Skip to content

„Aukso amžius“ Ignalinoje tęsiasi

Mamertas KRAPAUSKAS

Kaip per pastaruosius metus išgražėjo mūsų Ignalina, gali patvirtinti ne tik ignaliniečiai, bet ir jų svečiai. Vaikščiojame spalvingais šaligatviais, gėrimės naujai įrengtomis aikštelėmis ir skverais. Intensyviai atnaujinama ir gatvių danga. Naujais ir patraukliais rūbais jau pasipuošė beveik visi visuomeninės paskirties pastatai, o pastaruoju metu seną, neišvaizdų ir šilumai laidų rūbą jau baigia numesti 6 daugiabučiai gyvenamieji namai. Iki metų pabaigos jų skaičius išaugs iki 15. Dar praėjusį rudenį prasidėjo miesto vakarinės dalies tvarkymo darbai ir šiemet jie tęsiami, iki Turistų g. ilgėja Aukštaičių gatvė, čia tvarkomi šaligatviai, įrengiamos naujos automobilių stovėjimo aikšteles. Daug darbų numatyta ir artimiausiems metams. Kur ir kas bus daroma, ignaliniečiai menkai orientavosi, nes miestas neturėjo aiškios vystymosi perspektyvos – nebuvo bendrojo miesto plėtros plano. Jau nuo 2004-ųjų imamasi iniciatyvos jį sukurti. Pasitelkus projektuotojus, buvo kuriami ir pristatomi visuomenei projektai, o šiemet planas jau baigtas rengti.

Ignalinoje galėtų gyventi iki 15 000 gyventojų

Miesto plėtros planą pristato rajono vyr. architektas Juozas Panavas.
Praėjusį ketvirtadienį savivaldybėje, dalyvaujant rajono tarybos nariams, projektuotojams, darbų rangovams bei savivaldybės administracijos darbuotojams buvo pristatytas galutinis miesto plėtros planas. Jį pristatydamas rajono vyr. architektas Juozas Panavas teigė, kad jis atliktas už gana nedidelę kainą – apie 2000 litų. Šis darbas nors ir užsitęsė, bet atliktas kokybiškai, atsižvelgiant į visas miesto funkcines zonas su vyraujančiais prioritetais. Dabar prasideda jo įgyvendinimo etapas. Be abejo, kad tai padaryti bus nelengva, nes vis atsiranda įvairių nuomonių, kuriose neatsižvelgiama į bendrą kontekstą ir aplinkos ypatybes, o žiūrima tik iš asmeninių interesų „varpinės“. Rengiant miesto bendrąjį planą, kartu buvo suprojektuotos ir prie miesto prišlijusios abi – Girminių ir Strigailiškio kaimų – vietovės.

Pristatant miesto bendrąjį planą, kalbėjęs rajono meras Bronis Ropė sakė, kad ankstesnieji plano projektai neatitiko bendrų lūkesčių, kad Ignalinai būtų įteisintas kurortinio miesto statusas. Šis planas įgalina tai siekti, nors buvo įvairių ginčų, tam nepagrįstai priešinosi kaimiškos vietovės. Bet po užsitęsusių diskusijų priimtas bendras susitarimas. Pagal šį planą, Ignalinos miestas turėtų atrodyti dar patrauklesnis, turintis daug vandens telkinių. Čia galėtų gyventi iki 15 tūkst. gyventojų.

Po šio miesto bendrojo plėtros plano pristatymo, jo dalyviams pasiūlyta išvyka į Dūkštą susipažinti su dviem čia jau įgyvendintais projektais – miesto ežero išvalymo ir buvusio vaikų darželio pastato renovacijos.

Ir Dūkšte – permainų metas

Dūkšto ežerėlis po išvalymo ir pakrančių sutvarkymo pasikeitė neatpažįstamai.
Kaip pasakojo Dūkšto m. ežero valymo projekto vadovas Vytautas Zaleckas, ežero, kurio bendras plotas apie 3 ha, valymo darbai pradėti pernai liepos mėnesį ir dabar jau užbaigti. Projekto darbų kaina – apie 920 tūkst. litų. Didžioji šios sumos dalis padengta iš ES paramos, o savivaldybei tai kainavo apie 92 tūkst. Lt. Valymo darbus atliko UAB „Meleksas“. Buvo sutvarkytos ežero pakrantės, iškasta ir išsiurbta apie 20 000 m3 dumblo, kuris išgabentas į miesto pakraštį. Dumblavietėje vėliau planuojama įrengti pievelę ir nedidelį stadioną.

Įsiterpęs rajono meras teigė, kad šis ežeriukas dar nuo buvusios pieninės teršalų skleidė nemalonų kvapą, buvo užaugęs žole. Dūkšto seniūnas Vytautas Kazėnas patvirtino, kad ežeriuko valymo metu iš dugno buvo ištraukta daug įvairių plastmasinių daiktų, stiklinių indų, net skalbimo mašinų ir šaldiklių. Dabar dūkštiečiai yra patenkinti, kad ežero vanduo pasidarė skaidresnis. Jis nebedvokia ir visos pakrantės yra prieinamos. Taką link ežeriuko tilto numatoma papuošti dekoratyviniais augalais.

Klausantis seniūno, nejučiomis prisiminėme vieno dūkštiečio laiško mūsų redakcijai griežtą turinį, kuriame anonimas teigė, kad ežeriuko valymas padarė siaubingą žalą gamtai ir už tai kažkas turi atsakyti, nes vietoj ežero liko tik duobė. Seniūnas patvirtino, kad būta panašių pavienių gyventojų nuomonių, bet dabar jos išnyko, nes dūkštiečiai įsitikino, kad ežeriukas tarsi atgimė iš naujo, jis taps miestiečių pamėgta poilsio vieta.

Po ežero aplankymo, stabtelėta prie renovuoto buvusio vaikų darželio. Kadangi metams bėgant liko vos keli darželio auklėtiniai, tai dar 1994 m. šio pastato antrame aukšte buvo įkurti senelių namai. Kaip sakė meras, buvo daug konfliktų ir įvairių nuomonių, bet dūkštiečius pavyko nuraminti. Čia dabar veikia 30 vietų senelių namai, kurių gyventojams sudarytos patogios gyvenimo sąlygos. Šis pastatas iš lauko patikimai apšildytas, per metus sutaupoma apie 90 megavatvalandžių šilumos. Tai dvigubai mažiau, nei jos reikėdavo. Po renovacijos pastatas atrodo gražiai. Kadangi darželyje liko vos 5 vaikai, tai rajono taryba nusprendė juos perkelti į vidurinės mokyklos patalpas, kur suburtos ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės. Todėl senelių namus numatoma papildomai renovuoti ir dar labiau išplėsti, kad jie atitiktų ES reikalavimus.

Dūkšte sustota ir prie miesto katilinės. Kaip žinia, jos kūrenimas vyksta panaudojant ir saulės energiją. Šiame mieste pastaruoju metu dar rekonstruojamos buvusio buitinio paviljono patalpos, čia bus išplėsta mirusiųjų šarvojimo salė. Meras prasitarė, kad Dūkšte numatomi įgyventinti dar 8 projektai, tarp kurių bus tvarkomos vandens nuotekos ir įrengtas vandens valymo mazgas. Dūkšte numatoma renovuoti ir 6 daugiabučius namus.

65 projektai vykdomi, 40 – rengiama

Visuomenės sveikatos biuro įkurtuvių simbolinę juostelę perkirpo rajono meras ir biuro vedėja Edita Ryliškienė
Vėl sugrįžus į Ignaliną, išvykos dalyviai aplankė ką tik rajono poliklinikos patalpose įsikūrusį rajono Visuomeninės sveikatos biurą, taip pat domėjosi, kaip mieste vyksta daugiabučių namų renovacija.

Šios išvykos apibendrinimas vyko Žiemos sporto centre. Čia dar kartą iš rajono mero išgirdome išvykos metu pasakytus žodžius, kad nepaisant krizės, rajone tebesitęsia „aukso amžius“. Pagal 2007–2013 m. programą jau įgyvendinta 18 projektų, šiuo metu vykdomi dar 65, o apie 40 dar ruošiama. Tuo tikslu jau panaudota apie 50 proc. ES skirtų lėšų. Šiemet numatoma įsisavinti apie 30 proc., kitiems metams dar liks apie 20 proc. Darbų dar daug yra ne tik projektuotojhams, bet ir jų vykdytojams.

Už sėkmingą Dūkšto ežero valymo, senelių namų renovaciją, taip pat Visuomenės sveikatos biuro patalpų įkūrimą šių projektų autoriams ir darbų atlikėjams meras įteikė padėkos raštus ir asmenines dovanas. Dėmesio susilaukė ir rajono laikraščiai, taip pat „Savivaldybės žinių“ redakcija, kurios žurnalistai dalyvavo Ignalinos miesto bendrojo projekto pristatyme bei išvykoje į Dūkštą bei Ignaliną.

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here