Skip to content

Dūkštiečiai atvertė naują reikšmingą miesto istorijos puslapį

Mamertas KRAPAUSKAS

Jau buvo trumpai rašyta, kad praėjusį šeštadienį Dūkšte vyko ne eilinė, o istorinės reikšmės šventė, skirta miesto herbo, vėliavos ir himno pristatymui bendruomenei. Ji prasidėjo parapijos bažnyčioje, kur šv. Mišių metu parapijos klebonas monsinjoras Ignas Jakutis pašventino pagrindinius miesto simbolius – herbą ir vėliavą. Po to dūkštiečiai pasuko į kultūros namų kiemelį, kur prasidėjo šiai progai skirta įspūdinga teatralizuota šventė. Nuo laikinai įrengtos scenos, kuri jau buvo papuošta naujuoju herbu ir vėliava, šio renginio vedėjai pasistengė tarp miestelėnų sukurti nuotaikingą aplinką, sakydami, kad ši diena liks atmintyje visiems laikams, nes jos metu atskleistas naujas ir reikšmingas miesto istorijos puslapis. O kad ši šventė dar labiau suvienytų dūkštiečius ir sužadintų jų patriotinius jausmus, tautiniais rūbais pasipuošusios mergaitės žiūrovams po gabaliuką išdalino Vandos Cicėnienės iškeptą duonos kepalą, padabintą naujuoju miesto herbu.

Scenoje pasirodęs miesto seniūnas Vytautas Kazėnas dūkštiečiams papasakojo apie šių miesto simbolių kūrimo eigą. Pasak jo, pernai panašiu metu buvo švęstas miesto įkūrimo 150-ųjų metinių jubiliejus. Jau tuomet brendo mintis, kad reikia sukurti miesto heraldiką. Tai buvo nelengvas užmojis. Kartu su dailininku Tadu Statkevičiumi pradėta svarstyti, kokie elementai galėtų patekti į herbą. Buvo manoma, kad jis gali būti siejamas su geležinkeliu, žuvivaisa, o gal ir su Senojo Dūkšto kapinių vartais. O gal su obels šakele ir obuoliais iš Rojaus sodo ar garsaus dailininko Jono Rustemo teptuku. Bet Heraldikos komisija tam nepritarė. Teko kurti naują projektą, kur sidabriniame skyde būtų simbolizuojami miestą supantys ežerų vandenys, žalia stilizuota pušis, kuri primintų Dūkšto apylinkių turtingą augmeniją, o raudona valtis įprasmintų dūkštiečių verslus, susijusius su žvejyba, vandens turizmu ir gamtos tausojimu. Dailininkas Arvydas Kaštainis kaip tik šiuos elementus ir perkėlė į herbą, o vėliavą pasiuvo Regina Kaštainienė. Šiam sumanymui vieningai pritarė beveik visi dūkštiečiai ir jis buvo įteisintas. Dabar jau galima pasidžiaugti, kad Dūkštas, kaip ir Ignalina bei Mielagėnai, turi savo simbolius, kuriais gali sąžiningai didžiuotis.

Seniūnas priminė, kad pastaruoju metu pastebimai keičiasi ir gražėja miestas. Po renovacijos pasikeitė vidurinės mokyklos pastato išvaizda, miesto apšildymui katilinė pradėjo naudoti saulės energiją, suremontuoti senelių namai. Dabar tvarkomas miesto centras, o numatyti darbai turėtų būti užbaigti dar šių metų pabaigoje. Baigiama įrengti ir aikštelė prie bažnyčios. Visi šie darbai miestelėnams sudarė įvairių nepatogumų. Bet tai laikinas dalykas, susietas su ateitimi. Todėl visa tai, kas kuriama, reikia tausoti ir gerbti.

Po seniūno sveikinimų ir linkėjimų, kiemelyje nuskambėjo ir Dūkšto himnas, kurį šios šventės proga sukūrė kultūros namų laisvalaikio organizatorė Dangutė Urbonienė. Pasak jos, tik seniūno dėka gana per trumpą laiką sukurti himno žodžiai ir muzika. Bet visi šventės dalyviai kartu su kultūros centro dainininkais naująjį himną atliko skambiai ir jo garsai užpildė visą miestą ir nustelbė jo šurmulį.

Prie mikrofono pakviestas Dūkšto krašto patriotas ir nuolatinis jo rėmėjas – rajono meras Bronis Ropė – nuoširdžiai sveikino Dūkšto miesto gyventojus, pažymėdamas, kad ši diena yra ypatinga, nes miestas savotiškai karūnuotas ir tai yra labai reikšmingas istorinis įvykis. Gražu, kad šventės proga pristatomas ne tik naujai sukurtas herbas ir vėliava, bet skambiai nuaidėjo ir himno garsai. Iki šiol šiuos heraldikos simbolius buvo įteisinusi Ignalina bei Mielagėnų bendruomenė. Šiais pavyzdžiais galėtų pasekti ir kitų rajono gyvenviečių bendruomenės. Dėkodamas Dūkšto krašto bendruomenei ir seniūnui, kad buvo imtasi reikšmingo darbo, meras pasidžiaugė, kad Dūkšte sėkmingai įgyvendinami numatyti projektai. Puošiant miestą, jo gyventojai susiduria su laikinais sunkumais, bet tai išsprendžiamas dalykas. Mieste dar bus pertvarkomas ir šilumos ūkis, numatyta renovuoti keturis daugiabučius namus.

Meras, sveikindamas savo kraštiečius su reikšminga diena, ta proga miesto seniūnui įteikė albumą „Lietuvos miesteliai“, kuriame, pažymėjo jis, Dūkštas dar pristatytas be savo simbolikos. Miesto seniūnas merui padovanojo gairelę su herbu ir iš ąžuolo lapų nupintą kepuraitę.

Po seniūno ir mero sveikinimų, šventės organizatoriai nuoširdžiai dėkojo šio renginio rėmėjams Violetai Sutkienei, Silvai Matkienei, Edmundui Jonuškai, Vidmantui Kuolui, Felicijai Statkevičienei, Vladimirui Bašmakovui, Valdui Macijauskui ir kitiems, be kurių pagalbos nebūtų sukurti ir miesto heraldikos simboliai.

Šios reikšmingos dienos proga dūkštiečius sveikino ir į savo gimtąjį miestą atvykusi Visagino merė Dalia Štraupaitė.

Šios šventės dalyvių nuotaiką pagyvino Ignalinos, Visagino ir Linkmenų gausus muzikantų, dainininkų ir šokėjų būrys, kuris surengė nuotaikingą koncertą. Daug plojimų susilaukė Frančiskos Skačkauskienės vadovaujamas Ignalinos kultūros centro dainininkų kolektyvas, Elenos Skripkauskienės vadovaujami šokėjai, trankių šokių atliko Visagino šokių kolektyvas „Gervelė“, kuriam vadovauja rajono Tarybos narė Leta Kalinauskaitė. Kaip ir įprasta, skambių dainų ir muzikos dovanojo Linkmenų „Lanksmos“ kaimo kapela, kuriai vadovauja Gediminas Giriūnas ir Vincas Kliukas.

Karštais plojimais buvo sutikti ir Vitos Pimpienės skambiabalsiai jaunieji dainininkai, tarp kurių buvo ir jau visoje Lietuvoje išgarsėjęs Ilja. Eilinį kartą pradžiugino ir Visagino „Linksmuolės“ kolektyvas ir žiūrovų numylėtine tapusi dainininkė Violeta Cvirkaitė, dirbanti Visagino vaikų kūrybos namuose. Beje, ši dainininkė MI patvirtino esanti žymaus rašytojo Petro Cvirkos giminaitė.

Šventėje tradiciškai pagerbti ir išradingiausiai bei originaliausiai savo sodybas puošiantys jų šeimininkai (žiūrėkite sąrašą). Jiems padėkos raštus jau su naujuoju miesto herbu ir ąžuolo lapų kepuraites įteikė seniūnas V. Kazėnas ir bendruomenės vadovė Aldona Kavaliauskaitė. Padėkų susilaukė ir visada gražiai savo sodybas tvarkantys Ona ir Rimas Petkeliai, Jekaterina ir Fiodoras Majevskiai, Vidmantas Kuolas, Ilona ir Giedrius Avinai bei Jekaterina ir Liudmila Zavros. Padėkota buvo ir seniūnijos seniūnaičiams.

Ši dūkštiečių nuotaikinga šventė, skirta heraldikos simbolių pristatymui, tęsėsi vos ne iki saulėlydžio. Paskutinis į sceną išėjęs žinomas dainininkas Paulius Stalionis išjudino ir pačius pasyviausius žiūrovus, tad šokiai tęsėsi iki sutemų.

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here