Skip to content

Nuo liepos pradžios Butų ūkis daugiabučių namų teritorijų už dyka nebevalys

Kovo pabaigoje rajono savivaldybės taryba pakeitė prieš septynetą metų įsigaliojusias gyvenamųjų vietovių tvarkymo taisykles, kuriose numatyta, kad nuo šios liepos 1 d. daugiabučiams namams priskirtų teritorijų jau nebevalys Butų ūkio valytojos, o jas prižiūrės ir valys patys namų gyventojai, kurie jomis naudojasi. Tiksliau, nevalys už dyką, kaip iki šiol, o tik namui sudarius sutartį ir mokant tam tikrą mokestį. Jei sutartis nepasirašoma, iki 20 m žalioji teritorija aplink namą valoma pačių jo gyventojų. 

Kaip MI informavo Ignalinos butų ūkio direktorius Antanas Gylys, apie tai jau pranešta ignaliniečiams, gyvenantiems daugiabučiuose namuose (ant visų laiptinių durų iškabinti skelbimai). Jau balandį visoms 8 valytojoms buvo įteikti įspėjimo lapeliai apie atleidimą iš darbo. Pasak direktoriaus, dviaukščių, kooperatinių ir bendrijų namų gyventojai jiems priskirtas teritorijas jau prižiūri ir valo savo nuožiūra visais metų laikais. Kiek sudėtingiau bus apsispręsti daugiabučių namų gyventojams, kokia tvarka toliau bus surenkamos šiukšlės. Vasaros metu tai nesudėtinga atlikti, o štai žiemą sudėtingiau, nes prieigas į namus užklos sniego pusnys, padengs ledas.

Pagal taisykles, teritorijų valymo darbus privalu atlikti iki 7 val. ryto, o jas prižiūrėti visą dieną. Tuo tikslu Butų ūkis siūlo savo paslaugas. Tų namų gyventojams, kurie panorės jomis pasinaudoti, teks samdyti valytojas, mokant už kiekvieną buto „kvadratą“ po 16 centų plius PVM. Tai iš viso sudarys 19,36 ct/m2. Tarkim, dviejų kambarių 50 m2 butui paslauga kas mėnesį kainuotų 9,68 Lt. Kai kurių namų gyventojai jau pareiškė, kad jie sutinka su Butų ūkio pasiūlymu, jog šis ir toliau, kaip įprasta, prižiūrėtų ir valytų namams priskirtas teritorijas. Tie gyventojai, kurie dar neapsisprendę, privalo tai padaryti iki gegužės 31 d., pateikdami raštiškus prašymus su nemažiau kaip 50 proc. namo savininkų ar nuomininkų pritarimu. Butų ūkis yra pasirengęs iki to laiko padėti sukviesti namų gyventojų bendrus susirinkimus, kad būtų priimti vienokio ar kitokio turinio sprendimai. Apie tai iš anksto laukiami prašymai.

Savo nuomonę dėl naujų taisyklių įsigaliojimo MI pareiškė ir rajono meras Bronis Ropė. Pasak jo, iki šiol už daugiabučių namų teritorijų valymą ir priežiūrą buvo naudojamos rajono biudžeto lėšos. Tai nemaža prabanga ir gyventojai turi suprasti, kad jų gyvenamas namas ir jo teritorija – bendrasavininkų nuosavybė. Kai kas butą įsigyja tik tam, kad vėliau parduotų, ir apie savo pareigas pamiršta. Yra gerų pavyzdžių, kai patys gyventojai imasi iniciatyvos, savo lėšomis remontuodami namų stogus, laiptinių duris, išdažydami sienas. Bendromis pastangomis prie namų veisiami gėlynai.

Pastaruoju metu patys gyventojai nusprendė už atitinkamą kainą renovuoti ir savo namus. Šiuo metu jau 6 namai renovuoti, o iki šių metų pabaigos numatona renovuoti dar 9. Jau dabar savivaldybėje ruošiama nauja namų renovacijos programa. Jos įkainiai šiek tiek skirsis. Valstybė padengs 50 proc. renovacijos mokesčių, o kitą dalį turės mokėti patys gyventojai. Už tai bus taikoma lengvata ir mokesčius galima bus išsimokėti per 10–15 metų, neimant paskolų, o juos dalimis mokant kas mėnesį po nedidelę pinigų sumą.

Mero teigimu, gyventojai turi gerai suprasti, kad gyvendami daugiabučiuose namuose iki šiol nemoka žemės mokesčių, kaip tai daro privačių namų savininkai, todėl ir savo gyvenamojo namo teritoriją iki 20 m privalo valyti ir prižiūrėti patys. Jeigu to nepageidauja daryti, gali pasinaudoti Butų ūkio apmokamomis paslaugomis ar patys nusisamdyti valytojas, kaip tai daro namų bendrijos. Jeigu nebus priimta bendrų susitarimų, teks imtis kitų priemonių, bet niekas neleis, kad būtų teršiama būsimo kurortinio miesto aplinka.    

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje