Skip to content

Rajono policijos komisariato budėtojų dalis optimizavosi

MI informacija

Nuo liepos 23 d. 9 val. Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyrius perėmė rajono policijos komisariato pajėgų valdymą. Pagrindiniai veiksniai, lemiantys policijos pajėgų valdymo tobulėjimą yra teritorinių policijos įstaigų organizacinės struktūros pasikeitimas, siekimas efektyviai ir racionaliai naudoti policijos pajėgas ir finansinius išteklius, be to, policijoje diegiamos naujos informacinės technologijos, pradedamas naudoti skaitmeninis mobilusis ryšys, sudarantis galimybę pajėgas valdyti iš vieno ar kelių policijos pajėgų valdymo centrų. Valdant pajėgas iš apskrities policijos komisariato, padaugės patruliuojančių policijos pareigūnų gatvėse.

Siekdami pagrindinio policijos įstaigos pajėgų valdymo tobulinimo tikslo – užtikrinti tinkamą policijos pajėgų reagavimą į gaunamą informaciją apie įvykius ir nusikalstamas veikas, efektyviai ir racionaliai naudojant policijos pajėgas. Ignalinos miesto bei rajono gyventojų pranešimus priiminės ir registruos Bendrasis pagalbos centras, esantis Vilniuje, o tik po to ją perduos Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams. Tuomet Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnai valdys Ignalinos rajono policijos komisariatui priklausančias policijos pajėgas bei pareigūnus siųs į įvykius.

Tai bus jau ketvirtas policijos komisariatas, kurio pajėgų valdymą perims Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyrius.

Apie pastebėtus teisės ar kitus pažeidimus, nelaimės atveju prašome skambinti Bendruoju pagalbos centro telefonu 112 arba pranešti policijos pasitikėjimo telefonu 8~800 20112. Norėdami susisiekti su Ignalinos r. policijos komisariato viršininku ir padalinių vadovais, skambinkite šiais telefonais: D. Šidlauskui – (8~386) 50490, Viešosios policijos skyriaus viršininkui Donatui Šemekliui –(8~386) 50492, Kriminalinės policijos skyriaus viršininkui Giedriui Kamarauskui – (8~386) 50491, Kelių policijos poskyrio viršininkui Nerijui Paukštei – (8~386) 50440, Prevencijos poskyrio viršininkui Artūrui Blaškauskui – (8~386) 50441, Patrulių būrio vadui Kazimierui Lileikai – (8~386) 50445. Detalesnę informaciją apie policijos komisariato struktūrą, kitus telefonų numerius, el. paštų adresus galima rasti internetinėje svetainėje adresu www.utena.policija.lt.

Dėl policijos įstaigų operatyvaus valdymo padalinių veiklos optimizavimo, gyventojai negalės laisvai ir nevaržomai patekti į rajono policijos komisariato vidų. Seniau į pastatą interesantai galėjo įeiti nevaržomai, dabar yra įdiegta elektroninė asmenų įeigos kontrolės sistema. Jau pravėrus pirmojo aukšto duris, prie įėjimo durų (kairėje pusėje) yra įrengtas vidaus ryšio telefonas, iš kurio galima paskambinti pareigūnui, pas kurį lankytojas atvyko, ir darbuotojų kabinetų bei vietinių telefonų numerių sąrašas. Policijos pareigūnas, su kuriuo vidiniu ryšiu susisiekė lankytojas, pasitinka atvykėlį, nusiveda į kabinetą, taip pat po priėmimo ir reikalingų veiksmų atlikimo palydi prie išėjimo. Už svečio ar viešnios buvimą ir elgesį tuo metu atsako jį priėmęs pareigūnas. Tokiu būdu užtikrinamas policijos įstaigos pastato fizinės apsaugos ir patekimo į juos kontrolę reglamentuojančių teisės aktų vykdymas.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje