Skip to content

Kodėl ženkliai pabrango butų nuoma?

Pastaruoju metu į redakciją kreipėsi ne vienas ignalinietis, prašydamas padėti išsiaiškinti, kodėl staiga, be viešo ir išankstinio įspėjimo ar paaiškinimo, iš Butų ūkio gautos papildomos sąskaitos, kad nuo spalio mėnesio ženkliai, o kai kam dvigubai ir net daugiau, pabrango savivaldybės žinioje esančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčiai. Pasak gyventojų, Butų ūkyje buvo atsakyta, kad taip atsitiko baigusios kadenciją Vyriausybės iniciatyva. Kokiais kriterijais vadovaujantis buvo padidinti minėti mokesčiai, tiksliausiai gali atsakyti tik savivaldybės atsakingi darbuotojai.

Tad MI ir kreipėsi į savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus specialistę Laimą Gudonienę, kuri, pasak laikinai vykdančio direktoriaus pareigas Vido Kreivėno, objektyviausiai gali paaiškinti tų padidėjusių nuomos mokesčių esmę.

Ilgametė savivaldybės administracijos darbuotoja L. Gudonienė MI papasakojo, kad dar pernai buvusi Vyriausybė priėmė sprendimą dėl savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčių pakeitimų ir nustatė jų kriterijus. Šie yra sudėtingi, todėl teko daug laiko sugaišti, kol jie buvo pritaikyti kiekvienam nuomininkui, atsižvelgiant į jų pajamas, turimą turtą ir gyvenamojo namo amžių bei jo būklę. Netiesa, kad gyventojai iš anksto nebuvo supažindinti su naujų nuomos mokesčių nustatymo tvarka. Administracijos direktoriaus įsakymas, pasirašytas šių metų rugsėjo 13 d., buvo paskelbtas internete. Beabejo, ne visi gyventojai turi kompiuterius ir su šiuo įsakymu galėjo išsamiau susipažinti. Bet ir tie nuomininkai, kurie gerai neįsisavino mokesčių nustatymo tarifų ir pagal kokias formules jie buvo įteisinti, po mokesčių sąskaitų gavimo ne vienas kreipėsi į ją ir gavo išsamius atsakymus.

L. Gudonienė teigė, kad taikant naujus mokesčių kriterijus, kai kam nuomos mokesčiai netgi sumažėjo. Tie asmenys ir šeimos, atitinkantys socialinių būstų nuomininkams taikomus reikalavimus, gali kreiptis į savivaldybę tel. 53873 ar užeiti į 11 kabinetą dėl 0,4 dydžio nuomos mokestį mažinančio kooficiento taikymo. Tam tereikia pateikti nustatytos formos prašymą, iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gautą turto ir pajamų už vienerius metus gyventojo deklaraciją (šeimos atveju – šeimos deklaraciją) ir pažymą iš seniūnijos apie visų šeimos narių deklaruotą gyvenamąją vietą. Nuomos mokestį mažinantis koeficientas taikomas vienerius metus.

Nuomos mokestį mažinantis koeficientas taikomas nuomininkams, kurie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis nei 10 m2, arba mažesnis nei 14 m2, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis ir šeimos arba asmens deklaruotas turtas ir gautos pajamos per metus prieš prašymo pateikimą neviršija šių dydžių:

* pajamos asmeniui be šeimos – 11 tūkst. Lt ir turtas 19 500 Lt;

* dviejų, trijų asmenų pajamos – 22 tūkst. Lt ir turtas 39 000 Lt;

* keturių ir daugiau asmenų šeimos pajamos vienam asmeniui – 6600 Lt ir turtas vienam asmeniui 19 500 Lt.

Kai kas mano, kad padidėję mokesčiai bus naudingi Butų ūkiui ir papildys rajono biudžetą. Pasak L. Gudonienės, jie bus kaupiami specialioje savivaldybės sąskaitoje ir pagal rajono tarybos sprendimą bus patvirtinta jų panaudojimo tvarka, o šios lėšos naudojamos gyventojų namų atstatymui ir renovacijai.

Beje, L. Gudonienė prasitarė, kad nustatant nuomininkų mokesčius, pagal galimybes kai kam buvo taikomi ir mažesni koeficientai, kad mokesčių našta bent kiek sumažėtų.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje