Skip to content

Savi nešaudo į savus

MI informacija

Vilniaus 1-asis apylinkės teismas nusprendė, kad Socialistinio liaudies fronto lyderio Algirdo Paleckio per televiziją išsakytoje frazėje, kad „kaip dabar aiškėja, savi šaudė į savus“, nėra nusikaltimo sudėties.

Šitaip politikas kalbėjo apie sovietinės kariuomenės vykdytas žudynes atmintiną Sausio 13-ąją. Bet, anot teismo, A. Paleckis neneigė sovietinės agresijos, už ką įstatymu numatyta atsakomybė ir už ką jį būtų galima bausti, o tik išreiškė savo nuomonę. Esą A.Paleckis tai ne tvirtino, o tik darė prielaidą.

Tai atsitiko praėjus penkioms dienoms po Sausio 13-osios. Tai, mano dalis politologų, buvo keturiolikos žuvusių, daugiau kaip 600 sužeistų, 124 likusių invalidais, visų nukentėjusių, visų tų dienų dalyvių, laisvės gynėjų atminimo paniekinimas.

Politologas Gintaras Aleknonis, kalbėdamas per Lietuvos radiją, sakė, kad tuo nereikėtų stebėtis. Teismas neįrodė A. Paleckio žodžių, kad tą sausio 13-ąją savi šaudė į savus. Bet teismas įrodė ką kitą: savi nešaudo į savus.

Teismai, teisingumas pas mus virto šventa karve. Priminsiu, kad Indijoje karvės šventos, jos gali vaikščioti kur nori, gulėti kur nori ir, žinoma, dergti kur nori. Nors tikratikiui indusui ant galvos.

Lietuvoje teismų sprendimais niekam neleidžiama abejoti. Net Prezidentei. Tiesa, Lietuvos Respublikos Baudžiamajame kodekse nėra straipsnio, pagal kurį būtų baudžiama už abejojimą teismo sprendimu ar jo kritikavimą. Vadinasi, tai ne nusikaltimas. Bet vis viena negalima, niekam.

O kaip kitaip? Juk priešingu atveju žmonės paklaus, kodėl visokie kontrabandininkų karaliai ir kiti milijonus pavogę piliečiai išlaisvinami teismo salėje. Policija, pasieniečiai skundžiasi: neverta gaudyti, vis viena teismas išteisins. O jeigu netyčia ir pasodins, tai atsiras teisėjas, kuris juos labai greitai vėl paleis į laisvę, juk: savi nešaudo į savus.

Greitai išgirsime, kad ir okupacijos nebuvo, kad nebuvo jokios sovietinės agresijos, o Sausio 13-ąją tiesiog kažkokie Sąjūdžio aktyvistai šaudė į žmones, susirinkusius prie televizijos bokšto.

Kodėl jie taip elgėsi? Ogi tik siekdami apšmeižti šlovingą sovietinę armiją.

Kaip manote, ar po to kas nors bus nubaustas? Juokaujate, juk žmonės nieko neneigs, jie tik išreikš savo nuomonę. Vadinasi, viskas gerai, juk: savi nešaudo į savus.

O gal Stalinas tikrai buvo geras ir jokių nusikaltimų nebuvo? Ir okupacijos nebuvo, žudymų nebuvo, trėmimų nebuvo?

Štai grupė Lietuvos socialdemokratų, tarp kurių buvo ir A. Paleckio tėvas europarlamentaras Justas Vincas Paleckis, pasirašė deklaraciją, kurioje prieštaraujama nacių ir sovietų nusikaltimų sulyginimui.

Kremliaus ideologai nuolat kartoja, kad tai yra nesulyginami dalykai, nes A. Hitleris tikrai buvo blogas, o štai J. Stalinas – geras. Lietuvos socialdemokratai pučia į tą pačią dūdelę, veidmainiškai aiškindami, esą nacių ir sovietų nusikaltimų sulyginimas sumenkintų holokaustą, tarsi žydų kančios būtų išskirtinės.

O ar reikia tuo stebėtis? Juk: savi nešaudo į savus.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje