Skip to content

Kur sėdi vagys?

MI informacija

Iš tikrųjų, kaip sakoma, įdomus klausimas: kur tie vagys sėdi? Drįsčiau išsakyti savo nuomonę: tik ne kalėjime.

Beje, Seimas, baigdamas vasaros sesiją, dar kartą mane apvogė – kai atmetė Prezidentės veto ir sumažino PVM tarifą nuo 21 iki 9 nuošimčių. Valstybei tai per metus kainuos 70 milijonų litų.

Seime atsirado tokių išminčių, kaip kadaise už vagystę teistas Saulius Stoma, kuris siūlė visuomeninį transportą padaryti visiškai nemokamą. Girdi, tada žmonės naudotųsi juo, „nebūtų kamščių ir triukšmo ir taip toliau“. Visi važinėtų už dyką ir džiaugtųsi.

Na, pas mus Mažulonyse kamščių apskritai nebūna, triukšmo irgi, belieka tik „ir taip toliau“. Bet šiaip jau gražiai pasiūlyta – padaryti nemokamą. Parlamentarui S. Stomai, žinoma, derėtų žinoti, kad nemokamo nieko nebūna, nebent tik tai, ką pasivagi, nors ir už tai kartais tenka pasėdėti. Skliausteliuose norisi pridurti: sėdi, jeigu nesugebi pasidalinti su kuo reikia.

Gal PVM sumažinimą visuomeniniam transportui irgi reikėtų laikyti žingsniu artyn to „už dyką“, ir 70 milijonų – menkniekis? Skaičiuokime. 70 milijonų litų ir 3 milijonai gyventojų – vienam išeina 23 litai ir 33 centai. Mūsų šeima pernai visuomeniniu transportu beveik nesinaudojo, tas „beveik“ kainavo centus, todėl, atmetus juos, galiu teigti, kad Seimo priimtas įstatymas dėl PVM sumažinimo visuomeniniam transportui iš mūsų šeimos pavagia 46 litus. Kodėl mes turime mokėti už tai, kuo nesinaudojame?

Visokių olekų ir kitų buvusių komunistų verksmai krokodilo ašaromis iš rūpesčio skurstančiais, kuriems ta lengvata, girdi, padės išgyventi, būtų juokingi, jeigu nebūtų tokie apgaulingi. Ponai buvę komunistai aiškina, kad už vargšus sumokės tie, kurie nuosavomis mašinomis važinėja.

Na, o kiek yra tokių, kurie, sakysim, gyvendami Ignalinoje ar kitame rajono centre, ar šiaip netoli darbovietės, tuo visuomeniniu transportu visiškai nesinaudoja? Kiek yra pensininkų, kurie iš savo namų beveik kojos nekelia? Kodėl juos reikia apiplėšinėti, kodėl jie turi mokėti už tuos didmiesčių gyventojus (irgi ne visus) kurie važinėja autobusais ar troleibusais?

Dar viena pasakaitė – girdi, visuomeninio transporto įmonių savininkai, turėdami mokėti mažesnį tarifą, atpigins bilietus. Čia jau panašu į kliedesius. PVM jau buvo mažintas – ar kas atpigo? Atvirkščiai, pabrango. Paminėsit mano žodį – ir šį kartą bus taip pat.

Jeigu seimūnai tikrai norėtų palengvinti žmonėms gyvenimą, galėtų padaryti paprasčiau ir teisingiau: sumą, kuri dabar nubyrės į autobusų ir troleibusų uabų savininkų kišenes, padalinti Lietuvos piliečiams, išskaičiavus tuos vaikučius, kurie ir dabar vežami nemokamai. Čia, žiūrėk, vos ne po pusšimtį kiekvienam išeitų.

Panašiai yra Rusijoje, tik su kompensuojamaisiais vaistais, ten galima imti kompensuojamus vaistus arba pinigus ir pačiam nusipirkti to, ko reikia. Bet iš Rusijos mūsiškiai pavyzdžio neims, kas ten, Azija, o mes Europoje…

Aišku, pagrindinė priežastis, dėl kurios seimūnai už tokią lengvatą balsavo, yra artėjantys rinkimai: gal pavyks apgauti rinkėjus, parodžius tokį rūpestį jų gerove: juk ne kiekvienas supras, kad tai daroma už jo paties pinigus. Na, ir transporto įmonių savininkai bus dėkingi ir veikiausiai neliks skolingi.

Panašiai galėčiau pakalbėti ir apie sumažintą PVM spaudai: į vieną krūvą buvo suplakta ir rajonų spauda, kuriai tikrai reikėjo padėti, ir „respublikinę“ spaudą valdantys oligarchai, tikrai neskurstantys ir spaudą naudojantys savo politiniams tikslams. Bet ar įsivaizduojate, kas būtų buvę, jeigu Prezidentė būtų pasiūliusi PVM mažinti tik rajonų spaudai? Taigi ją su žemėmis būtų sumaišę. O juk ir čia dauguma mūsų liksime apvogti, tie, kurie to respublikinio šlamšto neperkame, o jo išlaikymui savo pinigus turėsime skirti.

Štai ir svarstyk po to, kur sėdi tie vagys.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje