Skip to content

Akademikai į rajoną neša lux et veritas idėjas

MI informacija

Šiemet kovo 27 d. Vilniuje buvo pasirašyta Lietuvos mokslų akademijos (MA) ir rajono savivaldybės sutartis, pagal kurią įsipareigota bendradarbiauti kultūros, turizmo, verslo plėtros, švietimo ir kitose srityse. Birželio 26 d. pradėtas sutarties įgyvendinimas – Lietuvos mokslų akademijos delegacija su vizitu lankėsi Ignalinoje. Svečius pasveikino rajono meras Bronis Ropė ir pristatė rajono pasiekimus ir problemas. Jis pasidžiaugė, kad Mokslų akademijos pristatomi klausimai ypač aktualūs Ignalinai: su mineralinio vandens gavyba siejamos verslo, krašto patrauklumo, turizmo ir kitos plėtros sritys, labai svarbios regionui darbo užimtumo problemos, kadangi nedarbas savivaldybėje yra didesnis negu Lietuvos vidurkis, nemažai nuveikta steigiant krašto muziejų, ateityje laukia dar daugiau darbų, todėl visada naudinga pasinaudoti gerąja patirtimi. 

Lietuvos MA šūkis – LUX ET VERITAS (Šviesa ir tiesa).

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. Valdemaras Razumas susirinkusius supažindino su  MA istorija, pagrindinėmis veiklos kryptimis. Mokslų akademijos pradėtos steigti dar XVI a. Jų siekis buvo mokslinė laisvė. Lietuva pavėlavo visu šimtmečiu. Pirmos idėjos apie MA kilo Vilniaus universitete XVII a. pabaigoje, tačiau įsteigta ji tik 1941 m. sausio 16 d. Šiuo metu MA yra 91 tikrasis narys, 1 narys ekspertas, 43 nariai emeritai ir 62 užsienio nariai. Jos struktūrą sudaro 5 mokslo skyriai: Humanitarinių ir socialinių mokslų, Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų, Biologijos, medicinos ir geomokslų, Žemės ūkio ir miškų mokslų ir Technikos mokslų.

Lietuvos MA sutartis yra pasirašiusi su 6 Lietuvos savivaldybėmis: Panevėžio ir Klaipėdos miestais, Druskininkų, Anykščių, Šilutės ir Ignalinos rajonais. Mokslų akademijos leidžia 12 periodinių mokslo žurnalų ir koordinuoja kitų  mokslo leidinių leidybą.

Prisistatė ir trumpai papasakojo apie savo veiklą kiekvienas atvykęs svečias. Vieni kalbėjo santūriai, akademiškai, kiti valiūkiškai linksmai. Prof. Arvydas V. Matulionis, pasakęs, kad yra senelis, turi keturis anūkus, gyrė Ignalinos krašto grožį, sakydamas: „Turite nepakartojamą Palūšę, ekologišką Ropę (suprask – gerą merą, red. past.), nuostabią gamtą ir itin gerą kurorto aurą. Tai – tikrasis turtas ir vertybė. O vartotojiška visuomenė kada nors nusibaigs ir sugrįš tos tikrosios vertybės, liks žmonės ir gražios panos…“

Po bendro susitikimo, svečiai išsiskirstė į tris skirtingas darbo grupes, kuriose gvildeno mineralinio vandens panaudojimo, bedarbystės bei krašto muziejaus problemas ir perspektyvas.

J. Baltakio nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here