Skip to content

Ar galėsiu vėl registruotis Darbo biržoje?

MI informacija

– Buvau registruotas Ignalinos darbo biržoje kaip bedarbis ir gaudavau bedarbio išmoką. Neseniai  darbo biržos siuntimu buvau įdarbintas pagal terminuotą darbo sutartį 3 mėn. vienoje įmonėje dirbti miške. Tačiau kurį laiką padirbėjęs supratau, kad šis darbas man netinka, nes man yra per sunkus ir į darbą reikia važiuoti labai toli (iš viso darbas kartu su kelione trunka apie 12-14 val.,) o darbdavys moka tik minimumą (šiek tiek daugiau nei 600 Lt. „į rankas“). Noriu paklausti, ar išėjęs iš šio darbo savo noru (iki darbo sutarties pabaigos liko apie 2 sav.), galėsiu vėl registruotis darbo biržoje ir toliau gauti sustabdytą bedarbio išmoką?              

Skaitytojas J. C.

REGISTRACIJA TERITORINĖJE DARBO BIRŽOJE

Darbo ieškančių asmenų registravimą reglamentuoja Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. A1-359 (Žin., 2010, Nr. 89-4744) (toliau – Aprašas). Šiame Apraše nurodyta, kad teritorinės darbo biržos registruoja darbo ieškančius asmenis, kurie gyvena jų nurodytoje gyvenamojoje vietoje, esančioje teritorinės darbo biržos aptarnaujamoje teritorijoje. Asmuo vienu metu gali registruotis tik vienoje teritorinėje darbo biržoje.

BEDARBIO STATUSO ĮGIJIMAS IR SUSTABDYMAS

Aprašo 23.2 ir 24.3 punktuose nurodyta, kad bedarbio statusas sustabdomas įsidarbinusiems pagal terminuotą darbo sutartį ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, o atstatomas šiam terminui pasibaigus. Sustabdytos nedarbo draudimo išmokos mokėjimas taip pat atnaujinamas nuo tos dienos, kurią išnyko priežastis, dėl kurios jos mokėjimas buvo sustabdytas.

NEDARBO IŠMOKOS SKYRIMAS

Jei esate užsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje bedarbiu ir negavote pasiūlymo darbui, atitinkančio Jūsų profesinį pasirengimą bei sveikatos būklę, ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių, turite teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką, jeigu:

iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turite ne mažesnį kaip 18 mėn. nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 mėn.;

esate atleistas iš darbo darbdavio iniciatyva, nesant darbuotojo kaltės, dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių bei darbdavio bankroto atveju;

baigėte privalomąją nuolatinę pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba buvote atleistas iš šių tarnybų ištarnavę ne mažiau kaip pusę nustatyto laiko.

IŠVADOS

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad jei darbo biržos siuntimu įsidarbinote pagal terminuotą darbo sutartį iki 6 mėn., tačiau Jums šis darbas netinka (bendra kelionės trukmė į darbą yra ilgesnė kaip 3 valandos ir pan.), galite ją nutraukti savo noru (DK 127 str. 1 d.) ir vėl registruotis darbo biržoje atnaujindami bedarbio statusą ir sustabdytos nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimas yra atnaujinamas.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojami oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here