Skip to content

Šiemet komandiruotės keliai vedė į Vengriją

MI informacija

Gegužės 25-ąją minėta profesinė Europos Sąjungos (ES) sienų sargų šventė – Europos pasieniečių diena. Šią dieną 2005 m. įvyko pirmasis ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) valdančiosios tarybos posėdis. Šios agentūros būstinė įsikūrusi Varšuvoje.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) bei jos padalinių pareigūnai aktyviai dalyvauja šios ES institucijos veikloje. Ignalinos rinktinės pasieniečiai taip pat vyksta į FRONTEX koordinuojamas tarptautines operacijas bei mokymus. Viena iš FRONTEX užduočių yra ir pagalba valstybėms ES narėms tais atvejais, kai prie bendrijos išorinių sienų reikia operatyvios ir techninės paramos, arba yra organizuojamos bendros nelegalių imigrantų grąžinimo operacijos.

Šių metų vasarį į mėnesio trukmės tarnybinę komandiruotę Vengrijoje vyko Pūškų užkardos vadas majoras Saulius Nekraševičius. Jis dalyvavo FRONTEX koordinuojamoje bendroje operacijoje „Focal Points 2011 Land Extention“. Operacijoje taip pat dalyvavo pareigūnai iš Austrijos, Lenkijos, Rumunijos valstybių tarnybų, vykdančių valstybės sienos ir nelegalios migracijos kontrolę. Stebėtojų teisėmis operacijoje dalyvavo Serbijos pasienio policijos pareigūnai.

Nelegalios migracijos problema Vengrijoje operacijos dalyviams buvo pristatyta Vengrijos policijos Bacs-Kiskun  apskrities Kiskunhalas pasienio policijos dalinyje.

S. Nekraševičius komandiruotės metu dirbo Kelebia pasienio policijos padalinyje, kuriam priskirtas 18,97 km ilgio valstybės sienos ruožas su Serbija, vienas tarptautinis pasienio kontrolės punktas Tompa ir vienas geležinkelio pasienio kontrolės punktas Kelebia. Pareigūnui svečioje šalyje teko padirbėti tarptautiniuose Tompa sausumos kelio ir Kelebia geležinkelio pasienio kontrolės punktuose. Tarnyba buvo organizuota pamainomis po 12 val. kartu su kitų šalių ekspertais ir Vengrijos policijos pareigūnais. Tarpusavyje kelių šalių pasieniečiai bendravo angliškai – oficialia operacijos kalba.

S. Nekraševičius savo ataskaitoje pažymėjo, kad nelegalios migracijos tema Vengrijoje yra skaudi. Per šios valstybės teritoriją eina Pietų–Šiaurės Vakarų nelegalios migracijos kelias. Migrantai vyksta iš Afganistano, Pakistano, Kosovo, Alžyro, Maroko, Libijos ir kitų Pietų Azijos ir Šiaurės Afrikos valstybių, kuriose žemas pragyvenimo lygis ar šalies teritorijoje vyksta įvairaus pobūdžio neramumai.

Panašaus pobūdžio komandiruočių bei mokymų metu ES šalių pasieniečiai susipažįsta su tarnybos vykdymo ypatumais įvairių šalių pasienio kontrolės punktuose, pasienio infrastruktūra, pasieniečių mokymo įstaigomis ir mokymo sistemomis, užmezga naujas dalykines pažintis.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje