Skip to content

Kazokinė atšventė savo keturių amžių sukaktį

Rajone kaimų ir miestelių, kuriems daugiau nei 300 metų – vienetai. Net Ignalinos ir Dūkšto miestai vos po pusantro šimto už pečių turi. O štai Kazokinei stuktelėjo jau 400! Gal tik Daugėliškis už ją vyresnis. Kazokinės metus archyvuose „atkrapštė“ Zuikose gimęs, Vilniuje gyvenantis matematikos mokslų daktaras Petras Rutkauskas ir Romutis Matkevičius-Matusa iš Daugėliškio krašto (su jais „Mūsų Ignalina“ glaudžiai bendradarbiauja). Gavus jų parengtą istorinę medžiagą, kurią spausdinome laikraščio Nr. 59–61, MI beliko tik „pakusos“ vaidmuo – sugundyti Ignalinos kaimiškos seniūnijos seniūną Joną Polito švęsti kaimo jubiliejų…

Sveikinimai

Taip ir susirinko rugpjūčio 18-ąją kazokiniai į dvigubą šventę – kaimo 400-ąsias metines ir į pirmąją tokią savo sueigą. Kazokinėje bendruomenė dar nesusikūrusi, tad visą šventės ir darbų vežimą tempė seniūnija. Linkėdamas Kazokinės žmonėms stiprybės, sveikatos ir kantrybės, rajono vicemeras Henrikas Šiaudinis sakė: „Šaunu, kad susirinkot. Dabar tokie laikai, kad net kaimynai dažniau bendrauja telefonu ar galvos linktelėjimu pasisveikina, prasilenkdami automobiliais, o susieiti būrin, betarpiškai pabendrauti – vis laiko nebėr. Dabar, va, kaimo jubiliejus visus būrin sukvietė, ir šviesus ponų Bortkevičių atminimas, kurie buvę „kieti“ ūkininkai ne tik šiame, bet ir visame Vilnijos krašte. Tikiuosi, ši jūsų kaimo šventė – ne paskutinė…“

„Esu tik kaimynas, kadaise į Kazokinę eidavau į kiną, šokius. Pono Bortkevičiaus neprisimenu, bet gimiau dar prie jo. Kalbant apie kasdienybę, tai kartu įveikėm daug sunkumų, tebeturime įvairių problemų, dabar svarbu jas išspręsti ir neprisidaryti naujų. Visiems sėkmės ir sveikatos“, – linkėjo Seimo vicepirmininkas Česlovas Juršėnas.

Seniūnas J. Polito, sveikindamas susirinkusius, be tradicinių palinkėjimų kvietė prisiminti jaunystę, kartu pašokti, padainuoti ir pažadėjo: „Jei tik norėsit, bus ir daugiau tokių kaimo švenčių“.

Ant scenos pakviestas ir vienas iš šios šventės kaltininkų – Petras Rutkauskas. Jis sakė: „Kalti čia ne mes su Romučiu, kalti archyvai. Tai jie mums atskleidė ir papasakojo Kazokinės istoriją, mes tik ją surinkom, surašėm, o geriausias Lietuvoje laikraštis „Mūsų Ignalina“ ją išspausdino. Šis laikraštis yra istorijos populiarintojas, kokių dabar reta“.

Dar kalbėjo keli kandidatai į Seimo narius, kurie dabar lankosi visuose rajone vykstančiuose renginiuose. Vieni geranoriškai žodžio prašė, rinkimų tema nekalbėjo, tik ieškojo savo sąsajų su Kazokine, kiti vos ne jėga ant scenos prasiveržė…

Tiek buvo pirmosios oficialumo dalies, prieš kurią prie scenos dar vyko šv. Mišios, kurias aukojo Ignalinos klebonas kun. Deimantas Braziulis. Susirinkusiems ypač patiko klebono pamokslas apie vaikus, kurie, skirtingai nuo suaugusiųjų, yra nuoširdūs, atviri ir naivūs gerąja prasme. Kunigas ragino tokiais būti ir visus suaugusius, nesigėdinti vaikiškumo privalumų.

Šventės druska buvo Ignalinos KSC kaimo kapela „Ringė“, jos solistė ir renginio vedėja Nijolė Misiūnaitė bei Strigailiškio lakštingala vadinama daininkė, dar moksleivė Gintarė Lukijanskaitė.

Apdovanojimų lietus

Pirmoje kaimo šventėje pagerbti vyriausieji ir jauniausieji Kazokinės žmonės, taip pat visi šiemet švenčiantys „apvalius“ savo gimtadienius (tik ne visi dalyvavo). Prisiminti ir kaimo darbštuoliai, rėmėjai bei pagalbininkai.

Pirmiausia prie scenos susodinti vyriausieji, kuriems jau daugiau, nei aštuoniasdešimt. Jų buvo trys: Elena Kakaškienė (83-eji metai), Elena Petkūnienė (82) ir Fiodoras Karpickis (81). Jiems įteiktos dovanos, gėlės, uždėti ąžuolo vainikai, skambėjo „Ringės“ muzikiniai sveikinimai.

Po jų rajono vicemeras H. Šiaudinis apdovanojo du jauniausius kaimo gyventojus – 1-erių metukų Dovydą Petronį ir 3-ejų Igną Čebatoriūną.

Nepamiršti jubiliatai. 30-metį šiemet švenčia Ilona Liškevičienė, Darius Dervinis ir Donatas Katinas, 40-metį – Gitana Kindurienė, Inga Januškevičienė, Vaidas Kindurys ir Antanas Januškevičius, 50-metį – Tatjana Kosareva ir Danutė Zabalevičienė, 60-metį – Vanda Katinienė ir Marytė Januškevičienė. Vėl gėlės, dovanos, medaliai (ignalinietės keramikės Aldonos Jakubovskienės pagaminti dailūs medaliai „Kazokinei 400“ tądien įteikti visiems, kuo nors pasižymėjusiems vietiniams ir šventės svečiams).

Ilona Karpickaitė, Birutė Krasko, Rima Karpickienė ir Nijolė Razmienė seniūno padėkos raštais ir medaliais apdovanotos už aktyvią talką rengiant šventę, Alytė Abelienė, Danguolė Bukėnaitė ir Rūta Kaulakytė – už dvarininkų Bortkevičių koplyčios, kapų ir gėlynų nuolatinę priežiūrą, seniūnijos darbuotojai Birutė Lukošiūnienė ir Gediminas Kardelis – už nuoširdžią pagalbą, rengiant šventę. Jubiliejiniai medaliai taip pat įteikti žuvienės virėjui Stanislovui Rasteniui, seniūnijų žaidynių stipriausiems virvės traukikams Almantui Karpickui ir Giedriui Rakickui, darbščiam artojui Romualdui Račkai, mokytojai Vandai Kavalčiukienei, prisiminti darbštūs ūkininkai Jonas ir Valdas Kamarauskai.

Pagerbtas ir seniūnas Jonas. Jam kalną dovanų įteikė kaimo gyventojai, sveikino ir apdovanojo Adomavičių šeima nuo Linkmenų ir seserys Bukėnaitės iš Sabališkės k.

O „Ringė“ griežė, Giedrės dainos kaimo palaukėm vilnijo, žuvienė valgoma juokėsi – Kazokinė šventė. Pasibaigus oficialiajai programai, susirinkusiems kojas smagiai kilnojo linksmasis duetas – Vincas Kliukas ir N. Misiūnaitė.

Dar šventės dalyviai ilgai vedžiojo pirštais senas nuotraukas įrengtuose stenduose. Kas save dar jauną šieno kupetoje ar kolūkio laukuose atpažino, kas seniai išėjusius prisiminė. Po gabalėlį rašytinės istorijos dauguma namo parsinešė gražiai išleistame lankstinuke.

Ko gero, šią šventę dar ilgai atsimins kiekvienas joje pabuvojęs. Ir todėl, kad ji pirmoji tokia Kazokinėje, ir todėl, kad idomu ir linksma buvo.

Autoriaus nuotr.

Šv. Mišias aukojo Ignalinos klebonas kun. Deimantas Braziulis Seniūnas Jonas Polito Vienas iš šventės „kaltininkų“ – dr. Petras Rutkauskas. Gyvoji Kazokinės istorija – kaimo aštuoniasdešimtmečiai (iš kairės): Fiodoras Karpickis, Elena Petkūnienė ir Elena Kakaškienė Kaimo jauniausieji su mamomis (iš kairės) – Ignas Čebatoriūnas ir Dovydas Petronis Kaip senais laikais – Kazokinės dvaro šokiai

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje