Skip to content

Kokia yra darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu tvarka?

MI informacija

– Dirbu vienoje iš rajono įstaigų gana seniai. Neseniai pasikeitė įstaigos vadovybė ir iš karto pastenėjau, kad naujasis darbdavys manęs nemėgsta. Kurį laiką maniau, kad susigyvensime, tačiau šiuo metu bendro darbo neįsivaizduoju ir radau kitą darbą, todėl noriu iš šio darbo išeiti šalių susitarimu, su galimybe gauti išeitinę išmoką. Kokia yra darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu tvarka, nuo ko reikėtų pradėti? Ar yra galimybė gauti išeitinę išmoką?

Eugenijus GAŠČENKA

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS ŠALIŲ SUSITARIMU

LR darbo kodekso (toliau – DK) 125 str. nustatyta, kad viena darbo sutarties šalis gali raštu pasiūlyti kitai šaliai nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu. Jei ši sutinka su pasiūlymu, per 7 dienas turi apie tai pranešti šaliai, pateikusiai pasiūlymą nutraukti darbo sutartį. Sutarusios nutraukti sutartį, šalys sudaro raštišką susitarimą dėl sutarties nutraukimo. Susitarime numatoma, nuo kurio laiko sutartis nutraukiama, ir kitos sutarties nutraukimo sąlygos (kompensacijų, nepanaudotų atostogų suteikimo ir kt.).

Jei antroji šalis per 7 dienų terminą nepraneša, kad sutinka nutraukti sutartį, laikoma, kad pasiūlymas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu yra atmestas.

Nors DK liko neišspręstas klausimas, per kiek laiko po tokio susitarimo pasirašymo darbuotojas turėtų būti atleistas iš darbo, manytume, kad šalys pačios gali tam pasirinkti tinkamą laiką, bet visais atvejais susitarimas nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu turėtų būti įformintas ne vėliau kaip per 7 dienas po pasiūlymo pateikimo, o po to darbo sutartis su darbuotoju nutraukiama pagal DK 125 str. jau šalių sutartu laiku ir tvarka. Šalių sutartos ir susitarime užfiksuotos darbo sutarties nutraukimo sąlygos vėliau negali būti keičiamos vienos šalies iniciatyva.

Nutraukus darbo sutartį DK 125 ir 126 str. (darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui) bei 127 str. 1 d. (darbo sutarties nutraukimas darbuotojo pareiškimu) ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, išeitinė išmoka nemokama, jeigu įstatymai ar kolektyvinės sutartys nenustato kitaip (DK 140 str. 3 d.).

IŠVADA

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad darbo sutartį šalių susitarimu galite nutraukti tik tuo atveju, jei į Jūsų raštu pateiktą pasiūlymą darbdavys per 7 dienas duos tam sutikimą, priešingu atveju laikytina, kad darbdavys tokį pasiūlymą atmetė ir šiuo pagrindu darbo sutartis negali būti nutraukta.

Kitaip, negu išeitinės išmokos, kuri šiuo atveju nemokama, konkretus kompensacijos dydis nėra numatytas ir kiekvienu konkrečiu atveju nustatomas (arba nenustatomas) darbo sutarties šalių susitarimu, t. y. darbdavys gali siūlyti arba nesiūlyti kompensacijos, o darbuotojas gali jos reikalauti arba ne.

Nors Darbo kodeksas įtvirtina darbuotojų teisę savo iniciatyva nutraukti su darbdaviu sudarytą darbo sutartį, tačiau kartais sutarties nutraukimas šiuo pagrindu darbo santykių šalims sukelia tam tikrų nepalankių teisinių pasekmių. Todėl daug paprasčiau yra darbuotojui ir darbdaviui susitarti, kad esama darbo sutartis būtų nutraukta šalių susitarimu, t. y. šiame straipsnyje nurodyta tvarka. Toks darbo sutarties nutraukimo būdas sudaro mažiau konfliktinių situacijų, jeigu šalys tarpusavyje išsamiai aptaria ir suderina visas darbo santykių pasibaigimo detales.

Savo klausimus, pasiūlymus ar pastabas galite siųsti tiesiogiai šios rubrikos konsultantui elektroniniu paštu juristas.ignalina@gmail.com arba palikti klausimą paskambinę MI redakcijos telefonais (8~386) 52234, 53702 (po 18 val.).

Dėl privačios teisinės konsultacijos galite registruotis telefonu 8~624 83459. Anonimiškumas garantuojamas.

Laukiame Jūsų, mieli skaitytojai, klausimų!

Pastaba. Šiame straipsnyje išdėstyti bendrojo pobūdžio paaiškinimai aktualiu skaitytojams klausimu grindžiami 2012 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Šie paaiškinimai yra autoriaus nuomonė, kuri nepretenduoja į absoliučią tiesą ir negali būti naudojama oficialiuose teisiniuose ginčuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje