Skip to content

Kačergiškės kraštą apjuosė šventinių progų pynė

MI informacija

Nostalgiškas paskutinis vasaros savaitgalis net ir didžiausio kietaširdžio nepaliko nuošalyje. Išskubėjo basakojė vėjavaikė su gandrais tolyn, užleisdama vietą romantiškajam broliui rudeniui, o kartu ir skelbdama derliaus pradžią. Kone triukšmingiausiai su vasara šiemet atsisveikino Kačergiškės krašto žmonės, kartu į vieną pynę supynę net kelias progas: šventė Šv. Baltramiejaus atlaidus, pasidžiaugė vykdyto projekto „Atsigręžkime į kultūros paveldą, papročius“ rezultatais, padėkojo geradariams, pasiklausė romantiškojo R. Dambrausko ir, žinoma, šnekučiuodamiesi prie gausaus vaišių stalo, stiprino bendruomeniškumą.

Atsisveikinimo – Šv. Baltramiejaus atlaidai

Apaštalas Baltramiejus – vienas iš dvylikos apaštalų. Katalikų laikomas amatininkų: mėsininkų, odininkų, knygrišių, batsiuvių, tinkuotojų, šachtininkų, siuvėjų, kepėjų, o taip pat ir bitininkų, piemenų, aludžių savininkų ir žemdirbių globėju.

Naujomis spalvomis besidabinanti Kačergiškės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia sekmadienį sulaukė itin gausaus tikinčiųjų būrio. Iš artimiausių apylinkių ir net iš Ignalinos atvykę svečiai drauge šventė Šv. Baltramiejaus atlaidus, meldėsi už gyvuosius ir mirusiuosius, linkėjo vieni kitiems ramybės ir širdies kamputyje glaudė viltį.

Šv. Mišias aukojo ir visai atlaidų procesijai vadovavo svečias, karo kapelionas kunigas Povilas Paukštė. Kilęs nuo Rimšės, bet dirbantis Panevėžyje, kunigas nuo vaikystės puikiai sutaria su kun. Jonu Kardeliu ir niekada neatsisako kviečiamas patalkint.

Parapijiečių susikaupimą ir rimtį per Šv. Mišias kiek išblaškė netikėtai į bažnyčią Šv. Komunijos užbėgusi puošniausiais drabužiais pasidabinusi pati Marijona Lukaševičienė. Smalsesni sujudo, sukruto dairydamiesi ir šnibždėdami, mat suprato, jog dar vyks kažkas nepaprasto ir svarbaus.

Padėkų lietus

Pasibaigus Šv. Mišioms, tikintieji neskubėjo skirstytis, o būriavosi šventoriuje šalia šventiškai papuoštos scenos, kurią nuo visokių įsivaizduojamų negerovių ir net nuo pačių organizatorių akylai saugojo viešnia Rimutė Skunčikienė.

Suskambus Agnės Čepulytės gitarai, visi nuščiuvo. Šiūlėniškiai Laura ir Eimantas pasveikino susirinkusiuosius ir pristatė susiėjimo kaltininkę – šventės sumanytoją, organizatorę ir vykdytoją M. Lukaševičienę.

„Dar pernai, vykdant projektą „Atsigręžkime į kultūros paveldą, papročius“, šalia bažnyčios išaugo atminimo skulptūra Emilijai Pliaterytei. Tai buvo tik viena sudedamųjų projekto dalių. Šiandien aš ne šiaip pasipuošusi. Tai tradicinis šio krašto tautinis kostiumas, pasiūtas pagal specialų užsakymą – dar viena projekto dalis. Kitas projekto etapas – knygelė „Šiaurės Rytų Lietuvos pakraštys istorijos verpetuose“, apie kurią plačiau pakalbės jos autorius Antanas Karmonas, o viso projekto apibendrinimo akcentas – Romo Dambrausko koncertas.

„Nesame tas kraštas, kuriame daug ežerų, bet mes jį mylim tokį, koks yra. Visų mūsų dėka naujomis spalvomis spinduliuoja bažnyčia ir kryžius prie jos. Dėkoju Daugėliškio seniūnijos tarybai (taryba skirstė seniūnijos bendruomenėms skirtus 2000 Lt, tąkart susidėjo iš seniūno, klebono seniūnaičių, kai kurių seniūnijos kultūros darbuotojų bei vienos iš trijų bendruomenių atstovų), kuri padėjo mums prisidėti prie bažnyčios atnaujinimo darbų“, – kalbėjo M. Lukaševičienė.

Po gražių padėkos žodžių geradariams, prisidėjusiems talentu, ar darbu, ar lėšomis, įteiktos ir atminimo dovanėlės – gėlių puokštės bei padėkos raštai.

Kačergiškės šventę papuošė ir garbingi svečiai. Su žmona Danute atvykęs meras Bronis Ropė džiaugėsi prasmingais organizatorių darbais, gražėjančia ir šviesėjančia ateitimi. Šventės rėmėjas Petras Ivanovas, skyręs lėšų bažnyčios atnaujinimo darbams, prisipažino esąs kito tikėjimo, bet įsitikinęs, jog Dievas yra vienas ir jį reikia gerbti. Švenčiančiųjų minioje šurmuliavo ir šio krašto dukra, besirūpinanti viso rajono vaikų ir jaunimo ateitimi, savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto  skyriaus vedėja Regina Lisauskienė su anūkais, kiek atokiau stoviniavo ir Mielagėnų seniūnė Milda Bielinienė su Daugėliškio seniūnu Juozu Paukšte bei dar visas būrys žinomų žmonių. 

Dar šventės pradžioje susikaustymą ir rimtį išvaikė kaip niekad smagiai nusiteikęs kunigas Jonas Kardelis. Besišypsodamas, jis porino smagias istorijas apie savo gimimą per Šv. Baltramiejų, gandrų išskridimo dieną, dėkojo žmonėms už gerumą ir nuoširdumą. Ta pačia proga kun. Jonas prisiminė ir pernai metų tragediją, kai per audrą lūžus beržui, nukrito gandralizdis su gandrais.  „Liūdna buvo. Pasitariau su kaimynu Antanu Laurinčiuku – ką daryt? Tas griežtai pasakė, kad gandralizdis šventoriuj turi būti. Kaip tarė, taip ir padarė. Ir stulpą pats pastatė, ir gandralizdžio pagrindą sumeistravo. Tai gandrai šiemet iš to džiaugsmo net keturis gandriukus mums padovanojo“, – džiaugėsi klebonas Jonas.

Kačergiškės kraštas knygos puslapiuose

Knygelės „Šiaurės Rytų Lietuvos pakraštys istorijos verpetuose“ autorius A. Karmonas kalbėjo labai trumpai. „Pirmiausia noriu išreikšti dėkingumą šio projekto organizatoriams ir vykdytojams. Mūsų krašte daug įžymių vietų, per kurias vingiavo lietuvių didkelis. Apie ką ši knygelė – nežinau ir aš, nes neskaičiau. paskaitykite Jūs, paskaitysiu ir aš…“, – gal juokavo, o gal ir rimtai kalbėjo autorius. Kodėl rimtai? Kas perskaitė šią knygelę nuo pradžios iki pabaigos ir yra skaitęs kitas pono A. Karmono knygas, iškart suprato, kad joje yra ir, matyt, redaktorės Marijos skubotų koregavimų. Nepaisant to, du trečdalius knygelės perskaitai nesustodamas, tada įkvepi – ir vėl skaitai su užsidegimu.  Informacijos daug ir ji labai vertinga. Paskaitykite būtinai!

Autorės nuotr.

Naujomis spalvomis nušvito Kačergiškės Šv.. Jono Krikštytojo bažnyčia   Ir senas, ir jaunas šventėje rado ką veikt  Gandrų gelbėtojas, šventės rėmėjas ir aktyvus visuomenės veikėjas – Kačergiškės gyventojas Antanas Laurinčiukas su anūku Aurimu  Šventoriuje vos tilpo norintys pasiklausyti Romo Dambrausko  Knygos autorius mokytojas Antanas  Karmonas  Koncertuoja Romas Dambrauskas 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here