Skip to content

Individualių taksi vairuotojų žiniai

MI informacija

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad norintys vykdyti keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi veiklą savarankiškai, gyventojai gali registruoti tokią individualią veiklą pagal pažymą (toliau – taksi individuali veikla). Pageidaujantys vykdyti taksi individualią veiklą, gyventojai turi pateikti prašymą (FR0792) teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – TVMI). Tai jie gali padaryti elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS), betarpiškai įteikti darbuotojui, vykdančiam registravimo į Mokesčių mokėtojų registrą funkcijas arba atsiųsti paštu.

Jeigu gyventojas pasirinko taksi individualią veiklą vykdyti ją įregistravus mokesčių inspekcijoje, jo pajamoms priskiriamos gyventojo pajamos, kurias jis gauna iš šios individualios veiklos. Atėmus pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą leidžiamus atskaitymus, jos apmokestinamos taikant 5 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Mokesčių administratorius atkreipia dėmesį, jog yra du leidžiamų atskaitymų pripažinimo būdai:

* leidžiamais atskaitymais laikoma išlaidų suma lygi 30 proc. gautų (uždirbtų) individualios veiklos pajamų. Šis išlaidų dydis leidžiamais atskaitymais pripažįstamas be išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

arba

* leidžiamais atskaitymais laikoma faktiškai patirta išlaidų suma, išlaidas pagrindžiant juridinę galią turinčiais dokumentais.

„Pažymėtina, jog jeigu gyventojas numato iš gautų pajamų atimti faktiškai patirtas su per mokestinį laikotarpį faktiškai gautomis arba uždirbtomis individualios veiklos pajamomis susijusias įprastines šiai veiklai išlaidas, tokios išlaidos turi būti pagrįstos įsigijimo dokumentais. Faktiškai patirtos išlaidos, mažinančios gautų pajamų sumą apima degalų įsigijimo išlaidas, nuomos (jeigu automobilis nuomojamas), reklamos, palūkanų, įrankių įsigijimo, socialinio draudimo, privalomojo sveikatos draudimo įmokas, privalomas rinkliavas, mokesčius ir kitas išlaidas, susijusias su individualios veiklos pajamų gavimu. Vykdant taksi individualią veiklą, gyventojai leidžiamiems atskaitymams gali priskirti ir lengvojo automobilio įsigijimo išlaidas, jeigu automobilis naudojamas teikiant transporto paslaugas. Atimdamas iš uždirbtų pajamų patirtas išlaidas gyventojas turi pildyti pajamų – išlaidų apskaitos žurnalą, kurį gali įsigyti parduotuvėse, prekiaujančiose buhalterinės apskaitos blankais arba pasigaminti pats. Žurnalą taip pat galima pildyti ir elektroniniu būdu“, – teigia VMI viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė.

Gyventojai, įregistravę individualią veiklą, be gyventojų pajamų mokesčio taip pat moka privalomojo sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokas, kurias administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Sodra). Daugiau informacijos apie šių įmokų dydžius galima rasti www.sodra.lt.

Taksi individualia veikla besiverčiantis nuolatinis Lietuvos gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d. privalo pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį, joje deklaruoti visas praėjusio mokestinio laikotarpio pajamas ir sumokėti į biudžetą pajamų mokestį.

Nuo 2012 m. gegužės 1 d. privaloma pildyti Taksometro kasos operacijų žurnalą

VMI pažymi, jog nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių pakeitimams, turės būti pildomas kiekvieno taksometro kasos operacijų žurnalas, kurio formą nustatė VMI.

„Siekiant, jog tiek taksi paslaugas teikiančios įmonės, tiek taksi individualią veiklą vykdantys gyventojai tinkamai laikytųsi mokestinių prievolių bei apskaitytų visas gaunamas pajamas VMI prie FM viršininko įsakymu patvirtintos „Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklės“, kurios nustato taksometrų registravimo ir Taksometro kasos operacijų žurnalo pildymo tvarką. Jame turi būti užregistruotos visos gautos per taksi darbo dieną pajamos. Taksometro kasos operacijų žurnale turi būti fiksuojama pildymo data ir laikas, įplaukų suma, bendras darbo dienos nuvažiuotų kilometrų skaičius ir apmokėtų kilometrų skaičius, keleivių įsėdimų skaičius. Šie duomenys padės mokesčių administratoriui sklandžiau įgyvendinti kontrolės funkciją bei užtikrins skaidresnę veiklą šiame verslo sektoriuje“, – aiškina VMI viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Taksometro registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir jo dokumentų pildymo taisyklėse numatyta, kad tuo atveju, kuomet taksometras naudojamas su spausdintuvu, Taksometro kasos operacijų žurnalas pildomas supaprastinta tvarka: užregistruojama ir klijuojama spausdintuvu atspausdinta darbo dienos ataskaita ir kiekvieno mėnesio ataskaita, kurioje turi būti atspausdinti jau anksčiau minėti fiksuojami duomenys, darbo dienos ataskaitos turi būti pasirašytos taksi vairuotojo, taksi vairuotojas ranka turi įrašyti tik pamainos laiką, ataskaitos numerį ir bendrą įplaukų sumą.

Taksometro kasos operacijų žurnalą galima atsispausdinti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapio www.vmi.lt, arba įsigyti blankų leidyklos parduotuvėse.

Individuali veikla uzsidirbu.lt

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here