Skip to content

Modernizuojamas Dūkšto šilumos ūkis

MI informacija

UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ įgyvendina projektą „Šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūros modernizavimas Dūkšto mieste“.Liepos 30 d. UAB „Ignalinos šilumos tinklai“ direktorius Leonas Cijūnėlis ir UAB „Alvora“ gamybos direktorius Vladimir Pavliukovič pasirašė projekto „Šilumos gamybos ir tiekimo infrastruktūros modernizavimas Dūkšto mieste“ darbų  rangos sutartį Nr. 30/07/2012. Sutarties objekto bendra kaina – 1 615 823,90 Lt.

Įgyvendinant minėtą projektą, bus modernizuota Dūkšto katilinė, pertvarkytas šilumos perdavimo tinklas ir įrengti individualūs šilumos punktai. Pagrindiniai darbai: katilinės rekonstrukcija, įrengiant optimizuotą pagal sumažėjusius šilumos poreikius naują medienos skiedromis kūrenamą katilą, papildomai įrengiant biokuro sandėlį, taip pat esamos keturvamzdės šilumos ir karšto vandens tiekimo trasos rekonstrukciją, atidengiant kanalus ir demontuojant susidėvėjusius vamzdynus, jų vietoje paklojant naujus pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius, skirtus dvivamzdei bekanalei sistemai su gedimų lokatoriui numatytais pajungti laidais, sumontuojant armatūrą, rekonstruojant arba demontuojant kameras, įrengiant šulinius. Taip pat bus įrengta 15 naujų nepriklausomų šilumos punktų, prijungtų prie aprūpinimo šiluma sistemos.

Visus darbus rangovas pagal sutartį įsipareigoja atlikti iki šio spalio 1 d.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje