Skip to content

Keisime asbestines namų „kepures“

2011 m. gruodžio 27 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-943 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo planavimo būdu taisyklės. Asbestinio šiferio stogų rajone dar labai daug, tad ši programa aktuali daugumai gyventojų. Kaip gauti paramą pakeisti stogo dangą, MI aiškinosi su rajono Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Natalija TRUCHINA.

– Kiek lėšų skirta šiai programai vykdyti, į kokią dalį išlaidų gali pretenduoti žmogus, panorėjęs pakeisti stogo dangą ir ką jis dabar turi padaryti, kad gautų paramą?

– Kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų (gyvenantiems miestuose parama neteikiama), priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų dangų keitimui iš Programos visai Lietuvai skirta 60 mln. Lt. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 50 proc. išlaidų už pirktą naują dangą, bet ne daugiau, kaip 10 000 Lt (be PVM). Kompensuojama tik už pirktas medžiagas, bet neremiami stogo dengimo darbai. Dar 2010 m. žmonės, norintys keisti stogų dangą ir gauti paramą, rajono seniūnijose turėjo deklaruoti šiuos savo norus. Dabar dėl paramos gali kreiptis tik tie, kurie 2010 m. seniūnijose įteisino šiuos ketinimus. To nepadarę, paramos, deja, negaus.

Paraiškų surinkimas pradedamas 2012 m. sausio 16 d. ir truks iki kovo 30 d. Kaimo gyventojai, pageidaujantys pasinaudoti ES parama pagal minėtą priemonę, paraiškas galės teikti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Utenos administravimo skyriui, kuris Utenoje yra adresu – J. Basanavičiaus g. 126. Besikreipiančiam reikia užpildyti didoką paraišką (ją galima rasti tinklalapyje www.zum.lt) ir su ja asmeniškai kreiptis į Utenos administravimo skyrių. Paraiškų siųsti elektroniniu ar paprastu paštu – negalima.

– Ar norinčius pakeisti stogo dangą dar varžo kokie papildomi kriterijai, sąlygos?

– Be to, ką jau pasakiau, dar galiu pridurti, kad parama teikiama tik fiziniams asmenims, kurie nuolatinę gyvenamąją vietą kaimo vietovėje deklaruoja ne mažiau kaip 5-erius metus iki paramos paraiškos pateikimo, o jo kaimo gyventojų skaičius neviršija 6000 gyventojų. Tokių didelių kaimų ar gyvenviečių rajone, kaip žinia, nėra.

Gyvenamasis namas, į kurį investuojama, privalo būti inventorizuotas pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą, priklausyti pareiškėjui arba jo sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Pareiškėjas kartu su paramos paraiška turi pateikti paprastojo remonto aprašą. Tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažintos tos išlaidos, kurios pareiškėjo padarytos įgyvendinant projektą, ne anksčiau kaip po paramos paraiškos pateikimo datos.

– Dar patikslinkit, kas gali būti kompensuojama?

– Tai asbestinių atliekų (seno šiferio) transportavimo iki utilizavimo vietos paslaugų pirkimas, statybinių (stogo keitimo) medžiagų įsigijimas (izoliacinis sluoksnis, stogo danga, kraigas, vėjalentės, karnizai–laštakiai, lietaus nuvedimo sistema, sniego užtvara). Statybos darbai, kaip minėjau, nebus finansuojami.

– Visai Lietuvai 60 mln. Lt, sakyčiau, nėra daug. O kaip bus, jei paraiškų bus paduota didesnei, nei ši, sumai?

– Jeigu bus surinkta daugiau paraiškų nei už skirtą 60 mln. Lt sumą, tuomet bus atliekamas pirmumo vertinimas pagal pirmumo kriterijus. Jie tokie: pareiškėjas nėra gavęs ES paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal BPD ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą), pareiškėjas yra kaimo gyventojas, turintis daugiavaikę šeimą bei turintis mažamečių ir (arba) kaimo mokyklą lankančių vaikų, pareiškėjas vykdo ekonominę ir veiklą kaimo vietovėje ne mažiau kaip dvejus pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo, pareiškėjas yra grįžęs iš emigracijos.

– Nors sąlygos paramai gauti nėra lengvos, tikėkime kad šia ES parama pasinaudos nemažai rajono gyventojų ir namai kaimuose pasipuoš nauja spalvota stogų danga. Ačiū už paaiškinimus!

P. S. Yra ir dar viena sąlyga, kad būtų teikiama ši parama. Rajonų savivaldybių tarybos pernai rudens posėdžiuose privalėjo patvirtinti programas „Savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programa“. Jei nėra tokios programos, nebus rajonui ir paramos stogų keitimui. Dauguma Lietuvos kaimo savivaldybių, tarp jų ir Ignalinos, pernai tokias programas patvirtino. Tačiau ne visos. Todėl Žemės ūkio ministerija ragina savivaldybes, nepatvirtinusias tokių programų, kuo skubiau tai padaryti. Antraip jos nuskriaus savo gyventojus. Tai Birštono, Druskininkų, Elektrėnų, Joniškio, Kazlų Rūdos, Kupiškio, Marijampolės, Šakių. ir Ukmergės savivaldybės.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje