Skip to content

Kas yra vekselis?

MI informacija

 

– Prieš maždaug pusę metų paskolinau savo geram kaimynui 2000 litų. Pasirašėme vekselį, kuriuo kaimynas įsipareigojo grąžinti pinigus man pareikalavus. Iki šiol kaimynas pinigų negrąžino, motyvuodamas, kad pinigų neturi ir manęs vengia. Kelis kartus jam užsiminiau apie skolą, tačiau šis pasakė, kad tai buvo jau seniai ir skolos neįrodysiu, nes vekselis buvo išrašytas ant paprasto popieriaus lapo, notariškai nepatvirtintas ir nenurodyta jo išdavimo priežastis. Ar yra tikimybė dar šią skolą išieškoti? Ar vekselis dar galioja? Ar jis turėjo būti išrašytas ant specialaus blanko? Ar jis turėjo būti tvirtinamas notariškai?

Povilas, Ignalina

Eugenijus GAŠČENKA

KAS YRA VEKSELIS?

Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius nustato Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas.

Šiame įstatyme nustatyta, kad vekselis – tai vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam.

Vekselyje nebūtina nurodyti jo išdavimo priežasties, be to, vekselyje negali būti numatytų jokių papildomų mokėjimo išlygų – yra tiesiog įsipareigojimas (ar įpareigojimas) sumokėti tam tikrą pinigų sumą. Papildomai tai reiškia ir tai, jog vekselio davėjas negali ginčyti vekselio remdamasis tuo, kad jo ir vekselio davėjo nesiejo kokie nors prievoliniai (sutartiniai) santykiai.

KOKIŲ RŪŠIŲ BŪNA VEKSELIAI?

Vekseliai būna paprastieji arba įsakomieji. Paprastuoju vekseliu jį pasirašęs asmuo pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą vekselio turėtojui. Įsakomuoju vekseliu jį išrašęs asmuo paveda kitam asmeniui sumokėti vekselyje nurodytą sumą (šių vekselių rūšis Lietuvoje nėra populiari).

KAIP IŠRAŠOMI VEKSELIAI?

Vekselio išrašymas yra patogus, nes tai galima padaryti bet kuriame blanke (popieriaus lape), jeigu jame yra visi Įstatyme nustatyti būtini vekselio rekvizitai. Taip pat galima naudoti specialius Finansų ministerijos ir Lietuvos banko platinamus blankus, kurie yra rekomenduojamieji. Vekseliai gali būti išrašyti keliais egzemplioriais, tačiau tuomet vekselio tekste turi būti įrašytas egzemplioriaus eilės numeris.

Paprastajame vekselyje turi būti žodžiai „paprastasis vekselis“, įrašytas besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą (suma įrašoma skaitmenimis ir žodžiais, vekselio suma yra neribojama, prie sumos turi būti nurodytas ir valiutos kodas), mokėjimo terminas, mokėjimo vieta, pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėti pinigai, vekselio išrašymo vieta ir data, išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens parašas. Vekselis, kuriame mokėjimo terminas nenurodytas, laikomas mokėtinu jį pateikus.

KAIP UŽFIKSUOTI SKOLOS GRĄŽINIMĄ?

Apmokėjęs vekselį, mokėtojas gali reikalauti, kad jam būtų atiduotas vekselis, kuriame užfiksuotas skolos grąžinimas. Vekselio turėtojas negali atsisakyti priimti įmokų dalimis. Sumokėjęs sumos dalį, skolininkas gali reikalauti, kad tai būtų pažymėta vekselyje ir jam būtų išduotas pakvitavimas.

KĄ DARYTI, JEI SKOLININKAS PINIGŲ NEGRĄŽINA?

Jei skolininkas pinigų negrąžina, vekselio turėtojas ar jo įgaliotas asmuo turi kreiptis į bet kurį notarą, kad šis vekselį protestuotų. Notaras, priėmęs prašymą įforminti protestą, praneša mokėtojui ir pareikalauja, kad jis apmokėtų vekselį. Šiam vekselio neapmokėjus, notaras įformina protestą dėl atsisakymo apmokėti vekselį ir išduoda vykdomąjį įrašą. Notaro vykdomasis įrašas – tai notaro patvirtintas dokumentas, patvirtinantis kreditoriaus teisę į piniginės sumos išieškojimą iš asmens, ir šis notaro išduotas dokumentas yra vykdomasis dokumentas, turintis tokią pačią juridinę galią, kaip ir teismo išduodamas vykdomasis raštas po priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo. Tuomet vekselio turėtojas dėl skolos išieškojimo gali kreiptis į antstolį.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad šiuo atveju buvo išrašytas paprastasis vekselis mokėtinas jį pateikus, todėl pagal vekselį turėjo būti mokamas tada, kai to pareikalavote, t. y. pateikėte vekselį mokėtojui pasirašytinai (pasirašytina reiškia: vekselio mokėtojas padaro įrašą pačiame vekselyje, nurodo datą ir pasirašo arba pranešimas mokėtojui siunčiamas registruotu laišku su įteikimu arba tinkamu įteikimu laikomas įteikimas tiksliai žinomu mokėtojo adresu asmenims, gyvenantiems kartu su mokėtoju arba pranešimas mokėtojui įteikiamas per antstolį arba jei mokėtojas iš anksto aiškiai sutiko – pranešimas mokėtojui gali būti įteiktas elektroninėmis ryšių priemonėmis (kai užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas), kai mokėtojas patvirtina jog pranešimą gavo, įrašo gavimo datą, jį pasirašo.

Pateikimui apmokėti yra nustatytas vienerių metų terminas nuo vekselio išrašymo dienos, jei vekselyje nenustatyta kitaip. Jei su Jumis neatsiskaitoma, vekselio turėtumėte nedelsiant kreiptis į notarą. Tokiu būdu apeinamas teismas, skolą galima susigrąžinti greičiau, tačiau notarui reikės pateikti įrodymus, patvirtinančius, kad pareikalavote mokėtojo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, t. y. pateikėte vekselį mokėtojui vizuoti.

Vekselio protestavimas pas notarą Jums kainuos nuo 50 iki 100 Lt, vykdomojo įrašo išdavimas pas notarą – kainuos 0,3 iki 0,5 proc. nuo išieškomos sumos (tačiau ne mažiau, kaip 50 Lt).

Išrašant vekselius neprivalu naudoti specialius blankus – vekselis gali būti surašytas ant paprasto popieriaus lapo mašinėle ar ranka. Vekselis nėra tvirtinamas notariškai.

Nepatartina vien vekseliais įforminti dideles paskolas ar skolas, kadangi skolininkas gali bandyti ginčyti savo parašo tikrumą vekselyje, delsti atsiskaityti, slėpti turimą turtą nuo antstolių ar paprasčiausiai nebeturėti pakankamai turto, kad galėtų atsiskaityti.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje