Skip to content

Ar po asmens mirties paveldimos ir jo skolos?

MI informacija

– Neseniai mirė mano giminaitis. Kitų įpėdinių jis neturi, todėl ketinu paveldėti jo turtą. Testamento nebuvo. Turiu įtarimų, kad palikėjas turėjo nemažų skolų, todėl baiminuosi, kad dėl to nenukentėtų mano asmeninis turtas ir nežinau, kaip man elgtis? Ką tokiu atveju patartumėte daryti?

Eugenijus GAŠČENKA

PALIKIMO PRIĖMIMAS

LR civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 str. nustatyta, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Neleidžiama palikimą priimti iš dalies arba su sąlyga, ar išlygomis. Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo.

ĮPĖDINIO ATSAKOMYBĖ UŽ PALIKĖJO SKOLAS

Įpėdinis, kuris priėmė palikimą turto valdymo perėmimu arba padavęs pareiškimą notarui, už palikėjo skolas atsako visu savo turtu, išskyrus CK numatytus atvejus. Jeigu šiuo nurodytu palikimo priėmimo būdu palikimą priėmė keletas įpėdinių, visi jie už palikėjo skolas atsako solidariai visu savo turtu. Jeigu įpėdinis notarui pateiktame pareiškime dėl palikimo priėmimo nurodo, kad palikimą pageidauja priimti pagal turto apyrašą, turto apyrašas sudaromas ir įpėdinio atsakomybė už palikėjo skolas nustatoma CK nustatyta tvarka (CK 5.52 str.).

TURTO PRIĖMIMAS PAGAL APYRAŠĄ

Įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu. Jeigu bent vienas įpėdinis priėmė palikimą pagal turto apyrašą, tai ir visi kiti įpėdiniai laikomi priėmusiais palikimą pagal turto apyrašą. Dėl palikimo priėmimo pagal turto apyrašą įpėdinis pareiškimu kreipiasi į palikimo atsiradimo vietos notarą. Gavęs šį pareiškimą, notaras nedelsdamas išduoda įpėdiniui vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo (CK 5.53 str.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad po asmens mirties paveldimos ir jo skolos. Kad įgytų palikimą, įpėdinis turi priimti jį visą, nes priimti palikimą dalimis ar su kokiomis nors sąlygomis draudžiama. Tačiau žinant, kad yra skolų, geriausia būtų priimti palikimą, sudarant turto apyrašą, kadangi tada palikimą priėmęs asmuo už palikėjo skolas atsako ne visu savo turtu, o tik paveldėtu.

Dėl turto apyrašo sudarymo, palikimą norintis priimti asmuo turi kreiptis į notarą. Jei vienas įpėdinis priėmė palikimą pagal apyrašą, laikoma, kad ir kiti galimi paveldėtojai palikimą priima pagal turto apyrašą.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. spalio 31 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Reklama: SKOLŲ IŠIEŠKOJIMAS

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here