Skip to content

Nuo rugpjūčio 1 d. keisis privalomojo sveikatos draudimo įmokos

MI informacija

Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. keisis mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų sumos. Kadangi PSD įmokų dydžiai susiję su minimaliąja mėnesine alga, šio pasikeitimo priežastis – minimaliosios mėnesinės algos didėjimas nuo rugpjūčio 1 d. iki 850 Lt. Kaip pranešė Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI), Vyriausybės nutarimas Nr. 718 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (toliau – Nutarimas Nr. 718; Žin., 2012, Nr.70-3608) įsigaliojo 2012 m. birželio 20 d.

Į pasikeitusius PSD įmokų dydžius itin turėtų atkreipti dėmesį tie asmenys, kurie šias įmokas moka savarankiškai ir jas yra sumokėję už kelis mėnesius į priekį. Kaip teigia Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK) Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė, mokėjusieji už rugpjūčio ar vėlesnius mėnesius PSD įmokas iš anksto, t. y. tokio dydžio įmokas, kokios galioja iki liepos 31 d., trūkstamą įmokų dalį turės primokėti į tą pačią sąskaitą ir tuo pačiu įmokos kodu. Kad draustumas nenutrūktų, priemoką reikės sumokėti iškart po rugpjūčio 1 d.

Panevėžio TLK primena, kad PSD įmokos turi būti mokamos iš sąskaitos to asmens, kuris draudžiasi arba nurodant mokėtojo – asmens, kuris draudžiamas – vardą, pavardę, asmens kodą, jei įmoka pervedama iš kito asmens sąskaitos. 

Informuojame, kaip PSD įmokų dydžiai keičiasi nuo rugpjūčio 1 d.

Ūkininkai ir kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, vadovaudamiesi LR sveikatos draudimo įstatymo (toliau – SDĮ; Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr.123 -5512) nuostatomis, moka tokias PSD įmokas:

* žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras atliktus skaičiavimus už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra 2 ir mažiau ekonominio dydžio vienetų (toliau – EDV), (nesvarbu, ar tokie gyventojai yra PVM mokėtojai, ar ne) patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 3 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas (2007 m. gruodžio 17 d. LR Vyriausybės nutarimu „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ Nr. 1368 (toliau – Nutarimas Nr.1368; Žin., 2007, Nr. 137-5592) nuo 2008 m. nustatyta minimalioji mėnesinė alga – 800 Lt, o nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. Nutarimu Nr. 718 – 850 Lt, todėl mėnesinė PSD įmoka už 2012 m. iki liepos 31 d. lygi 24 Lt (3 proc. x 800 Lt), o nuo rugpjūčio 1 d. – 26 Lt (3 proc. x 850 Lt); metinė PSD įmokų suma – 298 Lt); įmokos kodas – 1791;

* žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, patys už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka pagal Nutarimo Nr. 1368 nuostatas už 2012 m. iki liepos 31 d. lygi 72 Lt (9 proc. x 800 Lt), o pagal Nutarimo Nr. 718 nuostatas nuo rugpjūčio 1 d. – 77 Lt (9 proc. x 850 Lt); metinė PSD įmokų suma – 889 Lt; įmokos kodas – 1921.

Gyventojai, vykdantys individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą, kas mėnesį moka fiksuotas 9 proc. minimaliosios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka pagal Nutarimo Nr. 1368 nuostatas už 2012 m. iki liepos 31 d. lygi 72 Lt (9 proc. x 800 Lt), o pagal Nutarimo Nr. 718 nuostatas nuo rugpjūčio 1 d. – 77 Lt (9 proc. x 850 Lt); metinė PSD įmokų suma – 889 Lt; įmokos kodas – 1891. Atkreipiame dėmesį, kad dirbantys pagal darbo santykius ar draudžiami PSD valstybės lėšomis gyventojai, įsigiję verslo liudijimą, PSD įmokas (kurias turi teisę sumokėti kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d.) moka tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą.

Savarankiškai besidraudžiantys PSD asmenys už save kas mėnesį moka fiksuotas 9 proc. minimalios mėnesinės algos dydžio PSD įmokas, todėl mėnesinė PSD įmoka pagal Nutarimo Nr. 1368 nuostatas už 2012 m. iki liepos 31 d. lygi 72 Lt (9 proc. x 800 Lt), o pagal Nutarimo Nr. 718 nuostatas nuo rugpjūčio 1 d. – 77 Lt (9 proc. x 850 Lt); metinė PSD įmokų suma – 889 Lt; įmokos kodas – 1901.

Pasikeitus PSD įmokai, keisis ir vienkartinio PSD mokesčio, kuris tam tikrais atvejais mokamas norint iš karto tapti draustu ir nemokamai gauti sveikatos priežiūros paslaugas, dydis. Jei nepradedama dirbti pagal sutartį, neįkuriama individuali įmonė, neužsiregistruojama darbo biržoje (kai suteikiamas bedarbio statusas) ar kt., iš karto draustu tampama tik sumokėjus 3 minimaliųjų mėnesio algų dydžio mokestį kartu su einamojo mėnesio PSD įmoka. Nuo rugpjūčio 1 d. šis mokestis bus 2550 Lt (iki liepos 31 d.  buvo 2400 Lt).

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje