Skip to content

Pagerbė dailininko Jono Rustemo šviesų atminimą

Šiemet sukanka 250 metų, kai Turkijoje, Konstantinopolio (dabartinio Stambulo) priemiestyje gimė dailininkas Jonas Rustemas, XIX a. daręs didelę įtaką lietuvių dailės raidai, dailės pedagogas, kuris savo gyvenimo saulėlydyje lankėsi Senojo Dūkšto dvare. Čia jis 1835 m. mirė ir jo palaikai buvo palaidoti vietos kapinėse, buvusios bažnyčios rūsyje.

Dar sovietmečiu Lietuvos dailės instituto iniciatyva šiam dailininkui pokario metais sudegusios bažnyčios vietoje buvo pastatytas paminklas, kurio aplinką prižiūri dūkštiečiai ir vietos vidurinės mokyklos moksleiviai.

Šiomis dienomis, pažymint dailininko 250-ąsias gimimo metines ir pagerbiant J. Rustemo šviesų atminimą, Dūkšto bibliotekos vedėjos Elvyros Mačiulienės ir vyr. bibliotekininkės Nojolės Mažeikienės iniciatyva, pasitelkus pagalbon Dūkšto vidurinės mokyklos IX ir X klasių moksleivių grupę, prie dailininko paminklo buvo sutvarkyta aplinka ir pasodintos gėlės. Talkos metu bibliotekos vedėja E. Mačiulienė supažindino moksleivius su šio svetimtaučio, bet ilgą laiką gyvenusio Lietuvoje ir dirbusio Lietuvos dailės institute Piešimo ir tapybos katedros dėstytoju bei katedros vadovu. Gyvenimu ir kūryba. Laisvalaikiu jis mėgo keliauti po dvarus ir tapė iškilių asmenybių portretus. Ne kartą jis lankėsi ir Senojo Dūkšto dvare, bendradarbiaudamas su šio dvaro šeimininku. Čia lankydamasis mirė ir atgulė amžinam poilsiui. Nedaug Lietuvoje yra išlikusių jo tapybos darbų, bet išlikusieji labai vertinami.

Pagerbiant menininko šviesią atmintį, bibliotekos vedėja E. Mačiulienė moksleiviams priminė, kad jo garbingas gimtadienis sutampa su mūsų tautos dvasios žadintojo poeto Maironio 150-osiomis gimimo metinėmis, o 2012-uosius metus Seimas yra paskelbęs Maironio metais. Todėl prie J. Rustemo paminklo buvo skaitomos poeto visiems gerai žinomos eilės iš „Pavasario balsų“ rinkinio. Eiles deklamavo ir talkininkės iš vidurinės mokyklos.

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje