Skip to content

Ar norint gauti socialinę pašalpą būtina kreiptis į teismą?

MI informacija

Norėčiau pasiteirauti, nes niekas man negali atsakyti į šį klausimą. Auginu viena 7 metų vaiką, esu neištekėjusi, tėvas nustatytas vaiko gimimo liudijime ir tėvystę pripažįsta, tačiau kartu negyvenam ir bendro ūkio nevedame. Gauna labai mažas pajamas – vos kelis šimtus per mėnesį. Negaliu gauti socialinės paramos, nes, pasak specialistų, esu „nepadavusi“ vaiko tėvo į teismą dėl alimentų priteisimo. Nejaugi reikia eiti į teismus? Tėvas padeda bendru susitarimu. Tačiau tai kažkodėl nesiskaito. Ar nėra kitų būdų? Gal užtektų kokio bendro susitarimo rašto, išrašo iš banko ir pan.?

Eugenijus GAŠČENKA

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO TEISINIAI PAGRINDAI

 Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliojo Piniginės socialinės paramos teikimo tvarką nustatantis LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimo įstatymas (toliau – įstatymas), kuriame nustatyta, kad parama teikiama tik nepasiturintiems gyventojams šiame įstatyme nustatyta tvarka, kurie yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis, jų dydžius ir teikimo sąlygas.

Nepasiturinčiais gyventojais laikomi bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, kurie, įvertinus jų turimą turtą ir pajamas, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę gauti piniginę socialinę paramą.

Vienas iš paramos teikimo principų – socialinio teisingumo ir veiksmingumo, reiškiantys, kad piniginė socialinė parama teikiama siekiant sudaryti sąlygas gauti paramą tada, kada jos labiausiai reikia, didinti motyvaciją integruotis į darbo rinką ir išvengti skurdo spąstų bei racionaliai naudojant turimus išteklius (įstatymo 3 str. 1 d. 3 p.).

SĄLYGOS TEISEI Į PINIGINĘ SOCIALINĘ PARAMĄ NUSTATYTI

Auginantys vaikus (įvaikius) iki 18 metų nesusituokę asmenys (įskaitant santuoką nutraukusius asmenis) ar teismo sprendimu gyvenantys skyrium sutuoktiniai arba bendrai gyvenantys asmenys, auginantys vaikus (įvaikius) iš ankstesnio bendro gyvenimo, ir atitinkantys įstatymo reikalavimus, teisę į socialinę pašalpą turi:

1) kai yra sudaryta teismo patvirtinta sutartis dėl vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių), kuriam (kuriems) yra pripažinta tėvystė, materialinio išlaikymo arba teismas priteisia šiam vaikui (įvaikiui) ar šiems vaikams (įvaikiams) išlaikymą, išskyrus atvejį, kai asmenys augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė), ir pateikia tai patvirtinantį ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą;

2) tėvystės nustatymo, vaiko (įvaikio) ar vaikų (įvaikių) išlaikymo priteisimo bylos nagrinėjimo teisme ir prašymo dėl išmokos iš Vaikų išlaikymo fondo mokėjimo nagrinėjimo laikotarpiu (įstatymo 8 str. 2 d.).

Jeigu aukščiau nurodyti asmenys ar asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus, nėra sudarę teismo patvirtintos sutarties dėl vaiko (įvaikio) materialinio išlaikymo arba dėl išlaikymo ir (ar) tėvystės nustatymo nesikreipė į teismą arba kreipėsi, bet tėvystė nebuvo nustatyta ir (ar) išlaikymas nebuvo priteistas, arba pareiškimas paliktas nenagrinėtas, kompensacijos neskiriamos, o socialinę pašalpą turi teisę gauti tik vaikas (įvaikis) ar vaikai (įvaikiai), išskyrus atvejį, kai asmenys augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė), ir pateikia tai patvirtinantį ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą. Asmenys, auginantys vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė), ir pateikę tai patvirtinantį ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, nurodyti asmenys ar asmenys, atitinkantys įstatymo reikalavimus, turi teisę gauti socialinę pašalpą ir kompensacijas (įstatymo 8 str. 3 d.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad piniginė socialinė parama teikiama tik tiems asmenims, kurie yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis, jų dydžius ir teikimo sąlygas, todėl norint įgyti teisę ją gauti, asmuo turi atitikti įstatyme numatytas sąlygas: sudaryti sutartį dėl vaiko, kuriam yra pripažinta tėvystė, materialinio išlaikymo (ją turi patvirtinti teismas) arba su ieškiniu kreiptis į teismą dėl išlaikymo priteisimo.

Kadangi įstatymas išimčių nenumato, jeigu neatitinkate šių sąlygų, kompensacija yra neskiriama, o socialinę pašalpą turi teisę gauti tik vaikas.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here