Skip to content

Situacija rajono darbo rinkoje

MI informacija

Rugsėjo 1 d. Utenos teritorinės darbo biržos Ignalinos skyriuje buvo registruota 1669 bedarbiai – 42 bedarbiais daugiau, nei prieš mėnesį ir 271 mažiau, nei 2011 m. rugpjūtį. Jie sudarė 15,9 proc. visų  darbingo amžiaus gyventojų. Tarp jų – jaunesnių nei 25 metų amžiaus – 193 (11,6 proc.). Jaunimo nedarbas sudarė 8,1 proc. 

Registruota 61 laisva darbo vieta. Daugiausiai galimybių įsidarbinti turėjo Ignalinos skyriuje įsiregistravę pardavėjai, virėjai, medienos apdirbimo mašinų operatoriai, plataus profilio statybininkai. Išlieka paklausa asmenims be kvalifikacijos (darbininkams). Daugiausia darbo pasiūlymų pateikta neterminuotam įdarbinimui. Jie sudarė 67,7 proc. visų registruotų pasiūlymų.

Per rugpjūčio mėnesį Utenos TDB Ignalinos skyrius padėjo įsidarbinti 70 darbo ieškančių asmenų. Įdarbinimas pagal neterminuotas darbo sutartis sudarė 72,9 proc. visų įdarbintų asmenų. 19,0 proc. visų įdarbintųjų sudaro jaunimas iki 25 m.

Lyginant su liepos mėnesiu, į aktyvias darbo rinkos politikos priemones nusiųstų bedarbių skaičius sumažėjo 1,4 karto. Nusiųsta 70 asmenų, iš jų 5,7 proc. jaunimo. 57 asmenys  (81.4 proc.) nukreipti dirbti viešuosius darbus.

Rugpjūtį įregistruoti 238 darbo ieškantys asmenys, 227 suteiktas bedarbio statusas.

 

Per rugpjūčio mėnesį

 

Įregistruota bedarbių,

227

iš jų:

 

moterų

76

vyrų

151

jaunimo iki 25 metų amžiaus

41

Įregistruota laisvų darbo vietų,

61

 iš jų neterminuotam darbui

41

Įdarbinta asmenų,

70

iš jų pagal neterminuotas darbo sutartis

51

Nusiųsta į aktyvios darbo rinkos politikos priemones

70

Paskirta nedarbo draudimo išmoka

40

 

 

Nuo metų pradžios

 

Įregistruota bedarbių

1439

Įdarbinta asmenų

628

Nusiųsta į aktyvios darbo rinkos politikos priemones

542

 

 

Rugsėjo 1 d.

 

Įregistruota bedarbių,

1669

iš jų:

 

moterų

748

vyrų

921

jaunimo iki 25 metų amžiaus

193

Bedarbių santykis su darbingo amžiaus gyventojais, proc.:

 

Bendras

15.9

moterų

15.4

vyrų

16,3

jaunimo iki 25 metų amžiaus

8,1

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje