Skip to content

Ar teisėtai nutraukta trumpalaikė darbo sutartis su nėščia moterimi?

MI informacija

– Su manimi 1,5 mėnesio laikotarpiui buvo sudaryta trumpalaikė darbo sutartis. Po mėnesio darbdaviui pateikiau pažymą, kad esu nėščia. Darbdavys atleido mane suėjus 1,5 mėnesio darbo sutarties terminui, motyvuodamas, kad suėjo darbo sutarties terminas. Ar teisėtai elgėsi darbdavys? Ar šiuo atveju neturėjo būti taikomas darbo sutarties nutraukimo nėščioms moterims draudimas? Ar tokiu atveju man priklauso atostoginiai ir išeitinė išmoka?

Eugenijus GAŠČENKA

KAS YRA TRUMPALAIKĖ DARBO SUTARTIS?

LR darbo kodekso (toliau – DK) 113 str. 1 dalyje nustatyta, kad trumpalaikė darbo sutartis yra darbo sutartis, sudaryta ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikui. Trumpalaikė darbo sutartis gali būti sudaroma skubiems ar trumpalaikiams darbams atlikti, laikinai nesantiems (dėl ligos, atostogų ir panašiai) darbuotojams pavaduoti.

TRUMPALAIKĖS DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS SU NĖŠČIA MOTERIMI

DK 132 str. 1 dalyje nustatyta, kad sutartis negali būti nutraukta su nėščia moterimi nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie nėštumą, ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus DK nustatytus atvejus (kai darbo sutartis nutraukiama be įspėjimo – aut. past.), taip pat trumpalaikę darbo sutartį pasibaigus jos terminui.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad pagal trumpalaikę darbo sutartį dirbančiai moteriai, pateikus darbdaviui medicininę pažymą apie nėštumą, draudimas darbdaviui nutraukti trumpalaikę darbo sutartį netaikytinas, todėl suėjus šiam terminui, darbdavys turi teisę nutraukti tokią sutartį.

Nutraukiant trumpalaikę darbo sutartį pasibaigus terminui, išeitinė išmoka nemokama ir kasmetinės atostogos nesuteikiamos, tačiau išmokama piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here