Skip to content

Kaip išieškoti priteistą išlaikymą?

MI informacija

– Prieš kelis metus išsiskyriau su vyru. Teismas nustatė mūsų nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su manimi ir priteisė iš vyro kas mėnesį po 400 litų išlaikymą. Tačiau vaiko tėvas (gyvena Švenčionyse) tik neseniai pradėjo mokėti išlaikymą, kai kreipiausi į vaikų išlaikymo fondą. Noriu paklausti, ar yra kokia nors galimybė išsireikalauti išlaikymą už ankstesnius maždaug 2 metus? Ką reikia daryti ir kur kreiptis?

Skaitytoja R.

TEISMO SPRENDIMO VYKDYMO PRADŽIA

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 586 str. nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra nustatyta tvarka išieškotojo pateiktas vykdyti antstoliui vykdomasis dokumentas (šiuo atveju – vykdomasis raštas). Be vykdomojo dokumento atlikti vykdymo veiksmus draudžiama, išskyrus tam tikras CPK nustatytas išimtis. Teismo sprendimai, vykdomi po to, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai teismas nutaria juos vykdyti skubiai.

VYKDOMOJO RAŠTO IŠDAVIMO TVARKA

Vykdytinam sprendimui įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą pirmosios instancijos teismas (kuris priėmė sprendimą) išduoda vykdomąjį raštą. Kai išieškomas išlaikymas, teismas vykdomąjį raštą išduoda išieškotojui ir be jo prašymo. Išieškotojui vykdomasis raštas išduodamas pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotąja pašto siunta (CPK 646 str.).

KURIAM ANTSTOLIUI PATEIKTI VYKDOMĄJĮ RAŠTĄ?

Kai skolininkas yra fizinis asmuo, vykdomąjį dokumentą antstolis vykdo pagal šio asmens gyvenamąją vietą, jo turto buvimo vietą arba jo darbo vietą. Antstolis vykdymo veiksmus atlieka antstolio aptarnaujamoje teritorijoje (CPK 590 str.). Vykdymo vieta nustatoma pagal vykdomajame dokumente nurodytus duomenis apie skolininką arba pagal išieškotojo pateiktus duomenis.

Išieškotojas, pateikdamas vykdomąjį raštą antstoliui, pateikia prašymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti. Prašyme aptariamas vykdymo išlaidų apmokėjimas: kada ir kokias vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas. Kartu išieškotojas pateikia antstoliui duomenis, patvirtinančius, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka. Išieškotojas atsako už šių duomenų teisingumą.

VYKDYMO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS

Išieškotojas apmoka vykdomosios bylos administravimo išlaidas, kurios būtinos kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti (šiuo atveju, kai jau yra susidaręs įsiskolinimas, išieškoma suma 400 Lt x 24 mėn. yra nuo 9000 iki 11 000 litų, būtinos vykdymo išlaidos sudaro 160 Lt.), vykdomosios bylos administravimo papildomas išlaidas (patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išlaikymo išieškojimo parengimas 5 Lt.), patiriamas atliekant atskirus veiksmus konkrečioje vykdomojoje byloje, ir Sprendimų vykdymo instrukcijos numatytais atvejais atlygį antstoliui (nagrinėjamu atveju – 13 proc. nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1260 Lt.). Vykdymo išlaidos, išskyrus tam tikras išimtis, išieškomos iš skolininko (CPK 610 str.).

Jeigu skolininkas išlaikymą moka pats į antstolio depozitinę sąskaitą arba išlaikymas ar jo įsiskolinimas išieškomas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų skolininko pajamų, atlygis antstoliui už sprendimo įvykdymą neskaičiuojamas.

Atsižvelgdamas į išieškotojo fizinio asmens turtinę padėtį, antstolis gali iš viso ar iš dalies atleisti jį nuo vykdymo išlaidų mokėjimo arba vykdymo išlaidų apmokėjimą atidėti.

Būtinų vykdymo išlaidų, kurias sudaro kiekvienoje vykdomojoje byloje privalomiems veiksmams atlikti būtinos išlaidos, neapmoka išieškotojai – valstybės ir savivaldybių globos namai, jei išieškomas išlaikymas globos namuose gyvenantiems asmenims, ir fiziniai asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) nustatyta tvarka.

IŠVADOS

Apibendrinant tai, kas pasakyta, darytina išvada, kad dėl vykdomojo rašto išdavimo turite kreiptis į sprendimą priėmusį pirmosios instancijos teismą.

Gavę vykdomąjį raštą, jeigu skolininkas gyvena Švenčionyse, Jūs galite kreiptis į bet kurį Molėtų, Švenčionių, Utenos, Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų teritorijoje veikiančių antstolių kontorų (iš viso jų yra 8), užpildyti atitinkamą prašymą, pateikti vykdomąjį raštą ir nustatyta tvarka sumokėti sprendimo vykdymo išlaidas, kurios toje pačioje byloje turės būti išieškotos iš skolininko.

Kai pagal teismo sprendimą išieškomos periodinės išmokos (alimentai), tai vykdomasis raštas galioja per visą laikotarpį, kuriam priteistos išmokos, o bendrasis 5 metų senaties terminas prasideda nuo kiekvienos išmokos termino pasibaigimo dienos.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės ir teisės literatūra. Šie paaiškinimai nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojami oficialiuose teisiniuose ginčuose.

 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje