Skip to content

Ką daryti, jei darbdavys nemoka viso atlyginimo?

MI informacija

– Mūsų įmonėje daugiau nei dešimčiai darbuotojų nemokamas atlyginimas, tačiau dirbti vis tiek reikia. Darbdavys vis žada atsiskaityti, tačiau tik kartais perveda po kelis šimtus litų per mėnesį. Tai tęsiasi jau daugiau nei 3 mėnesius. Gyventi reikia, šeimą išlaikyti reikia, mokesčius susimokėti taip pat, tačiau atlyginimas nemokamas jau ilgą laiką.

Eugenijus GAŠČENKA

DARBO SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

LR darbo kodekso (toliau – DK) 123-1 str. 1 d. nustatyta, kad darbuotojas turi teisę laikinai iki 3 mėnesių sustabdyti darbo sutarties vykdymą, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš 3 darbo dienas, jeigu darbdavys ilgiau nei 2 mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų teisės aktuose, darbo ar kolektyvinėje sutartyje, darbuotojui arba ilgiau nei 2 mėnesius iš eilės nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio. Šiuo atveju darbuotojas atleidžiamas nuo pareigos atlikti savo darbo funkcijas ir jam darbo užmokestis nemokamas.

KADA PASIBAIGIA DARBO SUTARTIES SUSTABDYMAS?

Laikinas darbo sutarties vykdymo sustabdymas pasibaigia kitą dieną po to, kai darbuotojas raštu atšaukia laikiną darbo sutarties vykdymo sustabdymą arba kai darbdavys visiškai įvykdo savo įsipareigojimus darbuotojui ir jį apie tai informuoja, arba kai pasibaigia trijų mėnesių terminas.

Jeigu darbuotojas pagrįstai sustabdo darbo sutarties vykdymą, darbdavys sumoka jam ne mažesnę kaip vienos minimaliosios mėnesinės algos dydžio kompensaciją už kiekvieną mėnesį Darbuotojas, nepagrįstai sustabdęs darbo sutarties vykdymą, įstatymų nustatyta tvarka atsako už darbdaviui padarytą žalą (DK 123-1 str. 2-4 d.).

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS NEMOKANT DARBO UŽMOKESČIO

DK 128 str. nustatyta, kad darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį, taip pat terminuotą darbo sutartį, sudarytą ilgesniam nei 6 mėnesių laikui, jeigu jo darbo vietoje darbo sutartyje nustatytu darbo laiku prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau nei 30 dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau nei 60 dienų per paskutinius dvylika mėnesių, taip pat jeigu jam daugiau nei 2 mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga).

Darbo sutartis turi būti nutraukiama nuo darbuotojo prašyme nurodytos datos. Ši data turi būti ne ankstesnė nei 3 dienos nuo prašymo padavimo dienos.

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad darbuotojas turi teisę laikinai iki 3 mėnesių sustabdyti darbo sutarties vykdymą ir nevykdyti savo darbo funkcijų, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš 3 darbo dienas, jei darbuotojui ilgiau nei 2 mėnesius iš eilės nemokas visas priklausantis darbo užmokestis. Už šį laikotarpį darbuotojui mokama ne mažesnė nei vienos minimaliosios mėnesinės algos dydžio kompensacija už kiekvieną mėnesį ir išsaugomos visos darbuotojui priklausančios socialinės garantijos.

Jeigu darbuotojui daugiau nei 2 mėnesius iš eilės nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis, darbuotojas gali savo noru nutraukti darbo sutartį raštu įspėjęs darbdavį prieš 3 darbo dienas. Tokiu atveju darbuotojui turi būti išmokama 2 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. lapkričio 16 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje