Skip to content

Kaip užtikrinti padarytos žalos atlyginimą baudžiamojoje byloje?

MI informacija

– Šiuo metu policijoje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje, kurioje esu pripažintas nukentėjusiuoju. Kadangi man buvo padaryta turtinė ir neturtinė žala, maždaug prieš du mėnesius parašiau mano bylą tiriančiam tyrėjui prašymą, kad ketinu pareikšti civilinį ieškinį ir paprašiau imtis priemonių civiliniam ieškiniui užtikrinti – surasti ir laikinai apriboti įtariamajam priklausantį turtą. Tačiau praėjus beveik 2 mėnesiams tai padaryta nebuvo, aš apie atliktus veiksmus raštiškai informuotas nebuvau, o man nuvykus į policiją tyrėjas pareiškė, kad įtariamasis nekilnojamojo turto neturi, paklausimas į banką jau yra duotas, tačiau norint areštuoti įtariamojo lėšas, esančias sąskaitoje, reikia, kad aš pareikščiau civilinį ieškinį, kad būtų žinoma tiksli ieškinio ir areštuotina suma. Kadangi civilinis ieškinys dar rengiamas, nes tikslinama padaryta žala, civilinio ieškinio dar nepareiškiau. Ar šiuo atveju tyrėjas buvo teisus, nes girdėjau, kad ieškinį galima pareikšti ir teisme? Kam galiu apskųsti tokius tyrėjo veiksmus, jei jis neteisus?

Arūnas P.

Eugenijus GAŠČENKA

NUKENTĖJUSIOJO TEISIŲ APSAUGA BAUDŽIAMOJO PROCESO METU

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse (toliau BPK) nustatyta, kad kiekvienas asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju, turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas nusikalstamą veiką padaręs asmuo, gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą, o įstatymų numatytais atvejais – ir kompensaciją iš Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondo, taip pat įstatymo nustatyta tvarka nemokamai gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, o teisėjas, prokuroras ir ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo ne tik išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises, bet ir užtikrinti galimybę jomis pasinaudoti (BPK 44 str. 10 d. ir 45 str.).

IKITEISMINIO TYRIMO PAREIGŪNŲ PAREIGOS

Ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo atlikti būtinus proceso veiksmus, kad būtų greitai ir išsamiai atskleistos nusikalstamos veikos, o ikiteisminio tyrimo įstaigos ar jos padalinio vadovas pagal kompetenciją turi organizuoti ikiteisminio tyrimo įstaigos ar jos padalinio veiklą ir kontroliuoti ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinę veiklą taip, kad per trumpiausią laiką būtų atliktas tyrimas ir atskleista nusikalstama veika (BPK 172 str.).

CIVILINIO IEŠKINIO UŽTIKRINIMAS LAIKINAI APRIBOJANT NUOSAVYBĖS TEISES

Civiliniam ieškiniui, galimam turto konfiskavimui arba išplėstiniam turto konfiskavimui užtikrinti prokuroro nutarimu įtariamajam ar pagal įstatymus materialiai atsakingam už įtariamojo veiksmus fiziniam asmeniui arba fiziniams asmenims, kurie turi nusikalstamu būdu gautą ar įgytą <…>, gali būti skiriamas laikinas nuosavybės teisės apribojimas (nekilnojamam ir kilnojamam turtui, gryniesiems ir esantiems bankų sąskaitose pinigams ir kt.). Laikinas nuosavybės teisės apribojimas taip pat gali būti skiriamas kartu su poėmiu ar krata (BPK 151 str. 1 d.).

Proceso metu ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teismas turi imtis priemonių galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti: surasti įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veiksmus materialiai atsakingiems asmenims priklausantį turtą ir laikinai apriboti nuosavybės teisę į jį (BPK 116 str.).

Nukentėjusysis, civilinis ieškovas ir jų atstovai turi teisę raštu prašyti atlikti laikino nuosavybės teisės apribojimo veiksmus ne tik tyrėją, bet ir tiesiogiai prokurorą. Prokuroras privalo išnagrinėti tokį prašymą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo jo gavimo, o kai prašymui nagrinėti reikalinga ikiteisminio tyrimo medžiaga, – per 10 dienų nuo medžiagos gavimo. Išnagrinėjęs prašymą, prokuroras priima atitinkamą sprendimą.

PROKURORO SPRENDIMO APSKUNDIMAS

Nusprendęs atsisakyti atlikti prašomus veiksmus, prokuroras privalo surašyti nutarimą. Šį nutarimą per 7 dienas nuo jo gavimo prašymą pateikęs asmuo turi teisę apskųsti ikiteisminio tyrimo teisėjui. Ikiteisminio tyrimo teisėjas skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 7 dienas nuo jo gavimo. Teisėjo priimtas sprendimas yra galutinis. Jeigu teisėjas nusprendžia, kad veiksmai, kurių prašo įtariamasis, jo gynėjas ar nukentėjusysis, turi būti atlikti, prokuroras privalo per kuo trumpiausią laiką juos atlikti ar įpareigoti tai padaryti ikiteisminio tyrimo įstaigą.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad net ir nesant pareikšto civilinio ieškinio, asmuo, pripažintas nukentėjusiuoju tampa aktyviu proceso dalyviu, todėl turi teisę reikalauti, kad būtų nustatytas ir teisingai nubaustas ne tik nusikalstamą veiką padaręs asmuo, bet ir teisę gauti dėl nusikalstamos veikos padarytos žalos atlyginimą.

Kadangi prokuroras ir ikiteisminio tyrimo pareigūnas privalo ne tik išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises, bet ir užtikrinti galimybę jomis pasinaudoti, todėl jei proceso metu yra pakankamai duomenų, kad buvo padaryta turtinė ar neturtinė žala ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras turi ne teisę, bet pareigą nedelsiant imtis priemonių galimam civiliniam ieškiniui užtikrinti ne tik nesant civiliniam ieškiniui, bet ir net nesant atitinkamo prašymo tokiems veiksmams atlikti.

Ar imtasi tinkamų priemonių civiliniam ieškiniui užtikrinti, tikrina ir skundus dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų (neveikimo) nagrinėja ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis prokuroras. Esant bylai teisme – šių veiksmų imasi teisėjas, kuris gali įpareigoti atlikti šiuos veiksmus ikiteisminio tyrimo įstaigą arba įpareigoti atlikti tai antstolį.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83 459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. balandžio 21 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir teisės literatūra. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here