Skip to content

Ar teisėtai elgėsi antstolis?

MI informacija

– 2012 m. kovo mėnesį man rajono apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu buvo paskirta bauda ir nustatytas 2 mėnesių terminas šiai baudai sumokėti nuo teismo įsakymo įsiteisėjimo dienos. Teismo įsakymas įsiteisėjo po 14 dienų nuo jo gavimo, t. y. jau balandį. Man paskirtą baudą sumokėjau gegužės pradžioje ir apie šią baudą iki pat rugpjūčio pabaigos pamiršau. Neseniai iš Ignalinos antstolio gavau laišką, iš kurio sužinojau, kad nuo mano sąskaitos yra nuskaičiuota kovo mėnesį man paskirta bauda ir dar apie 400 Lt vykdymo išlaidų, nes neva apie baudos sumokėjimą antstolis informacijos neturi. Ar teisėtai elgėsi antstolis? Ar aš privalėjau kam nors pateikti mokėjimą patvirtinančius dokumentus? Kam galima apskųsti antstolio veiksmus? Ar už tai reikia mokėti?

Eugenijus GAŠČENKA

BAUDOS SUMOKĖJIMO TVARKA

LR baudžiamojo proceso kodekso 352 str. nustatyta, kad nuosprendį paskelbęs teismas tuoj pat išaiškina nuteistajam paskirtos bausmės savanoriško ir priverstinio įvykdymo tvarką, sąlygas, jo teises ir pareigas bei nustato terminą, per kurį turi būti savanoriškai sumokėta bauda. Jeigu bauda nesumokama savanoriškai, ją priverstinai išieško antstolis pagal nuosprendį priėmusio teismo išduotą vykdomąjį raštą.

KAM PADUODAMAS SKUNDAS DĖL ANTSTOLIO VEIKSMŲ?

LR civilinio proceso kodekso 510 str. nustatyta, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti pateikiamas antstoliui ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Skundą antstolis išnagrinėja per 5 darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Skundai dėl antstolių veiksmų žyminiu mokesčiu neapmokestinami.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad Jūsų baudžiamasis įsakymas įsigaliojo balandžio mėnesį, todėl baudą turėjote pagal teismo nustatytą terminą sumokėti iki birželio pradžios. Jei visą paskirtą baudą sumokėjote gegužę, manytume, kad savo prievolę įvykdėte tinkamai, nepriklausomai nuo to, ar buvo teismui pateikti mokėjimo dokumentai, nes įstatymas įpareigoja sumokėti baudą, bet ne pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

Šiuo atveju, manytume, yra pakankamas pagrindas kreiptis į antstolį su skundu dėl atliktų veiksmų panaikinimo, t. y. išskaičiuotos baudos ir vykdymo išlaidų Jums grąžinimo aukščiau aptarta tvarka.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.). Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje