Skip to content

Ar galima reikalauti grąžinti pinigus už nepanaudotą dovanų čekį?

MI informacija

– Prieš keletą savaičių vienoje iš Ignalinos miesto parduotuvių nusipirkau dovanų čekį 100 litų sumai, nes ruošiausi pasveikinti savo mamą artėjančios Motinos dienos proga. Tačiau viešėdama užsienyje nupirkau mamai kitą dovaną, todėl nuėjau į parduotuvę, ketindama grąžinti dovanų čekį ir atsiimti už jį sumokėtus pinigus. Pardavėja pasakė, kad čekio grąžinti negalima, nes už jį sumokėti pinigai ir dovanų čekis turi būti panaudotas. Ar pardavėja yra teisi, ar galima susigrąžinti pinigus už nepanaudotą dovanų čekį?

Ignalinietė

Eugenijus GAŠČENKA

KAS YRA VARTOJIMO SUTARTIS?

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – CK) 1.39 str. 1 dalyje yra apibrėžta vartojimo sutarties samprata, kurioje numatyta, kad vartojimo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią fizinis asmuo (vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju (teikėju) sudaro su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.

AR DOVANŲ ČEKIS LAIKOMAS SUTARTIMI?

Perkant dovanų čekį ar kuponą, tarp vartotojo ir paslaugų teikėjo susiklosto vartojimo teisiniai santykiai. Dovanų čekis patvirtina sutarties sudarymą tarp paslaugų teikėjo ir vartotojo, tarp šalių yra sudaromas atlygintinas, dvišalis sandoris, t. y. sudaroma paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis (CK 6.716 str.).

Visos sutartys (tame tarpe ir paslaugų teikimo) skirstomos į terminuotas ir neterminuotas, todėl atitinkamai ir dovanų čekiai gali būti terminuoti arba neterminuoti. Terminuotas dovanų čekis yra toks čekis, ant kurio yra nurodytas galiojimo laikas. Pasibaigus dovanų čekio terminui, taigi ir sutarties terminui, visos vartotojo ir paslaugos teikėjo teisės ir pareigos baigiasi.

CK 6.721 str. nustatyta, kad klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad vartotojas turi teisę nutraukti paslaugų teikimo sutartį ir reikalauti iš pardavėjo grąžinti pinigus už nepanaudotas paslaugas (dovanų čekį), jei dovanų čekio terminas yra nepasibaigęs.

Jei dovanų čekio terminas, per kurį vartotojas nepasinaudoja paslauga, pasibaigė, vartotojas netenka teisės reikalauti kokių nors savo teisių įgyvendinimo, todėl paslaugos teikimas pasibaigus dovanų čekio galiojimo laikui priklauso tik nuo sutarties šalių susitarimo ir paslaugų teikėjo geranoriškumo.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje