Skip to content

Kiek laiko galioja teistumas?

MI informacija

– Prieš maždaug 1,5 metų buvau nuteistas už nusikaltimą – naminės degtinės gaminimą ir laikymą komerciniams tikslams. Teismas už tai skyrė man subendrintą bausmę – 3300 litų baudą. Baudą sumokėjau nedelsiant ir maniau, kad mano bėdos tuo pasibaigė. Neseniai norėdamas įsigyti ginklą sužinojau, kad dar tebeturiu galiojantį teistumą ir dėl šios priežasties to padaryti negaliu. Ar ilgai dar man galios teistumas? Ar galima jį panaikinti ar sutrumpinti anksčiau laiko? Kur kreiptis?

Eugenijus GAŠČENKA

KAS YRA TEISTUMAS?

 LR baudžiamojo kodekso 97 str. nustatyta, kad turinčiais teistumą laikomi už nusikaltimo padarymą nuteisti asmenys, kuriems įsiteisėjo Lietuvos Respublikos teismo priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Teistumas užtraukia nuteistajam tam tikras neigiamas pasekmes: į teistumą teismas atsižvelgia skirdamas bausmę už naujos nusikalstamos veikos padarymą, spręsdamas dėl kaltininko atleidimo nuo bausmės ar baudžiamosios atsakomybės, lygtinio atleidimo nuo bausmės prieš terminą ar bausmės pakeitimo švelnesne bausme, pripažindamas asmenį pavojingu recidyvistu, taip pat asmeniui siekiant karjeros valstybės tarnyboje ir pan., todėl asmeniui yra suteikta galimybė siekti sutrumpinti arba panaikinti teistumą anksčiau laiko.

KIEK GALIOJA TEISTUMAS?

Asmenys, nuteisti už tyčinius nusikaltimus ir realiai atlikę paskirtą bausmę, laikomi turinčiais teistumą, jeigu jie nuteisti už nesunkų ar apysunkį nusikaltimą, bausmės atlikimo laikotarpiu ir po bausmės atlikimo arba atleidimo nuo bausmės atlikimo 3 metus. Kai sueina 3 metų terminas, teistumas išnyksta ir asmenys laikomi neteistais.

Jeigu turintis teistumą asmuo padaro naują nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, teistumo išnykimo eiga nutrūksta. Šiuo atveju teistumo už ankstesnę nusikalstamą veiką išnykimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo bausmės už naują nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą atlikimo. Asmuo laikomas teistu už kiekvieną nusikalstamą veiką tol, kol išnyksta teistumas už sunkiausią iš jų.

KAIP PANAIKINTI TESTUMĄ ANKSČIAU LAIKO?

Kai sueina ne mažiau kaip pusė teistumo termino, teismas nuteistojo prašymu gali sutrumpinti teistumo laiką arba panaikinti teistumą.

Teistumo panaikinimo tvarką nustato LR baudžiamojo proceso kodekso 363 straipsnis, kuriame nustatyta, kad atlikusio bausmę asmens prašymą dėl teistumo laiko sutrumpinimo arba teistumo panaikinimo nagrinėja apylinkės teismas pagal atlikusio bausmę asmens gyvenamąją vietą. Prašymą dėl teistumo laiko sutrumpinimo arba teistumo panaikinimo teismas nagrinėja teismo posėdyje, išreikalavęs nuosprendžio nuorašą arba teismo bylą, taip pat kitus reikiamus dokumentus, apibūdinančius atlikusį bausmę asmenį, jo darbinę veiklą ir elgesį (charakteristiką iš darbovietės ir pan.). Teismo posėdyje turi dalyvauti pateikęs prašymą asmuo.

Jeigu teismas priima nutartį atmesti prašymą dėl teistumo laiko sutrumpinimo arba teistumo panaikinimo, pakartotinai šiuos klausimus teismas gali nagrinėti ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo prašymo atmetimo.

Skundas dėl apylinkės teismo nutarties gali būti paduodamas apygardos teismui per 5 dienas per nutartį priėmusį teismą.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad buvote nuteistas už nesunkų arba apysunkį (priklausomai nuo nusikaltimo kvalifikavimo) tyčinį nusikaltimą, todėl teistumas Jums galioja 3 metus. Suėjus šiam terminui, teistumas išnyks ir būsite laikomas neteistu.

Jeigu norite, kad teistumo laikas būtų sutrumpintas arba panaikintas anksčiau laiko turite su atitinkamu prašymu kreiptis į gyvenamosios vietos apylinkės teismą. Toks prašymas yra neapmokestinamas.

P. S. Skambinusio vardų po klausimais nuo šiol nerašysim, nes dažniausiai žmonės to prašo. Kartais skambina arba rašo visai svetimi žmones ir klausia – ar tai ne jų arba jų kaimynų situacija aprašyta? Kartais vardai juk sutampa ir kai kurie žmonės kartais dėl to jaučiasi nemaloniai, kartais net apkalbami, juk rajonas tai mažas…

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir teisės literatūra. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje