Skip to content

Ar sūnėnas paveldės būstą?

MI informacija

– Gyvenu vienas, neturiu nei vaikų, nei vaikaičių. Turiu vieną seserį, o brolis jau miręs. Jeigu aš nesudarysiu testamento, kas gaus mano palikimą (namą)? Norėčiau sužinoti, ar visą palikimą gaus mano sesuo, ar dalis neatiteks mano mirusio brolio sūnui (sūnėnui)? Nenoriu, kad namas arba jo dalis atitektų sūnėnui, nes su juo nebendravome ir jis man niekada nepadėdavo. Iš anksto dėkoju už atsakymą.

Eugenijus GAŠČENKA

PAVELDĖJIMO PAGRINDAI

Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą.

Paveldima pagal įstatymą ir pagal testamentą. Pagal įstatymą paveldima, kada tai nepakeista ir kiek nepakeista testamentu (LR civilinio kodekso 5.1 ir 5.2 str.).

ĮPĖDINIŲ PAGAL ĮSTATYMĄ EILĖS

Paveldint pagal įstatymą įpėdiniai lygiomis dalimis yra:

1) pirmos eilės – palikėjo vaikai (tarp jų ir įvaikiai) ir palikėjo vaikai, gimę po jo mirties;

2) antros eilės – palikėjo tėvai (įtėviai), vaikaičiai;

3) trečios eilės – palikėjo seneliai tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės, palikėjo provaikaičiai;

4) ketvirtos eilės – palikėjo broliai ir seserys, proseneliai ir prosenelės tiek iš tėvo, tiek iš motinos pusės;

5) penktos eilės – palikėjo brolio ir sesers vaikai (sūnėnai ir dukterėčios), taip pat palikėjo tėvo ir motinos broliai ir seserys (dėdės ir tetos);

6) šeštos eilės – palikėjo tėvo ir motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai ir pusseserės).

Antros eilės įpėdiniai paveldi pagal įstatymą tiktai nesant pirmos eilės įpėdinių arba jiems nepriėmus ar atsisakius palikimo, taip pat tuo atveju, kai iš visų pirmos eilės įpėdinių atimta paveldėjimo teisė.

Trečios, ketvirtos, penktos ir šeštos eilės įpėdiniai paveldi, jeigu nėra pirmesnės eilės įpėdinių, jeigu šie įpėdiniai atsisakė palikimo arba iš jų atimta paveldėjimo teisė (CK 5.11 str. 1 ir 2 d.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Jūsų sesuo yra ketvirtos eilės, o sūnėnas – penktos eilės paveldėtojai, todėl, nesant testamento, sesuo turės pirmenybės teisę sūnėno atžvilgiu paveldėti Jūsų būstą.

Tačiau jeigu Jūsų sesuo atsisakys palikimo, jo nepriims arba teisės aktų nustatyta tvarka iš jos bus atimta paveldėjimo teisė, teisė priimti palikimą atsiras Jūsų sūnėnui, kaip penktos eilės paveldėtojui, todėl šiuo atveju verta pamąstyti apie testamento sudarymą.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83 459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here