Skip to content

Mušk vargšus – tegul turtuoliai tunka

MI informacija

Viskas kaip visada: vieni naujais metais džiaugiasi, kiti senus su šiokiu tokiu liūdesiu prisimena. Ką čia daug spėliosi, kokie naujieji bus. Gal geriau prisiminti, kokie senieji buvo. Vėlgi reikėtų pasakyti, kad vieniems jie buvo geresni, kitiems prastesni.

O čia valdžia jau žada visokias pašalpas mažinti. (Štai jau ir apie šiuos metus pradėjau.) Tai yra pernelyg žiauru. Juk jeigu žmogus negali tris dienas negėręs išdirbti, tai jis yra ligonis ir jam turi būti mokama, na, jei ne daugiau, kaip sveikam ir galinčiam dirbti, tai bent tiek pat. Tiesa, nelabai tikiu, kad pašalpos bus mažinamos ar visai atimamos, nes Lietuva, žinia, yra „švogerių“ kraštas, o argi giminę, tegul ir prasigėrusią, skriausi?

Žinoma, kai kam valdžioje labai norėtųsi prispausti tuos, kurie mažiau gauna. Per Lietuvos radiją jau girdėjome, kad valdančioji dauguma norėjo pensijų neatkurti. Na, iš LRT, kur visokie paleckiukai sėkmingai darbuojasi, tiesos tikėtis sunkoka, todėl patys įvardinkime tuos, kurie Seime ir šalia jo pasiryžę nudirti kailį pensininkams ir kitiems vargingiau gyvenantiems, kad tik klestėtų turtingieji. Turtingųjų liesti negalima, turtingiesiems tie politikai pasiryžę be muilo į vieną vietą įlįsti. Gal čia ne visai tikslu, tarp jų pačių turtingų daug, todėl jie gal ne tiek kitus, kiek patys save gina.

Kalbu, kaip teisingai supratote, apie visokio plauko liberalus. Apie tai, kodėl jie priešinasi visokio turto apmokestinimui, jau rašiau. Priežastis, dėl kurios jie pasipriešino palūkanų apmokestinimui 15 nuošimčių dydžio pajamų mokesčiu, panaši: kuo daugiau žmogus palūkanų gauna, tuo daugiau turėtų mokėti mokesčių. Todėl, girdi, jeigu palūkanos būtų apmokestintos, žmonės nebelaikytų indėlių bankuose, ir bankai žlugtų. O kur liberalai tada savo milijonus laikytų – užsienyje? Jungtinėse Valstijose palūkanos yra apmokestinamos 30 nuošimčių dydžio palūkanų mokesčiu. Šveicarijoje? Ten, o siaube, reikia įrodyti, kad pinigai gauti teisėtu būdu, o sąskaitos aptarnavimo metinis mokestis – ar ne 300 eurų. Todėl liberalams belieka žmones tuščiu oro drebinimu gąsdinti. Ar save? Nesuprasi, nes niekas iš Lietuvos bankų nebėgs.

Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad liberalai visai nebandė siūlyti pakelti apmokestinamų palūkanų ribą nuo 200 iki kažkokios kitos, didesnės sumos, kas būtų buvę protinga. Ne, nes tai būtų jų globojamus turtuolius palietę. Todėl jie tiesiog nepritarė siūlymui panaikinti pelno mokesčio lengvatą indėliams. Ne įvesti naują mokestį, ponai žmones mulkinantys liberalai, o panaikinti kažkada priimtą lengvatą.

Dar vienas liberalų nusipezėjimas – kalbos, kad pervedimų į pensijų fondus sustabdymas visiškai sužlugdytų pensijų sistemą, kad taip skriaudžiami tie ar ne septyni šimtai tūkstančių dirbančiųjų, mokantys pensijų fondams, kai jų įmokos buvo į Sodrą nukreiptos – dabartiniams pensininkams. Girdi, dėl to dirbantieji mažesnes pensijas gaus.

O kaip didžponiai liberalai paaiškins dabartiniams pensininkams, kodėl jie, tie pensininkai, kai dirbo, tėvus išlaikė, o dabar siūloma dirbantiems žmonėms savo tėvų pensininkų nebeišlaikyti, nes tada šiandieniniai dirbantieji sau didesnę pensiją susikraus. Juk jeigu tie procentai, kurie eina į pensijų fondus, eitų į Sodrą, dabartinės pensijos būtų tais keliais procentais didesnės. Žmonės, ar jums neatrodo, kad pensininkai yra tiesiog apvaginėjami?

Tiesa, pensininkų niekas negirdi arba nenori girdėti, užtat liberalų mylimi privatūs pensijų fondai labai garsiai rėkia. Mat ir jiems riebus kąsnis atitenka. Pagal įstatymą tie pensijų fondai iš jiems pervestos sumos iš karto gali pasiimti sau dešimt procentų, o paskui dar kasmet imti po vieną procentą nuo visos sumos – už tai, kad jie pinigus valdo. Čia jau užtenka ir sumuštiniui su dešra. Ir reklamą per visus kanalus galima užsakyti – žinoma, ginančią mokėtojus į pensijų fondus, kuriuos kai kas skriaudžia. Jie ragina žmones nebūti našta savo vaikams. Na, o tėvus galima ir rogutėmis į mišką išvežti, ar ne, ponai didžponiai?

O gal kam neaišku, kodėl liberalai nepasiūlė panaikinti mokesčių lengvatas, sakysim, advokatams. Kaip sakė TV3, jeigu tokios lengvatos būtų panaikintos, vien dešimt daugiausiai uždirbančių Lietuvos advokatų į biudžetą papildomai sumokėtų apie 15 mln. litų. O kiek jie moka dabar? Štai neįvardintas brangiausiai apmokamas Lietuvos advokatas per metus uždirbo beveik 10 mln. litų, ir jeigu tie pinigai būtų apmokestinami įprasta tvarka, į biudžetą būtų sumokėjęs 3 milijonus. Visokios lengvatos leido jam atsiskaityti su valstybe, sumokėjus 21 tūkst. litų.

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius mano, kad viskas teisinga. Na, o ko norėti iš liberalo: jam teisinga, kai, sakysim, 3 tūkst. uždirbantis žmogus mokesčių su „Sodra“ sumoka 52 proc. – daugiau kaip pusę atlyginimo, arba 18 tūkst. per metus,  o vargšai advokatai – ne daugiau kaip 21 tūkst. per metus. Toks yra liberalų teisingumas.

Pabaigai – vienas pastebėjimas. Visokio plauko politikai, norėdami sumenkinti mokesčių reformą, vadina ją „naktine“. Norisi priminti, kad Lietuvos nepriklausomybė irgi buvo atkurta naktį. Todėl, ponai, jeigu jums kuri nors mokesčių reforma nepatinka – sugalvokite kitą terminą. Ar jums ir Nepriklausomybės atkūrimas – „naktinis“?

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje