Skip to content

Ar galima atidėti paveldėto namo palikimo priėmimą?

MI informacija

Norėčiau paklausti per kiek laiko reikia sutvarkyti dokumentus dėl palikimo. Esu girdėjusi, kad per 3 mėn. Mirė mano močiutė, mano tetos sutinka, kad dokumentus dėl palikto namo Ignalinos rajone susitvarkyčiau aš, bet šiuo metu dirbu ir studijuoju užsienyje ir grįžti į Lietuvą galėsiu tik balandžio mėnesį, bet bus praėję daugiau nei 3 mėn. po močiutės mirties. Ar negalima būtų atidėti dokumentų tvarkymo mėnesiui ar dviems vėliau? Ar kas nors gali už mane sutvarkyti paveldėjimo dokumentus?

Skaitytoja M. R.

PALIKIMO PRIĖMIMAS

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 str. nustatytas palikimo priėmimas, kuriame nustatyta, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga ar išlygomis. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo.

Šiuos veiksmus įpėdinis turi atlikti per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Asmenys, kuriems paveldėjimo teisė atsiranda tik tuo atveju, kai kiti įpėdiniai palikimo nepriima, gali pareikšti sutikimą priimti palikimą per 3 mėnesius nuo teisės priimti palikimą atsiradimo dienos.

TESTAMENTINIS IR ĮSTATYMINIS PALIKIMO PRIĖMIMAS

Šiuo atveju, reikšminga ar Jūs aplikimą priimsite kaip įstatyminė įpėdinė (kaip antros eilės įpėdinė – anūkė), ar kaip kaip testamentinė (pagal Jūsų vardu močiutės sudarytą testamentą). Jei palikimas bus priimamas pagal testamentą, tai jį priimti privalote per tris mėnesius nuo močiutės mirties. Tuo atveju, jei palikimas bus paveldimas įstatymine tvarka (nesant testamento), vadovaujantis CK 5.11 str. 1 dalimi, vaikaičiai nurodomi kaip antros eilės įpėdiniai, todėl jiems galimybė paveldėti atsiranda, jei palikimo per tris mėnesius nepriėmė mirusio asmens vaikai (įvaikiai).

Šį terminą teismas gali pratęsti, jeigu pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Palikimas gali būti priimamas pasibaigus terminui ir be kreipimosi į teismą, jeigu su tuo sutinka visi kiti priėmę palikimą įpėdiniai.

IŠVADOS

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad atsiradusį palikimą pagal įstatymą galėtumėte priimti per sekančius tris mėnesius, iš viso per šešis mėnesius skaičiuojant nuo mirusio asmens mirties dienos.

Atkreiptinas dėmesys, kad CK numato galimybę asmenims sudaryti sandorius per atstovą. Esant būtinybei, palikimą priimti Jūsų vardu nustatyta tvarka gali paskirtas įgaliotas asmuo, kuris veiktų pagal Jūsų išduotą įgaliojimą.

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojami oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje