Skip to content

Ar gali būti anksčiau laiko grąžintas atimtas vairuotojo pažymėjimas?

MI informacija

Neseniai teismas pripažino mane kaltu už tai, kad aš vairavau neblaivus transporto priemonę. Už tai man paskirta 1000 Lt baudą ir atimta teisė vairuoti transporto priemonę 1 metus. Baudą jau sumokėjau. Mano vairavimo stažas yra mažesnis, nei vieneri metai. Anksčiau girdėjau, kad vairuotojo pažymėjimo atėmimo terminas gali būti sutrumpintas. Kaip vyksta ši procedūra?

E. Ignalinos r.

Eugenijus GAŠČENKA

TERMINO SUTRUMPINIMO TEISINIS PAGRINDAS

Vairuotojo pažymėjimo atėmimo termino sutrumpinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 329 str. Šiame straipsnyje nustatyta, kad jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę <…> teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas), gavęs asmens prašymą, gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat gavęs ir Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą, sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą.

PRAŠYMO TEISMUI PATEIKIMAS

Prašymą su visais reikalingais dokumentais dėl vairuotojo pažymėjimo termino sutrumpinimo asmuo turėtų pateikti nuobaudą paskyrusiam organui (šiuo atveju atitinkamam apylinkės teismui). Toks prašymas žyminiu mokesčiu yra neapmokestinamas. Jei asmenį netenkintų teismo priimtas sprendimas, jis per 20 dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apygardos teismui per nutarimą priėmusį apylinkės teismą.

TEISMŲ PRAKTIKA

Galimybė sutrumpinti paskirtos specialiosios teisės atėmimo terminą yra viena iš priemonių asmens atsakomybei individualizuoti. Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų (ATPK 20 str.).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2006-12-14 d. administracinėje byloje Nr. N-5-1886/2006 yra konstatavęs, kad specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimas iš esmės reiškia besąlygišką atleidimą nuo neįvykdytos administracinės nuobaudos dalies, tuo realizuojamas konstitucinis proporcingumo principas, reikalaujantis asmens teisių neriboti daugiau, nei tai būtina  demokratinėje visuomenėje. Akivaizdu, kad asmens veiklos suvaržymai, kurių jis patiria dėl specialiosios teisės atėmimo, yra beprasmiai ir nebūtini, jei, net ir nepasibaigus specialiosios teisės atėmimo terminui, pasiekiami administracinės nuobaudos tikslai, numatyti minėtame ATPK 20 str.

Su vertinimu, ar nebaigta vykdyti administracinė nuobauda – specialiosios teisės terminuotas atėmimas – jau pasiekė jai keliamus tikslus, ir turėtų būti sietinas ATPK 329 straipsnyje numatytas specialiosios teisės atėmimo termino sutrumpinimas (nesutrumpinimas).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju teismui net ir sutrumpinus vairuotojo pažymėjimo atėmimo terminą, remiantis auksčiau aptarta tvarka, vairuotojo pažymėjimas asmeniui iš karto nėra grąžinamas, nes, asmeniui, kuriam specialioji teisė atimta vieneriems metams ar ilgesniam laikui dėl vairavimo esant neblaiviam, teritorinė policijos įstaiga pagal asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, vairuotojo pažymėjimą grąžina tik tada, kai jis nustatyta tvarka užbaigia papildomus vairuotojų mokymus ir pateikia tai patvirtinantį pažymėjimą, išlaiko kvalifikacinius egzaminus (teorinis ir praktinis egzaminas), pateikia vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.

Pabrėžtina, kad visais atvejais sutrumpinti arba nesutrumpinti vairuotojo pažymėjimo atėmimo terminą yra tokį prašymą nagrinėjančio teismo teisė, bet ne pareiga, todėl net ir visų ATPK 329 str. įtvirtintų reikalavimų formalus atitikimas savaime negarantuoja tokio termino sutrumpinimo ir vairuotojo pažymėjimo grąžinimo anksčiau laiko.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83 459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here