Skip to content

Dėl Ignalinos gimnazijos pavadinimo

MI informacija

Gimnazijos pavadinimo svarba: moksleivių ugdomoji (patriotizmas, humanizmas, lietuvybės puoselėjimas) reikšmė, praktinė, kasdieninė vartojamoji paskirtis. Siūlau pavadinti šiais, pagal svarbą pateiktais vardais:

Ignalinos gimnazija

Tokių lakoniškų pavadinimų Lietuvoje nemažai. Šis vardas reprezentuotų visą Ignalinos kraštą (istorinę praeitį, etninę kultūrą, gamtos išskirtinumą ir pan.). Būtų įprastas, kuklus, be jokių „uodegų“ pavadinimas kanceliariniuose raštuose (bei mokinių darbuose) ir šnekamojoje kalboje. Vartojiškai šnekant, „taupus“ pavadinimas, trumpas, mažiau klaidų rašant, nieko nereikėtų ir keisti.

Augustino Voldemaro vardo gimnazija

Jei norima personalijų vardų. Uteniškiai pavadino A. Šapokos, o švenčioniškiai – Z. Žemaičio vardais. A. Voldemaras – iškiliausias ne tik Ignalinos krašto, bet ir Lietuvos valstybės politinis ir mokslo veikėjas: pirmasis Nepriklausomos Lietuvos premjeras, politikas, profesorius, tremtinys ir kankinys. Jo asmenybė – gyvas pavyzdys jaunajai kartai, kaip reikia siekti užsibrėžto tikslo, dirbti, mylėti savo kraštą, puoselėti lietuvybę. Jo asmenybė laiko patikrinta, aprašyta knygose. Vardo įprasminimui (mokinių ugdomoji veikla) – mokykloje kampelis ir glaudūs moksleivių ryšiai su jo tėviške (Dysnos apylinke), puoselėjant tenai esančius jo buvimo pėdsakus, prižiūrint paminklą.

Lados gimnazija

Jei norima sieti su etniniu sakraliniu paveldu. Vilniečiai turi Gabijos gimnaziją, Žemynos, Jezuitų mokyklas ir kt. Mūsų rajone yra senojo tikėjimo šventvietė, plačiai išreklamuota respublikoje – Ladakalnis. Pavadinimo kilmė – iš deivės Lados vardo.

Vardo įprasminimui (mokinių ugdomąjai veiklai) – deivei Ladai stendas (ar vitražas). Ladakalnio šventvietės „šefavimas“: legendų populiarinimas (ir kūrimas), naujų mokinių tradicijų plėtojimas (kasmetinės išvykos, turistiniai žygiai į Ladakalnį, įvairūs kūrybiniai konkursai ir pan.).

P. S. Kaip redakciją informavo gimnazijos direktorė Valentina Čeponienė, siūlymų, kaip pavadinti šią mokyklą, gauta nemažai. Tarp jų yra jau minimas A. Voldemaro vardas, taip pat Birutės Smalienės, Česlovo Juršėno, Liudo Alseikos, dar „Saulės“, „Santarvės“, „Sandoros“, „Spindulio“, „Šviesos“, „Trijų lelijų“, „Baltosios lelijos“ ir kiti vardai. Iš pasiūlytų ir tų, kurie dar bus gauti, vardas bus renkamas prasidėjus mokslo metams.

Antra vertus, situacija tokia, kad mažėjant vaikų skaičiui, po 4–5 metų gali taip atsitikti, kad gimnaziją ir Česlovo Kudabos pagrindinę mokyklą teks sujungti į vieną mokymo įstaigą. Jei abi mokyklos turės vardus, vieno tektų atsisakyti. Tad siūloma jokio vardo dabar gimnazijai nesuteikti, nes po kelių metų ji perimtų Česlovo Kudabos vardą.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here