Skip to content

Savarankiškai dirbančių asmenų dėmesiui

MI informacija

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyrius primena, kad savarankiškai dirbančių asmenų, kurių valstybinio socialinio draudimo (VSD) ir privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų mokėjimas priklauso nuo asmens pajamų, gautų praėjusiais metais, pajamų metinė suma (sumokėtos ir mokėtinos VSD ir PSD įmokų sumos skirtumas), turi būti sumokėta iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos.

Individualių įmonių savininkai, tikrųjų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai turi sumokėti 26,3 proc. dydžio VSD įmokas nuo išsiimtos asmeniniams poreikiams lėšų sumos, kuri už 2011 m. deklaruota Valstybinei mokesčių inspekcijai kaip su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos. Įmokos kodas – 310.

Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario PSD įmokų bazę už 2011 m. sudarė minimalioji mėnesinė alga.

Asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, notarai, antstoliai ir kiti asmenys, išskyrus asmenis, kurie vykdė individualią veiklą turėdami verslo liudijimą), turi sumokėti 28,5 proc. dydžio VSD ir 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo 50 proc. Valstybinei mokesčių inspekcijai deklaruotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos. VSD įmokos kodas – 292, PSD įmokos kodas – 313.

Individualios įmonės savininko, ūkinės bendrijos tikrojo nario VSD įmokų bazė, o asmenų, kurie vykdė individualią veiklą, VSD ir PSD įmokų bazė už 2011 m. negali būti didesnė negu 48 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų draudžiamųjų pajamų dydžių suma, o per mėnesį negali būti didesnė negu 4 Vyriausybės patvirtintų draudžiamųjų pajamų dydžių suma. Vyriausybės patvirtintos 2011 metų draudžiamosios pajamos yra 1170 Lt, todėl VSD ir PSD įmokos skaičiuojamos nuo sumos, ne didesnės kaip 4680 Lt per mėnesį arba 56 160 Lt per metus. 

Ūkininkai ir jų partneriai,  kurių pajamos 2011 metais buvo apmokestintos gyventojų pajamų mokesčiu pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas, turi sumokėti 28,5 proc. dydžio VSD ir 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo kiekvieno asmens žemės ūkio veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus VSD ir PSD įmokų) sumos, tačiau ne mažesnės kaip 12 minimalių mėnesinių algų ir ne didesnės kaip 12 draudžiamųjų pajamų dydžių sumos per metus, todėl VSD ir PSD įmokos skaičiuojamos nuo sumos ne mažesnės kaip 9600 Lt ir ne didesnės kaip 14040 Lt. VSD įmokos kodas – 295, PSD įmokos kodas – 314.

Šeimynos dalyviai turi sumokėti  28,5 proc. dydžio VSD ir 9 proc. dydžio PSD įmokas nuo šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, numatytų Šeimynų įstatyme, kurios negalėjo būti mažesnės negu minimalioji mėnesinė alga (800 Lt) ir didesnės negu Vyriausybės tvirtinamos einamųjų metų draudžiamosios pajamos (1170 Lt). VSD įmokos kodas – 325, PSD įmokos kodas – 328.

Tais atvejais, kai savarankiškai dirbantys asmenys vykdė veiklą ne visus mokestinius metus, VSD ir PSD įmokų bazės ribos perskaičiuojamos proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.

Už pavėluotai sumokėtas VSD ir PSD įmokas skaičiuojami delspinigiai.

Savarankiškai dirbantys asmenys, negalintys sumokėti VSD ir PSD įmokų iš karto, gali kreiptis į „Sodrą“ dėl įmokų įsiskolinimo atidėjimo ir skolą grąžinti dalimis.

VSD ir PSD įmokas galima sumokėti visose Lietuvos kredito ir mokėjimo įstaigose, pašto skyriuose ir per loterijos „Perlas“ terminalą.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here