Skip to content

Ar galima panaikinti namo dovanojimo sutartį?

MI informacija

Prieš kelerius metus savo mažamečiui anūkui pagal notarinę dovanojimo sutartį padovanojau namą. Tačiau dabar, susiklosčius aplinkybėms, norėčiau šį namą susigrąžinti. Ar galima panaikinti dovanojimo sutartį ar kitaip susigrąžinti namą?

Eugenijus GAŠČENKA

KAS YRA DOVANOJIMO SUTARTIS?

LR civilinio kodekso (toliau – CK) 6.465 str. nustatyta, kad pagal dovanojimo sutartį viena šalis (dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtinę teisę (reikalavimą) kitai šaliai (apdovanotajam) nuosavybės teise arba atleidžia apdovanotąjį nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui. Dovanojimo sutartis, nustatanti dovanotojo teisę vienašaliu sprendimu atsiimti dovanotą turtą ar turtinę teisę, negalioja.

DOVANOJIMO PANAIKINIMAS

Dovanotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, kai apdovanotasis pasikėsina į dovanotojo ar jo artimųjų giminaičių gyvybę ar tyčia juos sunkiai sužaloja, taip pat kai, atsižvelgiant į dovanos pobūdį, dovanojimo sutarties šalių asmenines savybes ir jų tarpusavio santykius, apdovanotasis atlieka prieš dovanotoją tokius veiksmus, kurie yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu. Kai apdovanotasis tyčia nužudo dovanotoją, teisę pareikšti ieškinį dėl dovanojimo panaikinimo turi dovanotojo įpėdiniai.

Dovanotojas taip pat turi teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, jeigu apdovanotasis su jam dovanotu turtu, turinčiu dovanotojui didelės neturtinės reikšmės, elgiasi taip, kad kyla reali to turto žuvimo grėsmė (CK 6.472 str.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad dovanotojui (seneliui) dovanojant turtą nuosavybės teisė į jį perėjo apdovanotojam (anūkui), todėl nesant aukščiau išdėstytų CK nustatytų dovanojimo panaikinimo pagrindų (tokių pagrindų pateikta nebuvo), vienašališkai dovanojimo sutartį panaikinti ir susigrąžinti padovanotą namą negalima.

Kadangi turtą, kuris yra nepilnamečių vaikų nuosavybė, tvarko jų tėvai, galite su jais tartis, kad šie teisės aktų nustatyta tvarka kreiptųsi į teismą dėl išankstinio teismo leidimo šį turtą parduoti, nuomoti ar kitaip perleisti.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštujuristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.). Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. liepos 28 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje