Skip to content

Čia mokytis kasdien vis įdomiau ir patraukliau

Atsižvelgiant į rajono bendruomenės pageidavimą, rajono savivaldybės vadovų iniciatyva 2008-aisiais Ignalinos Č. Kudabos pagrindinės mokyklos patalpose buvo įkurtas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro Ignalinos skyrius, kuris atvėrė galimybes jauniems rajono gyventojams čia įgyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, taip pat statybininkų ir virėjų profesijas. Nuo skyriaus įsteigimo pradžios pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimus jau gavo 24 mokiniai, brandos atestatai įteikti 42 mokiniams, o 22 gavo diplomus ir tapo kvalifikuotais specialistais, kurie sėkmingai dirba rajono įmonėse bei įvairiose organizacijose. Šiais mokslo metais skyriuje mokosi daugiau kaip 80 mokinių. Kokie yra šio skyriaus mokymo privalumai?

Kaip MI pasakojo skyriaus vedėja Jadvyga Švolkienė, dar 2004 m. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre pagal naujai patvirtintus gimnazijų akreditacijos nuostatus, buvo akredituota vidurinio ugdymo programa ir įsteigtas gimnazijos skyrius, kuris sėkmingai veikia ir centro Ignalinos skyriuje. Tad dabar čia besimokančius mokinius jau galima drąsiai vadinti gimnazistais ir nebevertėtų šią mokymo įstaigą vadinti „profke“, kaip tai būdavo sovietmečiu ir dabar kai kas tuo senu įpročiu dar naudojasi.

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, o tuo pačiu ir Ignalinos skyrius yra moderni valstybinė profesinio mokymo ir švietimo instancija. Skyriuje dirba kvalifikuoti ir kūrybingi pedagogai, kurie padeda mokiniams siekti užsibrėžtų tikslų, aktyviai mokytis ir dalyvauti visuomeninėje veikloje, įvairiuose būreliuose, bei mokinių taryboje. Skyriaus mokiniams suteiktos galimybės dalyvauti įvairiuose konkursuose bei parodose ir kurti patrauklius projektus. Vienas iš tokių praėjusiais metais inicijuotų projektų buvo „Pažink save“, kurio tikslas – skatinti mokinius domėtis gimtojo krašto kultūra, jo tradicijomis, puoselėti tautinį paveldą bei ugdyti patriotiškumą.

Skyriuje jau susiformavo ir savos tradicijos. Kasmet čia rengiamos Kalėdinės šventės, kurių metu ne tik puošiamaos patalpos bei klasės, bet ir vyksta atviros gerumo pamokos, organizuojamos sporto varžybos, rengiami tematiniai konkursai. Virėjų profesijos mokiniai kepa įvairius saldumynus ir rengia parodas–pardavimus. Be to, kasmet pažymimos Mokytojų ir Europos kalbų dienos. Mokytojų dienos minėjimo metu mokiniai pabando mokytojų „duonos“, pavaduodami juos per pamokas. Mokiniai aktyviai dalyvauja „Pirmakursių krikštynose“, Užgavėnių, Šimtadienių, Paskutinio skambučio šventėse.

Skyriuje aktyvi ne vien kultūrinė bei visuomeninė veikla. Geri ir mokymosi rezultatai. Pasak skyriaus vadovės, mokinių pasirinkti egzaminai išlaikomi 100 proc. Galima pasidžiaugti ir puikiais technologijų egzamino rezultatais. Šį egzaminą dauguma mokinių išlaiko gerais ir labai gerais pažymiais.

Praktiniam mokymui Linkmenų mokykloje įrengtas šiuolaikiškos būsimų statybininkų mokymo dirbtuvės. Veikia ir skyriaus valgykla, kur aukštos kvalifikacijos specialistai organizuoja ne tik būsimų virėjų praktinius užsiėmimus, bet padeda savo auklėtiniams dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose. Aukšto įvertinimo susilaukė mokiniai, dalyvavę LITEXPO parodoje, taip pat Ignalinoje surengtoje Europos sveikos mitybos šventėje. Gegužę ruošiamasi ginti Aukštaitijos garbę Lietuvos jaunimo centro organizuojamose respublikinio projekto „Lietuvos kulinarinio ir etninio paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo“ varžytuvėse. Sukaupti profesiniai įgūdžiai leidžia mokiniams drąsiai jaustis ir konkurencinėje darbo rinkoje ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Skyriaus auklėtiniai sėkmingai dalyvauja jungčių projektuose su Vokietija. Šiuo metu trečio kurso mokinė Eglė Krivičiūtė sėkmingai atlieka praktiką Vokietijos restorane „Rabenstein“. Jo šeimininkai šiai merginai po praktikos jau pasiūlė nuolatinį darbą. Pareikštas pageidavimas, kad čia atvyktų ir daugiau skyriaus auklėtinių.

AB „LITEXPO“, UAB „Romnesa“, „Namų fabrikas“, „Ignalinos statyba“ ir kitos įmonės yra patenkintos skyriaus absolventais ir noriai juos priima į praktiką, o po jos – įdarbina. Šiemet darbdaviai pageidavo daugiau mokinių, kuriuos norėjo įdarbinti.

Vienas iš pagrindinių skyriaus mokinių ugdymo tikslų – sudaryti sąlygas visapusiškai įgyvendinti savo sugebėjimus ir teises, tapti besimokančios visuomenės aktyviais nariais bei sėkmingai konkuruoti darbo rinkoje ir aktyviai panaudoti šiuolaikinio ugdymo privalumus.

Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus ir tęsiant Ignalinos skyriaus tradiciją, nuo šių metų rudens, prasidėjus naujiems mokslo metams, jau siūlomas daug platesnis ir patrauklesnis profesinio mokymo programų spektras.

Kaip ir anksčiau, į skyrių bus priimami 8–9 klasių (1–2 gimnazijos klasės) mokiniai, kurie galės mokytis pagal pagrindinio ugdymo programas ir pasirinkti naujus – verslo, finansų, informacinių ir komunikacijų technologijų, bankininkystės modulius. Kaip ir iki šiol, skyriuje bus ruošiami ir statybininkai bei virėjai.

Be abejo, kad naujų profesijų mokymas dar labiau turėtų sustiprinti skyriaus autoritetą ir skatintų kuo daugiau jaunų žmonių ateiti mokytis į skyrių.

Kaip teigė skyriaus vadovė, baigus mokyklą yra puiki galimybė tęsti mokslą aukštosiose mokyklose bei kolegijose, nes brandos atestatas, išduotas profesinio mokymo įstaigoje, nesiskiria nuo išduoto bet kurioje bendrojo lavinimo mokykloje ar gimnazijoje, bet jis suteikia ir pirmenybę. Vienas papildomas balas suteikiamas stojant į universitetines, o du balai – į kolegines mokyklas.

Verta dar priminti, kad profesinės mokyklos mokiniams mokamos ir stipendijos. Minimali stipendija yra 0,27 bazinės socialinės išmokos dydžio, o maksimali – 0,76 BSI dydžio. Savivaldybė, kurios teritorijoje yra švietimo įstaiga, kompensuoja važiavimo išlaidas kaimuose ir miesteliuose gyvenantiems mokymo įstaigos mokiniams. Beje, su šiuo mokinio pažymėjimu gali už pusę kainos važinėti įvairiu transportu po visą Lietuvą.

Pasak skyriaus vadovės, dar yra viena patraukli naujovė. Žmonės, kurie dirbo, bet jų darbo vietos panaikintos, gali kreiptis į skyrių ir čia galės įsigyti pageidaujamą (pagal naujas programas) specialybę. Planuojama tuo tikslu organizuoti antrą pamainą nuo 16 val. Gal atsiras ir moterų, kurios augina vaikus, bet neturi specialybės, ateiti į skyrių mokytis. O gal atsiras ir tokių, kurie norėtų pakeisti savo profesiją.

Žodžiu, skyrius yra pasirengęs rajone bent kiek sumažinti bedarbystę, todėl kviečia kreiptis visais klausimais tel. 8~683 80853. Bus suteikta atitinkama informacija.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje