Skip to content

Ar galima sudarinėti terminuotą darbo sutartį beveik 10 metų iš eilės?

MI informacija

Beveik 10 metų (su trumpomis pertraukomis) pagal terminuotą darbo sutartį dirbu vienoje Ignalinos darbovietėje (darbovietė yra žinoma – E. G. pastaba) tose pačiose pareigose. Darbo sutartis su manimi buvo sudaroma vidutiniškai 9–10 mėnesiams, o po 2–3 mėnesių vėl buvo sudaroma tam pačiam terminui analogiškam darbui ir funkcijoms atlikti.

Manau, kad mano darbas yra nuolatinis, nes ir pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai, be darbo sutarties dirbdavau tą patį darbą, iki būdavo sudaroma nauja terminuota sutartis tam pačiam terminui ir tomis pat sąlygomis. Taip atsitiko ir šiais metais – pasibaigus eilinei darbo sutarčiai, iki šiol atlieku tas pačias pareigas.

Darbdavys teigia, kad aš atleidinėjama kasmet iš darbo, nes mano pareigybė yra finansuojama pagal projektą, todėl negali garantuoti, kad ir šiais metais finansavimas mano pareigybei bus gautas, todėl ir vėl mane atleido pasibaigus sutarties terminui.

Tačiau apie jokius projektus nė vienoje iš darbo sutarčių užsimenama nebuvo, o kasmet buvo nustatomas tas pats terminas – iki tų metų gruodžio 31 d. Dėl tokio darbdavio elgesio jaučiuosi nesaugi dėl savo ateities ir pajamų.

Ar gali darbdavys su manimi taip elgtis ir kasmet pasibaigus darbo sutarties terminui, atleidinėti mane iš darbo, o praėjus keliems mėnesiams vėl priiminėti ir taip daug metų? Ar kreipiantis į teismą reikėtų mokėti?    
Skaitytoja N.

KAS YRA TERMINUOTA DARBO SUTARTIS?
Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, 64-2569) (toliau – DK) 108 str. 2 dalyje nustatyta, kad darbo sutartis paprastai sudaroma neapibrėžtam laikui (neterminuota). Darbo sutarties terminas gali būti nustatomas iki tam tikros kalendorinės datos arba iki tam tikrų aplinkybių atsiradimo, pasikeitimo arba pasibaigimo.

KOKIAIS ATVEJAIS SUDAROMA TERMINUOTA DARBO SUTARTIS?

DK 109 str. skelbia, kad terminuota darbo sutartis (viena iš darbo sutarčių rūšių) gali būti sudaroma tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimo laikui, bet ne ilgiau kaip 5 metams.

Neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai ar kolektyvinės sutartys arba kai darbuotojas priimamas į naujai steigiamą darbo vietą. Pabrėžtina, kad pagal šią nuostatą terminuotas darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbui galima sudaryti tik po 2010-08-01 įsteigtoms naujoms darbo vietoms. Naujai įsteigtomis darbo vietomis nelaikomos tokios darbo vietos, kurios po 2010-08-01 steigiamos tokiam pačiam darbui atlikti panaikinant buvusias darbo vietas.

Teisės literatūroje pabrėžiama, kad terminuotos darbo sutarties sudarymas turi būti grindžiamas objektyvia būtinybe patenkinti laikinai padidėjusį darbo jėgos poreikį, nes darbas, kurį dirbti yra sudaroma tokia darbo sutartis, nėra nuolatinis – jo poreikis ar atlikimas yra objektyviai apribotas laiko (tam tikram laikui arba tam tikrų darbų atlikimui), pavyzdžiui, laikinai atostogų išėjusio arba susirgusio darbuotojo darbų atlikimo laikui ir pan.

Terminuotos darbo sutarties sudarymas, kai tam nėra teisinio pagrindo, pažeidžia darbuotojo teises, todėl kilus ginčui dėl terminuotos darbo sutarties teisėtumo, darbdaviui tenka pareiga įrodinėti, kad darbas nėra nuolatinio pobūdžio, arba kad konkrečiu atveju terminuotos darbo sutarties sudarymas galimas pagal įstatymą ar kolektyvinę sutartį.

DARBO SUTARTIES NENUTRAUKIMO TEISINĖS PASEKMĖS

DK 111 str. 1 dalyje nustatyta, kad jeigu darbo sutarties terminas pasibaigė, o darbo santykiai faktiškai tęsiasi ir nė viena iš šalių iki pasibaigiant terminui nepareikalavo jos nutraukti laikoma, kad sutartis pratęsta neapibrėžtam laikui ir tokia sutartis tampa neterminuota.

IŠVADA

Kadangi su Jumis analogiškos terminuotos darbo sutartys su trumpomis pertraukomis sudaromos jau beveik 10 metų (ilgiau nei 5-erius metus) iš eilės bemaž toms pačioms pareigoms ir funkcijoms atlikti, darbo santykiai faktiškai tęsdavosi ir tebesitęsia iki šiol, o Jūs ir toliau atliekate analogiškas funkcijas kaip ir ankstesnių terminuotų darbo sutarčių galiojimo metu ir tokiu būdu nė vienai iš šalių darbo sutarties faktiškai nenutraukus, todėl Jūsų darbo vieta gali būti laikoma nuolatine. Atsižvelgiant į tai, kad terminuota darbo sutartis nuolatiniam darbui po 2010-08-01 su Jumis negalėjo būti sudaryta, manytume, kad Jūsų terminuota darbo sutartis galėtų būti laikoma sudaryta neapibrėžtam laikui ir teisminiu būdu ji galėtų būti pripažinta neterminuota.

Pabrėžtina, kad nuo darbdavio nepriklausančios aplinkybės (projektinių lėšų gavimas arba negavimas) turėjo būti kaskart nustatomos ir aptariamos darbo sutartyje. Kadangi Jūsų darbo sutartyje būdavo nustatomas tik konkretus terminuotos darbo sutarties pasibaigimo terminas, kuris nesietinas su jokių kitų aplinkybių atsiradimu, pasikeitimu ar pasibaigimu, todėl dabar galimos Jūsų atleidimo priežastys neturėtų būti siejamos su konkretaus finansavimo gavimu (negavimu).

Kadangi darbo santykiai tarp Jūsų ir darbdavio yra pasibaigę, todėl dėl darbdavio sprendimo atleisti Jus iš darbo pripažinimo neteisėtu, terminuotos darbo sutartį pripažinimo neterminuota ir grąžinimo Jus į darbą, reikia kreiptis su ieškiniu į Ignalinos rajono apylinkės teismą per 1 mėnesį nuo tokio sprendimo gavimo dienos.

Nustačius, kad iš darbo buvote atleista neteisėtai ir nesant galimybės grąžinti Jus į anksčiau eitas pareigas ar kitas lygiavertes pareigas, teismas priteisia DK nustatyto dydžio išeitinę išmoką. Darbuotojai darbo bylose dėl visų reikalavimų, kylančių iš darbo teisinių santykių nuo žyminio mokesčio yra atleidžiami.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459.  Anonimiškumas garantuojamas.
Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės ir teisės literatūra. Šie paaiškinimai nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojami oficialiuose teisiniuose ginčuose

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here