Skip to content

Ar mokymosi atostogos įeina darbo stažą?

MI informacija

Dirbu vienoje iš Vilniaus biudžetinių įstaigų ir tuo pačiu metu neakivaizdžiai studijuoju vienoje Vilniaus aukštojoje mokykloje. Artėjant pavasario sesijai darbdavys mane ragina neimti mokymosi atostogų visam mėnesiui, o imti jas tik konkrečiam egzaminui laikyti, nes neva nėra kam dirbti, be to, pasak darbdavio, mokymosi atostogos nebus įskaičiuotos į mano darbo stažą ir dėl to mano kasmetinės atostogos proporcingai sutrumpės. Ar darbdavys yra teisus taip teigdamas, kiek trumpiausiai darbdavys privalo suteikti man atostogas?

Vilniuje dirbanti ignalinietė Justė

Eugenijus GAŠČENKA

KAS YRA DARBO STAŽAS?

LR darbo kodekso (Žin., 2002, 64-2569) (toliau – DK) 30 str. nustatyta, kad darbo stažas – tai laikas, per kurį asmuo turėjo Darbo kodekso reglamentuojamus darbo santykius, taip pat kiti laikotarpiai, kurie pagal norminius teisės aktus ar kolektyvines sutartis gali būti įskaičiuojami į darbo stažą, su kuriuo darbo įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ir kolektyvinės sutartys sieja tam tikras darbo teises ar papildomas garantijas bei lengvatas.

Darbo stažas gali būti: 1) bendrasis; 2) specialusis; 3) darbo stažas tam tikroje darbovietėje ir 4) nepertraukiamasis darbo stažas. Šių darbo stažų skaičiavimo tvarką iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustato Vyriausybė, o kitose darbovietėse – kolektyvinės sutartys.

DARBO STAŽO SKAIČIAVIMO TVARKA

Darbo stažo skaičiavimo tvarkos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamose įmonėse, įstaigose ir organizacijose aprašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 940, 8.7 punkte nurodyta, kad  mokymosi atostogas yra leidžiama įskaičiuoti į darbo stažą.

DK 170 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitomos ir laikas per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir visas darbo užmokestis arba jo dalis.

MOKYMOSI ATOSTOGŲ SUTEIKIMO TRUKMĖ

DK 181 str. nustatyta, kad darbuotojams, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklose ar nustatyta tvarka įregistruotose aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, pagal šių mokyklų pažymas suteikiamos mokymosi atostogos eiliniams egzaminams pasirengti ir laikyti – po 3 dienas kiekvienam egzaminui, o valstybiniams (baigiamiesiems) egzaminams pasirengti ir laikyti – po 6 dienas kiekvienam egzaminui.

IŠVADA

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad darbdavys neturi teisės nesuteikti darbuotojui mokymosi atostogas šiam pateikus mokymo įstaigos pažymą apie egzaminų tvarkaraštį ir prašymą, turi būti suteiktos šiame straipsnyje nurodytos trukmės atostogos.

Darbuotojo mokymosi atostogos yra įskaitomos į darbo stažą, todėl kasmetinės atostogos dėl to nesutrumpėja.

Mokymosi atostogų metu mėnesinis uždarbis visais atvejais negali būti mažesnis už Vyriausybės nustatytą minimaliąją mėnesinę algą, t. y. 800 Lt. per mėnesį neatskaičius mokesčių.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje