Skip to content

Apygardos rinkimų komisija jau veikia

Jonas BALTAKIS

Įvyko pirmasis Ignalinos–Švenčionių rinkimų apygardos Nr. 53 komisijos Seimo rinkimams posėdis, kuriame priimta priesaika, pasiskirstyta pareigomis.

Komisijoje – 10 narių. Posėdžio pradžioje visi jie davė priesaiką: Aš (…) pasižadu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, laikytis jos Konstitucijos ir įstatymų, sąžiningai ir garbingai atlikti savo pareigas rinkimų komisijoje ir susilaikyti nuo poelgių, pažeidžiančių įstatymus ir žmogaus teises. Tepadeda man Dievas“.

Komisijos pirmininku pirmąkart paskirtas (skiria Vyriausioji rinkimų komisija) ne ignalinietis. Juo tapo Švenčionių rajono savivaldybės juristas Vygandas Kastanauskas.

Apygardos rinkimų komisijos pirmininkas Vygandas Kastanauskas
Jo siūlymu, komisijos pirmininko pavaduotoja išrinkta Ona Zaleckienė, sekretoriumi – švenčioniškis Antanas Lašinskas. Kiti komisijos nariai vietiniai: Ieva Kindurytė, Dalia Savickaitė, Ramūnas Kairys, Danutė Grigaitienė, Nijolė Nagurnaitė, Stanislava Rokienė ir Danutė Cijūnelienė.

Patvirtintos dvi grupės – politinės reklamos stebėsenos (D. Savickaitė ir I. Kindurytė) ir galimo papirkimų faktų nustatymo (R. Kairys, O. Zaleckienė ir D. Grigaitienė).

Komisija susitarė dėl apylinkių komisijų narių skaičiaus. Jeigu rinkimų apylinkėje yra 3000 ir daugiau rinkėjų (Ignalinoje tokia tik viena – Centro apylinkė), komisijoje partijoms atstovaus po 2 narius, mažesnėse apylinkėse – po 1. Ignalinos r. yra 7, Švenčionių r. – 8 partijos, dalyvaujančios rinkimų kampanijoje.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here