Skip to content

Ugniagesiai pažymėjo savo profesinę dieną

Kasmet gegužės 4-ąją Ignalinos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai pažymi savo profesinę – šv. Florijono, gelbėtojo nuo gaisrų ir nelaimių dieną – miesto Laisvės aikštėje, pademonstruodami savo techniką ir pasveikindami vienas kitą už apdovanojimus, pelnytus kovojant su ugnimi ir gelbėjant žmones įvairių nelaimių metu.

Šįkart į šventinės dienos minėjimą susirinko tą dieną laisvi nuo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai, taip pat jų vadai ir svečiai, tarp kurių buvo Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas, vidaus tarnybos pulkininkas Olegas Kovalevskis, rajono meras Bronis Ropė, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Ignalinos rinktinės vadas, vidaus tarnybos pulkininkas Vladimiras Ščajevas, Policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus viršininkas Donatas Šemeklis ir Miškų urėdijos atstovas Vigantas Balinskas.

Profesinės dienos minėjimą pradėjęs Ignalinos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas, vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Anatolijus Ostrouchas, pasveikino visus ugniagesius šv. Florijono dienos proga, dėkodamas jiems už nepriekaištingą tarnybą ir linkėdamas tolimesnės sėkmės nelengvame, bet reikalingame darbe. A. Ostrouchas prisiminė, kad į Ignaliną atvyko dirbti prieš 15 metų, kai tarnybos materialinė bazė buvo aprūpinta ne itin patikima technika ir ugniagesių darbo bei poilsio sąlygos buvo prastokos. Bet ir tuomet ugniagesiai dirbo atkakliai ir sąžiningai. Su dauguma jų dirba iki šiol. Iškilmingoje rikiuotėje stovi tie, kurie gelbėjo žmones ne tik gaisruose, bet ir iš griūvančių pastatų bei vandens. Akivaizdu, kad šią profesiją jie pasirinko neatsitiktinai. Už tai jie yra gerbiami rajone.

Sveikinimo žodį tarė ir Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Olegas Kovalevskis.
Iškilmėse kalbėjęs Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas O. Kovalevskis, ilgą laiką dirbęs Ignalinos ugniagesių vadu, susirinkusiems dalyviams priminė, kad pernai apskrities ugniagesiai gesino net 704 gaisrus, kuriuose žuvo 16 žmonių, o 11 pavyko išgelbėti. 26 žmonės išgelbėti ne gaisruose, bet kitų nelaimių metu. Gaisrų ar kitokių nelaimių galėjo būti daugiau, bet padėjo nuolatinė prevencinė veikla. Už tai tik gerų žodžių nusipelno Ignalinos PGT vadovai ir ugniagesiai.

Pasižymėjimo ženklu „Už garbingą tarnybą“ apdovanojamas ugniagesys Valdas Gasparavičius
Valdybos viršininkas O. Kovalevskis kartu su Ignalinos ugniagesių vadu A. Ostrouchu už nuopelnus valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai bei nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybą, pasižymėjimo ženklu „Už garbingą tarnybą“ apdovanojo pamainos vadą, vidaus tarnybos vyresnįjį leitenantą Valdą Gasparavičių, dirbanti jau 20 metų. Toks pat ženklas įteiktas ir skyrininkui, vyresniajam puskarininkiui Jonui Krūminiui, taip pat ugniagesiui gelbėtojui Leonidui Mikuckui, ugniagesiu dirbančiam 15 metų.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus vardu padėkos pareikštos ugniagesiams Aleksandrui Šeluchinui, Andrejui Antonovui bei Aleksejui Zlobinui.

Pasižymėjimo ženklu „Už garbingą tarnybą“ apdovanojamas ugniagesys Leonidas Mikuckis
Pulkininkas O. Kovalevskis už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą padėkas pareiškė ugniagesiui Gintarui Jurgelevičiui. Už nuolatinę pagalbą, geranoriškumą bei bendradarbiavimą, padėką pareiškė UAB „Meleksas“ vadovui Rimantui Zigmantui, taip pat Kultūros ir sporto centro metodininkei Tatjanai Striukovai.

„Ugniagesio gelbėtojo žvaigžde“ buvo apdovanotas PK viešosios policijos skyriaus Patrulių būrio vyresnysis patrulis Laimis Vaickus, o jo partneriui Alfredui Dindai pareikšta departamento direktoriaus padėka. Jie šių metų sausio 22 d. Dringio ežere išgelbėjo skendusį savo kolegą.

Ugniagesių gelbėtojų sąžiningu darbu džiaugėsi ir rajono meras Bronis Ropė
Pagerbti ir mokiniai, dalyvavę piešinių bei plakatų konkurse, skirtame Tarptautinei vaikų gynimo dienai. Sveikinimai ir apdovanojimai įteikti Vidiškių gimnazijos Mielagėnų skyriaus trečiaklasiui Lukui Bobojevui ir Č. Kudabos pagrindinės mokyklos ketvirtaklasiui Augustui Poltaržickiui.

Iškilmėse kalbėjęs rajono meras B. Ropė ne tik sveikino ugniagesius ir jų vadovus profesinės dienos proga, bet ir pasidžiaugė, kad visos rajono uniformuotos tarnybos dirba darniai ir sutartinai, atsidavusiai tarnauja rajono gyventojams, naudoja šiuolaikiškas technikos priemones. Patikimai dirba ir nauja informavimo sistema, nes lankantis seniūnijose iš gyventojų nebuvo išgirsta nė vieno priekaišto. Meras padėkas ir atminimo dovanėles įteikė Dariui Lukoševičiui ir Arūnui Stalygai, kurie išgelbėjo Strigailiškio gyventoją, šį pavasarį įsmukusį į Palaukinio ežero ledą.

Automobilines kopėčias pirmieji išbandė rajono meras Bronis Ropė, apskrities valdybos viršininkas O. Kovalevskis ir MI laikraščio redaktorius Jonas Baltakis
Profesinės dienos proga ugniagesius ir jų vadovus pasveikino pasieniečių vadas V. Ščajevas, taip pat policijos komisariato ir Miškų urėdijos atstovai.

Pasibaigus šventiniam minėjimui, jo dalyviai susipažino su tą dieną iš Utenos atriedėjusiomis automobilinėmis kopėčiomis, kurios gaisrų ar nelaimių atvejais ugniagesius gelbėtojus gali pakelti į 37 m aukštį, kuris prilygsta 12 aukštų namui. Keliolika norinčių (po tris) buvo pakelti į tokį aukštį. Pirmieji į padangę pakilo meras B. Ropė, plk. O. Kovalevskis ir MI redaktorius Jonas Baltakis. Jie juokavo, kad šį pakilimą tas pats „liuluos“ ekipažas pakartojo po dešimties metų. Mat 2002 m. lankantis Biurene (Vokietijoje) tas pats trejetas taip pat buvo pakeltas į padangę, svečiams iš Lietuvos demonstruojant tuomet mūsų šalyje dar neregėtą techniką. Žiūrovai tądien supažindinti ir su autonominiais dūmų signalizatoriais, kuriais buvo greitai užgesinamas sukurtas laužas.

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje