Skip to content

Nėra namų be dūmų…

Tai gana paplitusi sena patarlė, kuri neretai pritaikoma perkeltine prasme, kai kalba pakrypsta apie įvairius mūsų kasdienio gyvenimo rūpesčius, kurie atsiranda ne tik buityje, bet ir tarpusavio santykiuose. Ignaliniečiai gerai pamena, kiek tų dūmų buvo pertvarkant miesto centrinę aikštę, tiesiant spalvingus šaligatvius ir prie jų įrengiant automobilių stovėjimo aikšteles. Pagaliau ir rekonstruojant visuomeninės paskirties pastatus.Nemažai „dūmų rūksta“ ir prasidėjus mieste daugiabučių namų renovacijai. Visi suprantame, kad jai vykstant, tų namų gyventojai patiria nemažai nepatogumų, kurių išvengti neįmanoma. Vėl gi suprantame, kad tai – laikinas dalykas. Jau įsitikinta, kaip po renovacijos miestas pasipuošia vaiskiomis namų spalvomis, o renovuotų namų gyventojai gauna šiltesnius ir jaukesnius butus, moka daug mažesnius mokesčius už šilumą.

Iš vieno namo – dvi skirtingos nuomonės

Į redakciją paskambino Ignalinos m. Atgimimo g. 27-ojo namo gyventoja Ona Sulienė ir skundėsi, kad renovuojant šį namą jos šeima jau beveik mėnesį negalinti deramai net nusiprausti. UAB „Rekostata“ statybininkai, klodami naujus vonios vamzdynus ir šalindami senuosius, išardė net sienas ir kažin kodėl nesiskubina pradėtą darbą užbaigti.

Ketvirtadienį, lankantis Sulų bute, susidarė įspūdis, kad nebus lengva per pažadėtą valandžiukę čia užbaigti remonto darbus. Beveik visų kambarių kampai, o ypač vonia, atrodo tarsi po karo. Visur pilna paliktų šiukšlių ir dulkių.

Kita to paties namo gyventoja Loreta Varaneckienė, gyvenanti tos pačios laiptinės vienu aukštu žemiau, MI pasakė, kad ji labai dėkinga tos pačios bendrovės statybininkams, kad jie operatyviai ir gana kokybiškai pagal jos pageidavimą sutvarkė vonią. Iš pradžių reikėjo susitaikyti su nepatogumais klojant naujus vamzdžius, buvo sulaužyta dalis sienos išklijuotų plytelių. Jų pagal formatą ir spalvą vargu ar pati galėjo surasti. Pagalbos ranką ištiesė bendrovės darbų vadovas Tadas Zigmantas, tokias pat plyteles suradęs Vilniuje. Dabar buto šeiminkė dėkinga ne tik jam, bet ir jo pavaldiniams, kurie operatyviai sutvarkė vonią, į kurią dabar malonu užeiti.

Minėtą šio namo renovacijos darbų vykdytoją T. Zigmantą suradome ir pasidomėjome, kodėl taip ilgokai užsitęsė Onos ir Gintauto Sulų vonios įrangos tvarkymo darbai? Jo teigimu, taip atsitiko ne vien dėl jo pavaldinių kaltės. Mat darbo valandomis šio buto šeimininkų negalima rasti namuose. Buvo jiems ir telefonu skambinta. „Jeigu tik mes galėtume į butą užeiti, tai užtektų valandos, kad vonios įranga būtų sutvarkyta“, – teigė T. Zigmantas.

Smėlio g. kalti statybininkai

Į redakciją kreipėsi ir Smėlio g. 18-ojo renovuojamo namo gyventoja Dalia Vaitkūnienė, kuri skundėsi UAB „Ignalinos statyba“ darbininkais. Jie, atnaujindami namo stogą, padarė esminę klaidą – lyjant vanduo dabar teka per sieną ir ne tik į jos butą. Savivaldybės administracijos Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus specialistas Vytautas Majauskas, atliekantis renovuojamų namų techninę priežiūrą, MI paaiškino, kad taip atsitiko dėl šios bendrovės statybininkų neapdairumo ir nerangumo. Bet jie įpareigoti klaidą kuo skubiau ištaisyti. Apie tai informuota ir minėto buto šeimininkė.

Specialistų komentarai

Redakcija kalbėjosi ir su savivaldybės Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėju Mykolu Viškeliu, teiravomės, ar panašių skundų iš renovuojamų namų gyventojų gauna minėtas skyrius. Jo teigimu (tai jokia paslaptis), renovuojant daugiabučius namus gyventojai susiduria su įvairiais nepatogumais. Dalis jų puikiai supranta, kad tai laikinas dalykas. Kaip galima pakeisti senus vamzdynus, nepažeidžiant sienų? Būna nesutarimų ir tarp pačių gyventojų, kurie vandens ir šilumos tiekimo vamzdžius pertvarko savo iniciatyva. Operatyviai sutvarkyti įrangą neretai trukdo ir tai, kad butų šeimininkų nerandama namuose, kurie neperspėja statybininkų apie savo išvykas. Skyriaus specialistas V. Majauskas, atliekantis renovuojamų namų techninę priežiūrą, nuolat seka darbų eigą ir palaiko glaudžius ryšius su darbų vykdytojais, kad į žmonių skundus būtų greitai reaguojama, o trūkumai ir klaidos šalinami. „Be abejo, dalis nesusipratimų atsiranda ir dėl statybininkų neapdairumo. Tuose namuose, iš kurių gauti nusiskundimai, renovacijos darbai dar nebaigti, tad, mieli žmonės, šiek tiek pakentėkite“, – sakė M. Viškelis.

Gyventojams verta priminti, kad dėl įvairių iškylančių nesutarimų su statybininkais pirmiausia vertėtų kreiptis į Statybos ir komunalinio ūkio skyrių, jeigu nepadės, tuomet į laikraščio redakciją. Mes pastumsim aptingusius, padėsime ir tarp dūmų bei statybos dulkių surasti tiesą…

Autoriaus nuotr.

Renovuojamų namų eiga nuolat rūpinasi savivaldybės Statybos ir komunalinių paslaugų skyriaus specialistas Vytautas Majauskas (kairėje), kuris palaiko ryšius su  Atgimimo g. 27-ojo namo remonto darbų vykdytoju (šalia) Tadu Zigmantu. Domisi šio namo renovacija ir Verslo bei savivaldybės nuosavybės skyriaus vedėjas Ričardas Trimonis bei Butų ūkio vyr. inžinierius Aleksandras Dolgovas 6-ojo buto šeimininkė Loreta Varaneckienė džiaugiasi, kad po remonto į vonią vėl malonu užeiti Klaikiausiai atrodo Sulų buto išgriauta vonia

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje