo formą bus galima užpildyti atėjus j pašto skyrių arba iš anksto jį atsispausdinus iš banko svetainės www.seb.lt. Norintiems išmokas gauti grynaisiais pinigais, prašymą reikės pateikti artimiausiame SEB banko skyriuje, kai jau bus paskelbta apie išmokų mokėjimo SEB banke pradžią.

Apie išmokų mokėjimo pradžią bus paskelbta atskiru pranešimu

SEB bankas šiuo metu tik surenka gyventojų prašymus, o išmokas pradės mokėti tuo­met, kai lėšas draustiems indėliams kompensuoti SEB bankui perves valstybės jmonė „Indėlių ir investicijų draudimas”. Apie tai bankas informuos atskiru viešu pranešimu.

SEB bankas draudimo išmokas gyventojams išmokės nemokamai vienu iš jų prašyme pasirinktų būdų – arba nemokamai perves lėšas j prašyme nurodytą gyventojo sąskaitą SEB banke, arba nemokamai perves jas j gyventojo nurodytą sąskaitą kitame Lietuvos banke, arba nemokamai išmokės gyventojui išmoką grynaisiais pinigais SEB banko skyriuje.

Reikalingi dokumentai

Gyventojai Lietuvos pašto skyriuose dirbsiančioms SEB mobiliosioms komandoms turi pateikti galiojantį asmens tapatybės dokumentą – pasą, asmens tapatybės kortelę ar vairuotojo pažymėjimą, kuris išduotas ne anksčiau kaip 2003 metais. Papildomų dokumentų (sąskaitų išrašų, indėlio sutarčių), liudijančių turėtas indėlio sąskaitas banke „Snoras”, pateikti nereikia. Pensinio amžiaus sulaukę gyventojai, pageidausiantys užsisakyti ir kitų banko paslaugų, prašomi atsinešti ir pensininko pažymėjimą.

Kaip atpažinsite SEB banko darbuotojus?

SEB mobiliųjų komandų darbuotojai iš viso aplankys 40 Lietuvos miestų ir miestelių ir dirbs tik iš anksto pasirinktuose Lietuvos pašto skyriuose (kituose pašto skyriuose prašymai norint gauti išmoką nebus priimami). Visi banko darbuotojai turės SEB banko darbuotojų pažymėjimus, o pašto skyriuose bus įrengta speciali laikina SEB banko mobiliosios komandos darbo vieta, pažymėta SEB banko simbolika.

Gyventojus prašome būti atsargiems ir atkreipti dėmesį, kad SEB banko mobiliųjų komandų atstovai niekada neprašo ir neprašys gyventojų pateikti konfidencialių pri­sijungimo prie bankų sistemų sąskaitų duomenų (slaptažodžių, prisijungimo kodų), nekonsultuos namuose ar kitose vietose, neatliks jokių grynųjų pinigų operacijų, t. y. neišmokės ir nepriims grynųjų pinigų.

Grynųjų pinigų paėmimas naudojantis SEB banko bankomatų tinklu

Gyventojai, kuriems draudimo išmokos bus pervestos į SEB banko sąskaitas su mokėjimo kortele, grynųjų pinigų galės pasiimti naudodamiesi SEB banko ban­komatų tinklu. Naujas užsakytas SEB banko mokėjimo korteles gyventojams atveš ir aktyvins bei duos PIN kodus SEB mobiliųjų komandų darbuotojai.

  • SEB banko kortelių turėtojai tokiomis pat sąlygomis gali naudotis SEB banko ir DNB banko bankomatais.
  • Grynųjų pinigų paėmimo per parą limitas – 7 tūkst. litų.
  • Pensinio amžiaus sulaukę SEB banko klientai iki 3,5 tūkst. litų iš bankomato gali pasiimti nemokamai.
  • Kitiems klientams taikomi sutartyse su SEB banku nustatyti mokesčiai.

Kilus klausimams, susijusiems su draudimo išmokų mokėjimu SEB banke, galima skambinti banko darbuotojams specialiu telefonu (85) 268 2886 (I-VII nuo 8.00 iki 20.00 val.). Daugiau informacijos, o taip pat SEB mobiliųjų komandų darbo tvarkaraš­tį galima rasti ir SEB banko svetainėje www.seb.lt/snoroindelininkams.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje