Skip to content

Žiemos vakarą – skambėk, dainužėle!

Mamertas KRAPAUSKAS

Taip pavadinta vakaronė šeštadienį vyko Vidiškių kultūros namuose, kuriuose skambėjo nuotaikingos dainos, akordeono muzika ir šmaikštūs pasakojimai. Už tai vidiškiečiai nuoširdžiai dėkojo šio renginio iniciatorei, kultūros namų laisvalaikio organizatorei Viktorijai Bučelienei.

Ši išradinga moteris čia dirba neseniai, bet gana per trumpą laiką tapo mėgstama tarp gyvenvietės jaunimo ir pagyvenusių meno bei pramogų mylėtojų, kuri bendromis jų ir seniūnijos pastangomis jau spėjusi surengti ne vieną renginį.

Šįkart eilinio žiemos vakaro renginio paįvairinimui į svečius buvo pakviestas Rytų  Aukštaitijoje populiarus Utenos pagyvenusių mokytojų draugijos „Atgaiva“ dainų ir šokių kolektyvas, kuris gyvuoja jau apie 15 metų. Jo vadovas ir Utenos r. garbės pilietis Vytautas Mieželis, kuris daugiau kaip pusamžį mokytojavo šio miesto įvairiose mokyklose. Jis MI pasakojo, kad daugelis buvusių mokytojų dabar tik mintyse praveria savo mokyklų duris, prisimena į gyvenimą palydėtų daugelį savo auklėtinių, atiduotą jiems dalį širdį ir energiją. Tačiau ir pensijoje būdami jie yra aktyvūs visuomeninės veiklos ir meno mylėtojai, todėl, susibūrę į draugiją, praturtina ne tik savo, bet ir miesto bendruomenės gyvenimą. Kolektyvui nuo pat jo susikūrimo pradžios meno vadove dirba gabi muzikantė Nijolė Petravičienė, o šokiams vadovauja Marytė Žilakauskienė. Savo repertuare kolektyvas atlieka populiarias dainas, skirtas vaikystei, jaunystei ir tėvų namams, taip pat lietuvių liaudies šokius. Meno mylėtojai yra aplankę daugelį aplinkinių rajonų, tarp jų ir Ignalinos. Jie svečiavosi ir Ignalinos 145-ųjų metinių jubiliejaus renginiuose, už tai pelnė nuoširdžiausių padėkos žodžių. Karštų plojimų uteniškiams nepagailėjo ir vidiškiečiai.

Šioje vakaronėje scenoje pasirodė ir gyvenvietės pagyvenusių meno mylėtojų – „Verpeto“ kolektyvas, vadovaujamas buvusios ilgametės mokytojos Lionginos Malikėnienės. „Verpetas“ įsuko ne vieną dainininką, pasakorių, tarp kurių išsiskiria Mindaugas Ribokas ir Laimutis Medeišis.

Šie abu meno mylėtojų kolektyvai ir linksmino vakaronės dalyvius, kurie dainininkams ir šokėjams negailėjo karštų plojimų ir nuoširdžių padėkos žodžių. Uteniškiai, išvykdami namo, padėkojo vidiškiečiams už šiltą ptiėmimą ir įdomią ekskursiją po Vidiškių dvarą, kurią padėjo organizuoti seniūnė Vigalija Matkėnienė.

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here