Skip to content

Kokia asmens pripažinimo nežinia kur esančiu tvarka?

MI informacija

– Prieš daugiau kaip 1,5 metų dingo giminaitis. Policija iki šiol jo nerado, jo buvimo vieta nėra žinoma. Kitų artimų giminaičių jis neturi. Nežinome kur kreiptis ir ką daryti. Kokia yra žmogaus paskelbimo dingusiu tvarka? Kaip apsaugoti dingusio asmens turtą – namą? Kur reikia kreiptis, ar už tai reikia mokėti?

Eugenijus GAŠČENKA

KADA FIZINIS ASMUO PRIPAŽĮSTAMAS NEŽINIA KUR ESANČIU?

 LR civilio kodekso (toliau – CK) 2.28 str. nurodyta, kad fizinį asmenį teismas gali pripažinti nežinia kur esančiu, jeigu jo gyvenamojoje vietoje 1-erius metus nėra duomenų, kur jis yra. Jeigu negalima nustatyti dienos, kurią gauti apie nesantįjį paskutiniai duomenys, nežinia kur buvimo pradžia laikoma ateinančių metų sausio 1 diena.

PAREIŠKIMO DĖL FIZINIO ASMENS PRIPAŽINIMO NEŽINIA KUR ESANČIU PADAVIMAS

LR civilio proceso kodekso (toliau – CPK) 454 str. nustatyta, kad bylos dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu yra teismingos to asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismui, o jeigu fizinio asmens gyvenamoji vieta nežinoma ir jos nustatyti neįmanoma, – jo paskutinės žinomos gyvenamosios vietos apylinkės teismui.

Paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK nustatytus reikalavimus, dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu gali kiekvienas suinteresuotas asmuo (suinteresuotas asmuo byloje yra kiekvienas asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susijusi nagrinėjama byla – aut. past.) ar prokuroras. Pareiškimas dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu gali būti paduotas ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki termino, kuriam suėjus tas fizinis asmuo gali būti pripažintas nežinia kur esančiu, pabaigos.

Priėmęs pareiškimą, teismas priima nutartį paskelbti apie bylos iškėlimą specialiame interneto tinklalapyje. Teismas gali nutarti apie bylos iškėlimą viešai paskelbti ir kitu būdu, kurį pripažins tinkamu. Skelbimuose, be kitų CPK nustatytų reikalavimų, nurodomas terminas, per kurį dingusiam asmeniui siūloma atsiliepti, teismas nustato ne trumpesnį kaip 3 ir ne ilgesnį kaip 6 mėnesių (CPK 451 str.).

DINGUSIO ASMENS TURTO APSAUGA

Suinteresuotų asmenų arba prokuroro pareiškimu teismas skiria asmens, kurio buvimo vieta nežinoma, turto laikinąjį administratorių iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Laikinuoju administratoriumi gali būti skiriamas asmens sutuoktinis, artimieji giminaičiai arba asmenys, suinteresuoti išsaugoti jo turtą. Laikinasis administratorius privalo inventorizuoti turtą ir imtis priemonių turtui išsaugoti. Laikinasis administratorius valdo turtą, iš to turto išlaiko asmenis, kuriuos nežinia kur esantysis privalo išlaikyti, apmoka nežinia kur esančio asmens skolas. Disponuoti turtu, jį įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į turtą laikinasis administratorius gali tik teismo leidimu.

Kai teismo sprendimu asmuo yra pripažintas nežinia kur esančiu, jo turtui teismo nutartimi skiriamas nuolatinis administratorius. Turto administratoriumi asmuo gali būti paskirtas tik jo sutikimu.

Jeigu pripažintas nežinia kur esančiu asmuo grįžta arba paaiškėja jo buvimo vieta, teismas panaikina sprendimą pripažinti asmenį nežinia kur esančiu ir panaikina jo turto administravimą. Pajamos, kurias iš nežinia kur esančio asmens turto gavo turto administratorius, grąžinamos grįžusiam turto savininkui, o turto administratoriui grįžęs turto savininkas turi atlyginti visas su turto administravimu susijusias išlaidas (CK 2.38 ir 2.39 str.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad fizinį asmenį teismas gali pripažinti nežinia kur esančiu, jeigu jo gyvenamojoje vietoje 1 metus nėra duomenų, kur jis yra.

Paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK nustatytus reikalavimus, dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu, gali kiekvienas suinteresuotas asmuo ar prokuroras to asmens gyvenamosios vietos apylinkės teismui, ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki termino, kuriam suėjus tas fizinis asmuo gali būti pripažintas nežinia kur esančiu, pabaigos.

Pareiškimas dėl fizinio asmens pripažinimo nežinia kur esančiu apmokestinamas 143 Lt. žyminiu mokesčiu.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje