Skip to content

Pensijų nepriemokų grąžinimas paveldėtojams

MI informacija

Nuo 2012 m. birželio valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai moka senatvės ar invalidumo pensijų dalies sumas už mirusius iki 2008 m. sausio 1 d. pensijų gavėjus, kurie po pensijos paskyrimo, laikotarpiu nuo 1995 m. sausio 1 d. iki 2002 m. gruodžio 31 d., dirbo ir kuriems dėl asmens draudžiamųjų pajamų buvo mokama ne visa paskirta pensija. Nepriemokos išmokamos asmenims, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusiojo asmens turtas. Asmenys, kurie dar nesikreipė, turėtų kreiptis į „Sodros“ skyrių, mokėjusį mirusiam asmeniui valstybinę socialinio draudimo senatvės ar invalidumo pensiją ir pateikti rašytinį prašymą dėl negautos mirusiojo pensijos dalies apskaičiavimo, asmens tapatybės dokumentą, sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioje kredito įstaigoje rekvizitus ir atitinkamai paveldėjimo teisės liudijimą ar nuosavybės teisės į bendrą sutuoktinių turtą liudijimą.

Pensijų dalies sumos paveldėtojams išmokamos per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo kartu su reikiamais dokumentais pateikimo dienos, bet ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Pensijų nepriemokos mokamos vadovaujantis 2008 m. vasario 26 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 144, kuriuo buvo patvirtintas Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų dalies sumų išmokėjimo aprašas (Žin.,2008, Nr.24-874).

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje