Skip to content

Ar galima vairuoti traktorių be traktorininko pažymėjimo?

MI informacija

– Neseniai kelių policijos buvau nubaustas už tai, kad vairavau traktorių be traktorininko pažymėjimo. Vairuotojo pažymėjimo vairuoti kitas transporto priemones taip pat neturiu. Girdėjau, kad dirbant su traktoriumi iki 60 kW jokio traktorininko pažymėjimo nereikia. Ar tai tiesa? Ar teisūs buvo mane nubaudę policininkai? Kokia už tai yra numatyta atsakomybė?

Eugenijus GAŠČENKA

KAS TURI TEISĘ VAIRUOTI TRAKTORIŲ?

Traktorių ir savaeigių mašinų vairavimo teisės bei profesinės kvalifikacijos įgijimo sąlygas ir tvarką nustato Traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklės, patvirtintos LR žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3D-498 (2011-01-17 įsakymo redakcija) (toliau – Taisyklės).

Taisyklių 8 punkte nustatyta, kad asmenys, siekiantys įgyti teisę vairuoti traktorius ir savaeiges mašinas, privalo baigti profesinio mokymo teikėjo rengiamus traktorininkų teorinio ir praktinio mokymo kursus pagal traktorininkų mokymo programą ir išlaikyti traktorininkų kvalifikacijos egzaminą.

KAS TURI LAIKYTI KVALIFIKACINIUS EGZAMINUS?

Taisyklių 20 punkte nustatyta, kad kvalifikacijos egzaminus laiko asmenys, baigę pagrindinio ir papildomo mokymo kursus pagal atitinkamos traktorių ir savaeigių mašinų, kurias asmuo siekia vairuoti, kategorijos traktorininkų mokymo programą. Ūkininkai, jų šeimos nariai ir kiti žemės ūkio veikla užsiimantys asmenys, siekiantys įgyti teisę vairuoti TR1 (iki 60 kW variklio galios, leidžiama vairuoti ne jaunesniems kaip 15 metų be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų), TR2 (nuo 60 kW variklio galios, leidžiama vairuoti ne jaunesniems kaip 17 metų – aut. past.), kategorijų traktorius ir SZ (kombainai, šienapjovės ir pan.) kategorijos savaeiges mašinas, traktorininkų kvalifikacijos egzaminus turi teisę laikyti eksternu.

Įgijusiu traktorininko kvalifikaciją laikomas asmuo, baigęs pagrindinio ir papildomo (kai tokie privalomi) mokymo kursą ir išlaikęs traktorininko kvalifikacijos egzaminus arba išlaikęs traktorininko kvalifikacijos egzaminus eksternu. Tokiam asmeniui išduodamas traktorininko pažymėjimas (Taisyklių 22 punktas).

KADA TRAKTORININKO PAŽYMĖJIMO NEREIKIA?

Motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimai, suteikiantys teisę vairuoti C1, C, C1E, CE, D, D1, DE arba D1E kategorijų motorines transporto priemones, patvirtina teisę vairuoti TR1, TR2 kategorijos traktorius ir SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas. Motorinių transporto priemonių vairuotojų pažymėjimai, suteikiantys teisę vairuoti B kategorijos motorines transporto priemones, patvirtina teisę vairuoti TR1 kategorijos traktorius (Taisyklių 24 punktas).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad atskiro traktorininko pažymėjimo įsigyti nereikia, jei turite atitinkamą vairuotojo pažymėjimo kategoriją, tačiau jei jos neturite, traktorininko pažymėjimas yra būtinas.

Jei vairavote traktorių neturėdami nei vairuotojo, nei traktorininko pažymėjimų, manytume, pažeidėte galiojančias taisykles, todėl turėsite už tai atsakyti LR įstatymų nustatyta tvarka, t. y. LR ATPK 128 str. 1 d. už tai numato baudą nuo 1000 iki 1500 Lt. arba administracinį areštą.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje